SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Obavijest sindikatima u MUP-u - početak djelovanja Sindikata policijskih službenika

Broj: SPS-01-02/2-2016.
Zagreb, 19. ožujka 2016. godine
 
NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE MUP-a RH
n/r predsjednika gosp. Nikole Kajkića
 
NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a RH
n/r predsjednika gosp. Zdravka Lončara
 
NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH
n/r predsjednika gosp. Nikole Domjanovića
 
OPĆI SINDIKAT MUP-a RH
n/r predsjednika gosp. Siniše Mihelića
 
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKANIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH ODBOR POLICIJE
n/r predsjednika Odbora gosp. Zlatka Oreškovića
 
SINDIKAT KRIMINALISTIČKE POLICIJE
n/r predsjednika gosp. Tomislava Štambuka
 
SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE
n/r predsjednika gosp. Dubravka Jagića
 
 
PREDMET: SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
- početak djelovanja i poziv na suradnju,
- obavijest, dostavlja se.-
 

Poštovane kolege, gospodo predsjednici,

Ovom prilikom obavještavamo Vas da je osnovan Sindikat policijskih službenika koji je 14. ožujka 2016. godine sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“ 93/14.) upisan u Knjigu sindikata broj 4. pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske pod registarskim brojem US 345 čime je i službeno započeo s radom o čemu je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo rješenje.

Obzirom da smo novi i to osmi sindikat koji djeluje unutar MUP-a RH smatramo da je profesionalno i pristojno obavijestiti Vas o toj činjenici, jer izmjenama Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14.) više ne postoji obveza pristupanja novog sindikata Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. Ovom prilikom želimo Vam svima ponuditi suradnju i partnerski odnos, bez obzira na naša ponekad i pojedina različita stajališta u nekim pogledima, a sve u cilju zajedničke borbe za ovo malo prava zaposlenika MUP-a RH koja su nam preostala. Smatramo da samo zajedničkim snagama možemo postići uspjeh u pregovorima s poslodavcem u cilju zaštite materijalnih i drugih prava zaposlenika MUP-a RH, dok podjelama samo štetimo kako nama samima tako i drugim zaposlenicima MUP-a RH.

Isto tako dužni smo pojedine sindikate upozoriti s činjenicom grubog kršenja prava na dragovoljno pristupanje i istupanje iz sindikata. Naime, pojedini sindikati koriste činjenicu da ustrojstvene jedinice nadležne za obračun plaća ne žele ukloniti s plaće sindikalnu članarinu koja je dobrovoljna, bez prethodnog dopisa sindikata pa taj dopis ne žele poslati mjesecima i na taj način od zaposlenika MUP-a RH vrše prisilnu naplatu sindikalne članarine, čime izravno krše članak 97. Zakona o radu. Podsjetit ćemo ih da je pristupanje u sindikat i istupanje iz sindikata isključivo na dobrovoljnoj osnovi, bez obzira na odredbe pojedinih statuta sindikata na koje se pozivaju, jer ti statuti su dužni biti usklađeni sa zakonima i Ustavom RH, a ne iznad njih. O ovom pravu svaki zaposlenik slobodno odlučuje sukladno članku 166. Zakona o radu, dok postupanje protivno navedenom predstavlja diskriminaciju sukladno posebnom zakonu. Također navedena sloboda uključivanja i istupanja iz sindikata je i ustavna kategorija koja je propisana člankom 43. stavkom 1. te člankom 60. stavkom 1. Ustava RH („Narodne novine“ 56/09., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.). Isto tako svaki zaposlenik MUP-a RH svojim članstvom sukladno članku 1. stavku 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ br. 104/13., 150/13. i 77/15.) daje ovlast sindikatu da u njegovo ime pregovara s Vladom RH, a svojim članstvom daje i doprinos da sindikat ispuni kriterije reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje sukladno članku 8. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine“ 93/14. i 26/15.). Važno je također napomenuti da sindikat temeljem članstva zaposlenika MUP-a RH koristi i prava iz članka 92. stavka 1. i 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike tj. pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalne aktivnosti i to 3 sata po članu sindikata godišnje, odnosno pravo na naknadu plaće za puno radno vrijeme na svakih 700 članova sindikata.

Kršenjem prava na slobodno istupanje iz sindikata je grubo kršenje navedenih odredbi Ustava RH i zakona stoga ovom prilikom upozoravamo i molimo sve predsjednike sindikata bez obzira čine li to oni ili njihovi sindikalni povjerenici, jer su oni zapravo odgovorne osobe u pravnoj osobi, da prestanu s dosadašnjom praksom nezakonitog ponašanja. Za svako daljnje kršenje navedenog prava našim članovima bit ćemo prisiljeni pokrenuti sudski postupak, a o nezakonitom ponašanju sindikata izvijesti ćemo i nadležno državno odvjetništvo te sve druge institucije koje skrbe o pravima građana Republike Hrvatske. Također se nećemo libiti obavijestiti i medije o ovom nezakonitom i grubom kršenju radnih prava od strane institucija koje bi se zapravo trebale baviti zaštitom istih, pa se postavlja pitanje kako pojedini sindikat može uopće štiti radna prava zaposlenika kad ih sam ujedno grubo krši zbog svog interesa.

Isto tako molimo da se prestane s podjelama na reprezentativne i nereprezentativne sindikate unutar MUP-a RH, jer se reprezentativni sindikati nisu rodili sa svojih 20% članova unutar MUP-a RH i time postigli reprezentativnost već su ih godinama stjecali u vrijeme kada Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata nije niti bilo, a osobito je to neprofesionalno činiti kada znamo kada je i kako nastao navedeni zakon. Odgovorno tvrdimo da pojedini čelnici reprezentativnih sindikata tumače reprezentativnost na potpuno krivi način i u svoju korist što dokazujemo i tumačenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: 110-01/14-01/30, urbroj: 524-03-01-03/1-14-2 od 24. veljače 2014. godine koje kaže da reprezentativni sindikati imaju samo neka posebna prava koje nereprezentativni sindikati nemaju, a to je pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora koje se odvija s Vladom RH, a ne unutar MUP-a RH. Isto tako navedeno tumačenje jasno i decidirano kaže da poslodavac u ostalim zajedničkim pitanjima, a koje ne obuhvaćaju pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora treba uključivati sve sindikate bez obzira jesu li reprezentativni ili ne, na način i u opsegu kako je opisano u Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom ili posebnim propisom.

Stoga su izjave i tumačenja pojedinih čelnika sindikata netočne, krajnje neprofesionalne i nadasve nekorektne pa ih molimo da ubuduće prestanu istupati u javnosti na taj način i prestanu dijeliti sindikate na ove ili one jer svi sindikati koji djeluju unutar MUP-a RH djeluju zbog zajedničkog cilja koji nam je propisan statutima. Ovaj sindikat se nada da je to doista i tako kako stoji u pojedinim statutima te smatra da samo zajedništvom možemo postići te ciljeve i vratiti vjeru i nadu naših kolega u sindikate koja je ionako poljuljana raznoraznim podjelama u društvu i dosadašnjim gubitkom materijalnih i drugih prava svih državnih službenika i namještenika.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr