Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Tetovaže i ožiljci u policiji

Tetovaže i ožiljci u policiji

Broj: SPS-01-02/56-2017.
Zagreb, 11. 7. 2017. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

 

PREDMET: TETOVAŽE I OŽILJCI U POLICIJI,
- izmjena Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Božinović,

Ponukan brojim upitima i slučajevima s kojima se susreću policijski službenici Sindikat policijskih službenika zahtjeva od Vas žurnu izmjenu Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“ br. 113/12.) iz razloga što je navedeni Pravilnik u segmentu točke 69.a Mjerila posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti osoba iz čl. 1. spornog Pravilnika, kada su u pitanju tetovaže, definitivno zastario i pripada nekom prošlom vremenu milicije te ne prati današnje trendove mladih ljudi, kao niti standarde policija razvijenih europskih zemalja.

Naime, sukladno točki 69a. Mjerila posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti osoba iz čl. 1. navedenog Pravilnika propisano je da osoba koja se prima u policiju ne može imati tetovažu na uočljivom mjestu, kao ni tetovažu veću od 10 cm na bilo kojem dijelu tijela te tetovažu asocijalnog sadržaja.

Isto tako sukladno točki 69b. Mjerila posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti osoba iz čl. 1. navedenog Pravilnika propisano je da osoba koja se prima u policiju ne može imati veće pigmentacije, depigmentacije i ožiljke na vidljivim mjestima.

U praksi se događa da zdravstvena komisija, vjerojatno ponukana malim brojem zainteresiranih osoba za zanimanje policajac, daje prolaznu ocjenu osobama koje se primaju u policiju iako imaju tetovaže na uočljivim mjestima, kao i tetovaže koje su veće od 10 cm bilo gdje na tijelu, te ih obvezuje na uklanjanje tetovaže na uočljivom mjestu bez obzira na činjenicu da će nakon provedenog postupka uklanjanja ostati ožiljak, koji sam po sebi na uočljivom mjestu ponovno predstavlja zapreku za prijem u policiju, dok ograničenja za tetovaže veće od 10 cm na drugom dijelu tijela ne uvjetuje uklanjanjem iako i takva tetovaža predstavlja zapreku za prijam u policiju.

Uz činjenicu da je navedeni Pravilnik prepisan iz doba bivše milicije i da apsolutno ne prati današnje trendove i standarde policija razvijenih europskih zemalja, stvara i dodatne probleme mladim budućim policijskim službenicima od kojih se traži uklanjanje tetovaža i time nagrđivanje određenog dijela tijela s ožiljkom koji ponovno predstavlja zapreku za prijam u policiju, ako je na vidljivom mjestu.

Isto tako u navedenom Pravilniku za identičnu situaciju policijskog službenika koji se naknadno tetovirao takav uvjet ne postoji već kod kontrolnog liječničkog pregleda to ovisi o njegovom radnom mjestu, što definitivno stavlja u nepovoljniji položaj osobu koja se prima u policiji i time ju diskriminira.

S druge strane svjedoci smo brojnih kolega koji posjeduju tetovaže primjerice „JNA“ na uočljivim mjestima koje su definitivno napravili u nekim drugim vremenima, a i dalje ih posjeduju i rade u policiji, stoga postavljamo pitanje kako su mogli proći liječnički pregled prilikom prijama u policiju.

Želimo naglasiti da je sporni pravilnik apsolutno zastario i da pripada nekim bivšim vremenima te da danas praktički ne postoji mlada osoba koja nije tetovirana jer se radi o trendu, a ne nekakvom psihičkom poremećaju kako se to smatralo prije 30 godina.

Isto tako broj zainteresiranih mladih osoba za policiju je u drastičnom padu pa s pravom postavljamo pitanje koliko će osoba, već sada na ovom prijemu u Policijsku školu „Josip Jović“ proći na liječničkim pregledima ukoliko će zdravstvena komisija raditi po propisima tj. sukladno navedenom Pravilniku i tko je taj koji odlučuje da jedna osoba može proći liječnički pregled s tetovažom, a druga ne.

Stoga u praski zdravstvena komisija, postupajući protivno navedenom Pravilniku, dozvoljavala prijam u policiju uz uvjetovanje skidanja tetovaže na uočljivim mjestima i tim uzrokuje drugi uvjet, koji je isto tako zapreka za prijam, a taj je ožiljak na uočljivom mjestu, dok je slučajeve tetovaža većih od 10 cm uredno zanemarivala iako i njih sporni Pravilnik zabranjuje.

Smatramo da tetovaža nikako ne bi smjela biti zapreka za prijam u službu, osim ako je ista asocijalnog tj. neprimjerenog sadržaja bez obzira na veličinu i njeno mjesto.

Poštovani Ministre, obzirom da pravilnike te njegove izmjene i dopune donosite Vi, očekujemo da ćete navedeni Pravilnik izmijeniti kako bi pratio današnje trendove i standarde razvijenih policija europskih zemalja te u nadi da ćete naš prijedlog razmotriti s dužnom pažnjom i uvažiti, unaprijed Vam se zahvaljujemo u ime svih mladih ljudi koji bi željeli biti policajci, ali im navedeni uvjet predstavlja zapreku.

Molimo da nas nadležne službe obavijeste o učinjenom te dostave odgovor pismenim putem, pozivom na broj gornji, u zakonskom roku.
S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica i
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr