SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Kontakti - Podružnice

 

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Naziv funkcijeIme i prezimeMobitelE-mailTelefon / telefaks
predsjednik Mario Puškarić

091/ 2000-700

098/ 260-555 (85-965)

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296

fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

glavni tajnik Nenad Bosanac

099/ 3849-375

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. -

 

 

NADZORNI ODBOR

Naziv funkcijeIme i prezimeE-mail
predsjednica Ivana Štrbac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

STATUTARNA KOMISIJA

Naziv funkcijeIme i prezimeE-mail
predsjednica Slavenka Gudiček Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA MUP-SJEDIŠTE

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel
glavni sindikalni povjerenik    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačnja "Ivan Vučetić"   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Glavno tajništvo   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kabinet ministra   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ravnateljstvo civilne zaštite   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Samostalna služba za informacijsku sigurnost   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Samostalna služba za unutarnju reviziju    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u RH    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uprava za ljudske potencijale    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uprava za materijalno-financijske poslove    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA RAVNATELJSTVO POLICIJE

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

Mario Puškarić

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0912000700

Ured glavnog ravnatelja policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uprava policije Marijana Patrlj-Popović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uprava kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uprava za granicu

Josip Janković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UPPS - Služba za osiguranje i zaštitu štićenih osoba

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UPPS - Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora

Željko Rački  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UPPS - Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda

Jandrija Škrabo  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zapovjedništvo specijalne policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska akademija

Mario Puškarić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 GLAVNA PODRUŽNICA PU BJELOVARSKO-BILOGORSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured načelnika PU

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Bjelovar   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Čazma   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Daruvar   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Garešnica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Grubišno Polje   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Bjelovar   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU BRODSKO-POSAVSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

Pero Petrić

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

098718507

Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za granicu

Robert Planteković

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Nova Gradiška   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Okučani   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Slavonski Brod   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Slavonski Brod   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja granične policije Stara Gradiška

Pero Petrić  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Slavonski Brod   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU DUBROVAČKO-NERETVANSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

v.d. glavnog sindikalnog povjerenika

Uroš Skakić

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0953551737

Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Dubrovnik Ivan Kaleb Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Korčula Srećko Vuletić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Lastovo   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Metković Ines Kešina Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Ploče Denis Musulin Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Ston

Mateo Vidović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja aerodromske policije Čilipi Filip Jakovljević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja granične policije Gruda

Uroš Skakić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja granične policije Metković

Ivan Šunjić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Ploče

Denis Musulin Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja pomorske policije Dubrovnik

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja prometne policije Dubrovnik

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU ISTARSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar poliicje   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Buje

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Buzet

Bernard Komarić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Labin   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Pazin

Ena Luk Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Poreč Tomislav Dorčić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Pula   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Rovinj   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Umag   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja pomorske i aerodromske policije Pula   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Pula   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU KARLOVAČKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Duga Resa   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Karlovac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Ogulin   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Ozalj   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Slunj   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Vojnić   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Cetingrad   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Karlovac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Đurđevac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Koprivnica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Križevci   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Koprivnica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Koprivnica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU KRAPINSKO-ZAGORSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Donja Stubica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Klanjec   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Krapina   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Pregrada   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Zabok   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Zlatar Bistrica

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Postaja granične policije Macelj   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Krapina   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU LIČKO-SENJSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i uslužnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Gospić   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Karlobag   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Novalja Bojan Kotrljanović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Otočac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Senj   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Donji Lapac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Korenica Damir Jurčić pgp,Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU MEĐIMURSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Interventna jedinica policije

Predrag Fodor  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke poliicje   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Čakovec   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Mursko Središće

Manuel Vurušić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Prelog

Alen Rudnički Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Čakovec   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU OSJEČKO-BARANJSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor kriminalističke policije Zdenko Lovrić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
I, policijska postaja Osijek   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
II, policijska postaja Osijek   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Beli Manastir    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Belišće    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Čepin    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Donji Miholjac    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Đakovo Goran Ivić  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Našice    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Beli Manastir Sara Rosandić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja granične policije Dalj

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Osijek     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU POŽEŠKO-SLAVONSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

Mario Matijević

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0994977402

Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije Filip Šubara Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Pakrac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Pleternica Filip Kovčić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Požega

Mario Matijević  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU PRIMORSKO-GORANSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

Dominik Buš

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0981780604

Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sektor policije

Željko Grčko Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

I. policijska postaja Rijeka

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
II. policijska postaja Rijeka  Matija Vujaković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Crikvenica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Čabar   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Delnice   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Krk   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Mali Lošić s policijskom ispostavom Cres   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Opatija Danijel Diković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Rab   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Vrbovsko   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Rupa   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja pomorske policije Rijeka

Dominik Buš Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja  prometne policije Rijeka Damir Medvedić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU SISAČKO-MOSLAVAČKA

PodružnicaIme i prezimeE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije Mario Bradarić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Dvor   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Glina   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Gvozd   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Kutina   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Novska   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Petrinja

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Sisak    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Sunja

Dragan Markulin Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica

Martina Andrijević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja prometne policije Kutina

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja prometne policije Sisak

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU SPLITSKO-DALMATINSKA

PodružnicaIme i prezimeE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

Milan Radočaj

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0958889639

Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

I. policijska postaja Split

Renato Lacić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
II. policijska postaja Split Luka Davidović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Brač   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Hvar

Hrvoje Gudelj Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Kaštela   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Makarska   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Omiš   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Sinj   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Solin   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Trogir   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Vis   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja aerodromske policije Resnik   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Imotski   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Vrgorac Igor Barbir Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Trilj   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja pomorske policije Split   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Split Milan Radočaj Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU ŠIBENSKO-KNINSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

Saša Komesarović

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0989620811

Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije Mate Pekas Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba kriminalističke policije

Bruno Marković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Drniš   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Knin

Ilija Nuić  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Šibenik s ispostavom Primošten

Josip Rončević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Vodice   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja pomorske policije Šibenik Boris Karega Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Šibenik   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU VARAŽDINSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavna sindikalna povjerenica

Margareta Varga

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0989287087

Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova Petra Pofuk Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Ivanec   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Ludbreg

Filip Đuranec Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Novi Marof

Kristijan Ivec Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Varaždin Nikola Trakoštanec Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja granične policije Varaždin

Margareta Varga Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postaja prometne policije Varaždin

Robert Lisičak Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU VIROVITIČKO-PODRAVSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba zajedničkih i upravnih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Orahovica Milan Rončević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Pitomača   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Slatina   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Virovitica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Terezino Polje   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Virovitica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavna sindikalna povjerenica

Jadranka Šarić

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0992443721

Ured načelnika PU

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Interventna jedinica policije

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Otok   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Vinkovci s policijskom ispostavom Markušica   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Vukovar Marija Vida Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Bajakovo   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Ilok   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Tovarnik   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Vrbanja   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Županja   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Vinkovci   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU ZADARSKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

glavni sindikalni povjerenik

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured načelnika PU

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba kriminalističke policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
I. policijska postaja Zadar Marin Labrović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
II.policijska postaja Zadar   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Benkovac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Biograd   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Obrovac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Pag   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Gračac   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja prometne policije Zadar   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

GLAVNA PODRUŽNICA PU ZAGREBAČKA

PodružnicaSindikalni povjerenikE-mail / mobitel

v.d. glavnog sindikalnog povjerenika

 Nenad Bosanac

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

0993849375

Ured načelnika PU   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Operativno-komunikacijski centar policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor policije Dubravko Mikulić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Interventna jedinica policije   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za granicu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor kriminalističke policije Jure Anić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

I. policijska postaja Zagreb

Perica Kovačević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

II. policijska postaja Zagreb

Gordan Gebaj  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
III. policijska postaja Zagreb   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IV. policijska postaja Zagreb   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

V. policijska postaja Zagreb

Ana Zečević Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
VI. policijska postaja Zagreb Darijo Šolaja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
VII. policijska postaja Zagreb Siniša Poljak Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VIII. policijska postaja Zagreb

Mislav Miolin

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Dugo Selo   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Ivanić Grad   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Jastrebarsko Vesna Janković Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Samobor   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Sesvete

Ninoslav Marić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Sveti Ivan Zelina   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Velika Gorica Nenad Bosanac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Policijska postaja Vrbovec   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Policijska postaja Zaprešić

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja aerodromske policije Pleso Mario Boltek Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Postaja granične policije Bregana Ivana Štrbac Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
I. postaja prometne policije Zagreb   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
II. postaja prometne policije Zagreb Dubravko Cvetnić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr
© 2020 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio