Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Ima li hitni odlazak u mirovinu glavnog rukovoditelja veze sa slučajem "Rimac"?

Ima li hitni odlazak u mirovinu glavnog rukovoditelja veze sa slučajem "Rimac"?

Broj: SPS-01-02/58-2-2020.
Zagreb, 1. 7. 2020. godine

 

 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

 

 PREDMET: IZNENADNI ODLASCI VISOKIH POLICIJSKIH RUKOVODITELJA U MIROVINU
- odgovori u interesu javnosti, traže se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/58-2020. od 21. 6. 2020.
Dopis Uprave za ljudske potencijale klasa: UP/I-112-02/20-07/593, urbroj: 511-01-149-20-1

 

Poštovani ministre, gospodine Božinović,

Zaprimili smo odgovor Vašeg pomoćnika, klase i urbroja iz veze, na kojem Vam se zahvaljujemo, međutim i dalje nismo dobili odgovore za koje smo postavili pitanja i za koje postoji javni interes stoga Vam ponovno upućujemo dopis.

Također Vam zahvaljujemo na iscrpnom pojašnjavanju mogućnosti ostvarivanja prava na mirovinu sukladno Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, kao i prava na isplatu otpremnine policijskih službenika, mada Vas to nismo niti tražili. Zakonske odredbe koje reguliraju navedena prava itekako su nam poznate i jasne te su dostupne i javne svim građanima Hrvatske budući da su objavljene i u „Narodnim novinama“, a osobito su nam poznate jer smo u više navrata otvarali teme i postavljali bitna pitanja vezana za problematiku odlaska u mirovinu policijskih službenika te zlouporabu instituta „potrebe službe“. Stoga smatramo da je više od pola teksta odgovora, na nešto što je opće poznato, samo skretanje s teme kako se ne bi odgovorilo na sva bitna pitanja koja smo Vam postavili pa Vam upućujemo novi dopis s pitanjima.

Budući da se u odgovoru spominje sastav komisije koja čini čak pet policijskih službenika iz kategorije glavnih rukovoditelja, a koja razmatra sve zahtjeve policijskih službenika, nas i naše članove, a vjerujemo i sve druge policijske službenike koji čekaju zasluženu mirovinu, zanima kojih to pet glavnih rukovoditelja čine komisiju, je li u njenom sastavu i predstavnik sindikata i kojeg te temeljem kojih kriterija ona donosi odluke i s kojom svrhom?

Naime, doista su nejasni kriteriji te komisije koja čelniku tijela, odnosno Vama kao ministru, sugerira da određenog policijskog službenika umirovite, a drugog ne, iako postoje jednaki razlozi i uvjeti za umirovljenje oba policijska službenika, odnosno tko donosi odluku, ministar ili komisija te čemu zapravo uopće služi komisija kada zapravo odluku donosi čelnik tijela, odnosno Vi kao ministar, u svakom konkretnom slučaju.

Druga vrlo zanimljiva situacija, o kojom smo u nekoliko navrata do sada pisali, a tek sada ste nam i na to službeno dali odgovor, je da ministar, rukovodeći se „POTREBAMA SLUŽBE“ i uzimajući u obzir starosnu dob, ostvareni mirovinski staž te socijalne i zdravstvene kriterije, donosi odluku o ostvarivanju prava na mirovinu policijskom službeniku sukladno čl. 6. Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Ovdje se doista postavlja ozbiljno pitanje zar nisu svi policijski službenici jednaki pred zakonom i ne pripadaju li jednaka prava svima, a koja im jamči i sam članak 15. Zakona o policiji?

Ono što nas još više brine, a time i sve druge policijske službenike, je činjenica da smo do sada Vama, a i Vašem prethodniku, te Službi za unutarnju kontrolu MUP-a, dostavili par predmeta u kojima se ozbiljno krše pozitivni pravni propisi kako bi se pogodovalo pojedincima na način da se upravo odlukom Vas, i ministara prije Vas, umirovljuju policijski službenici zbog „POTREBE SLUŽBE“ koji su POČINILI KAZNENA DJELA, od kojih su neki čak i u disciplinskim postupcima kažnjeni prestankom državne službe. Odlukom, ni više ni manje nego Vas, i Vaših prethodnika, odnosno odlukom ministra omogućeno im je pravo na „časni odlazak u mirovinu“ umjesto „nečasnog otpusta iz državne službe“, a neki iako su i dobili „nečasni otpust“ nakon provedenog disciplinskog postupka ipak su naknadno „časno otišli u mirovinu“ radi „potreba službe“ odlukom ministra. Ne trebamo posebno napominjati da se nije radilo o „običnim“ policijskim službenicima, već o rukovoditeljima i s tim smo zapravo sve rekli uz jednu digresiju da upravo u toj komisiji koja sada Vama kao ministru daje mišljenje i smjernice sjedi osoba koju smo javno prozvali zbog jednog takvog umirovljenja pomoćnika načelnika za kriminalističku policiju u Policijskoj upravi zagrebačkoj koji je nakon izvršene krađe za vrijeme službe umjesto nečasnog otpusta otišao u „zasluženu“ mirovinu.

Spomenut ćemo i nedavni slučaj policijskog službenika kojem je zbog počinjenja kaznenog djela prestala državna služba temeljem provedenog disciplinskog postupka i u to vrlo kratkom roku, ali nakon provedenog upravnog postupka na Upravom sudu u Zagrebu vraćen je na posao zbog propusta one službe koja nije vodila godinama brigu o tom upravnom predmetu, namjerno ili slučajno, mada je bila dužna voditi brigu da ne nastupi zastara. Pomalo je nejasno kako se tako nešto uopće moglo dogoditi obzirom da i mi kao sindikat sudjelujemo u takvim postupcima i MUP je u tim postupcima itekako ažuran i dosljedan, osobito kada su u pitanju sindikalni imuniteti povjerenika ovog Sindikata. Ne trebamo Vam niti spomenuti da za taj propust ili bolje rečeno javnu sramotu nije nitko odgovarao i da je isto tako kolega otišao u „zasluženu“ mirovinu temeljem „ potrebe službe“ koju ste Vi potpisali, a koju Vam je vjerojatno prethodno navedena komisija dostavila u svom „mišljenju“?

Poštovani Ministre, cijeneći Vaš trud, rad i zalaganje za policijske službenike, pitamo Vas zar to nije sramota za sustav koji bi trebao imati od građana povjerenje i težiti izvrsnosti te jamčiti pošteno, nepristrano i zakonito ponašanje u svakom postupanju, jer zakone neposredno provodi policija i u određenim segmentima građanima uskraćuje određena ljudska prava zaštićena najvišim vrijednostima svake države. Upravo zbog te činjenice pojedinci koji zloupotrebljavaju ovaj sustav, za svoju osobnu korist i za interesne skupine unutar sustava, trebaju biti najstrože kažnjeni, a ne nagrađeni odlaskom u mirovinu.

Obzirom da je to Vaše diskrecijsko pravo i s razlogom Vam je zakonodavac tu mogućnost dao kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje službe onda pod potrebom službe ne možete pravdati odlaske u mirovinu onih koji su se ogriješili o zakon, pa čak niti kada je u pitanju najblaži oblik osnove sumnje da su počinili kazneno djelo, a kamoli kada je utvrđena njihova odgovornost.

Takvim policijskim službenicima odobravati mirovine i to u vrijeme kada mnogim, časnim i poštenim, policijskim službenicima odbijate pravo na mirovinu je ne samo licemjerno, nepošteno već i u zoni kaznene odgovornosti. U konkretnom slučaju potreba službe ima neku sasvim drugu svrhu, a ta je da sustav normalno i redovno funkcionira i ne radi se o pravu policijskog službenika već mogućnosti, a Vaše je diskrecijsko pravo odlučiti u konkretnom slučaju o zahtjevu policijskog službenika stoga Vaše diskrecijsko pravo koristiti za one koji su se ogriješili o zakon je čista „zlouporaba tog instituta“ i sam učin kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Sasvim nam je jasno da Vi prilikom potpisivanja odluke o umirovljenju možda nemate cjelokupnu informaciju o policijskom službeniku za kojeg donosite odluku, ali ne možete nam tvrditi da policija koja provodi izvide kaznenih djela i koja prva dolazi na mjesto dojave, poput slučaja krađe počinjene od strane pomoćnika načelnika za kriminalističku policiju, nema tu informaciju i da prije odobravanja te i takve mirovine nije traženo mišljenje kako njegovog neposrednog rukovoditelja tako i samog načelnika policijske uprave, koji Vam je sada član te iste komisije. I umjesto da, kada smo vam već pružili određene informacije koje dovode u pitanju i Vaš kredibilitet i ugled u javnosti, učinite sve da ti ljudi koji su Vas, kao i Vaše prethodnike, doveli u zabludu, prilikom potpisivanja rješenja o umirovljenju onih policijskih službenika koji su svojim nečasnim radnjama ugrozili ugled policije i narušili dignitet policijske struke, budu kažnjeni zbog propusta i odgovaraju za nesagledivu i nepopravljivu štetu, Vi ih u nagradite funkcijom kojom će Vas opet moći dovesti u zabludu i u zonu Vaše kaznene odgovornosti.

Stoga u konačnici u odgovoru koji smo dobili za kategoriju glavnog rukovoditelja niste nam odgovorili na postavljena pitanja već nam održali edukaciju o zakonskim propisima koji reguliraju odlazak policijskih službenika u mirovinu, što nam je itekako poznato, te pokušali prikazati da je sve regularno i sasvim normalno u slučaju glavnog rukovoditelja koji prethodno dobije odobrenje da u službi ostane do kraja godine, a onda preko noći tj. neposredno nakon poziva i konzultacija s glavnim ravnateljem policije „bježi“ u mirovinu uz Vaš potpis i prethodnu suglasnost glavnog ravnatelja policije i komisije koja očito služi da bi se ublažila odgovornost ministra koji u konačnici donosi odluku i potpisuje rješenje, a nastala je nakon naših prozivanja odgovornih zbog protuzakonitih mirovina proteklih godina koje su dobili policijski službenici koji su počinili kaznena djela i za koje je jasno i nedvojbeno trebao nastupiti nečastan otpust, a ne časni odlazak u mirovinu sukladno potrebama službe.

Treba li uopće napominjati da je takvoj mirovini prethodilo hitno vraćanje sa službenog puta iz Slavonije koje je trebalo trajati još par dana i na koji je glavni rukovoditelj upućen od strane glavnog ravnatelja policije, konzultacije u uredu kod glavnog ravnatelja policije, neiskorišten godišnji odmor i sastanak komisije doslovno radi te osobe kako bi sve bilo regularno. Jasno nam je da je glavni rukovoditelj zadužio mnoge u ovom sustavu, a i izvan njega, svojim dugogodišnjem radom kroz raznorazna povjerenstva i komisije, ali prvo nekome dati odobrenje da radi do kraja godine i time računati na njega, a onda preko noći, zbog očitih izvanrednih okolnosti u kojima se nije stiglo iskoristiti ni godišnji odmor, samo zbog njega raditi nešto drugo je krajnje licemjerno i daleko od one izvrsnosti i transparentnosti na koju se često pozivate i Vi i Vaši suradnici i glavni rukovoditelji. To je „šamar“ i svim onim odbijenim zahtjevima za mirovinu drugih policijskih službenika, od kojih su neki isto tako dali svoj veliki doprinos u policijskoj službi, Domovinskom ratu, bili zatočeni u logorima i na žalost oboljeli od ove službe i nepravde koja im se svakodnevno događa uz njihovo omalovažavanje s činjenicom da čekaju odgovore za podneseni zahtjev mjesecima i godinama dok netko danas podnese zahtjev i sutra je veću mirovini i s tim je sve rečeno.

Poštovani Ministre, mislite li da konkretan slučaj neće izaći naknadno u javnosti i hoćete li tada od odgovornih u ovom konkretnom slučaju zatražiti ostavke i pokrenuti određene postupke?

Obzirom da u dopisu Vašeg pomoćnika nismo dobili konkretne odgovore postavljamo Vam nova pitanja koja su doista konkretna i sasvim jasna, a na koje molimo odgovore:

1. Ima li iznenadni odlazak u mirovinu Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja veze sa slučajem „Rimac“ odnosno s posebnim dokaznim radnjama koje su bile poduzete u tom slučaju i naknadno „probijene“?

2. Je li glavni ravnatelj policije sukladno svojoj funkciji upoznat sa svim posebnim dokaznim radnjama koje poduzima policija i tko ga o tome obavještava kada se u tim istim radnjama pojavi glavni rukovoditelj?

3. Je li glavni ravnatelj policije dužan odmah po saznanju za počinjeno kazneno djelo glavnog rukovoditelja udaljiti iz službe, a osobito ako je u pitanju koruptivno kazneno djelo?

4. Zašto je glavni ravnatelj policije povukao ranije sa službenog puta Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja iako mu je prije toga izdao nalog za službeno putovanje s određenim trajanjem?

5. Je li glavni ravnatelj policije tražio od Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja da podnese zahtjev za mirovinu?

6. Kako je moguće da je glavni ravnatelj policije preko noći dao svoju suglasnost za njegov odlazak u mirovinu bez da mu je prije toga odredio korištenje godišnjeg odmora?

7. Tko su članovi komisije, kada se komisija sastajala ove godine i koliko je tada imala zahtjeva i odobrenja za mirovinu i po kojem principu radi te zašto pojedini policijski službenici čekaju odgovor mjesecima i godinama, dok se u konkretnom slučaju Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja odluka donosila doslovno preko noći?

8. Iako je Vaš suradnik i glavni rukovoditelj dobio odobrenje da ostane u službi do kraja godine te je sukladno tome služba računala na njega kako je moguće da se sada donosi drugačija odluka kako bi mu se udovoljilo dok se druge policijske službenike odbija?

9. Kako je moguće otići u mirovinu u tako kratkom roku od podnošenja zahtjeva do donošenja odluke i bez korištenja prava na godišnji odmor?

10. Jeste li preispitali odgovornost glavnog ravnatelja policije u ovom predmetu i što ćete poduzeti ukoliko se utvrdi da je bio upoznat s određenim činjenicama za koje bi njegovo postupanje sukladno ovlastima trebalo biti drugačije i time Vas doveo u zabludu da potpišete rješenje o umirovljenju Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja?

11. Nije li Vam bio sumnjiv takav naprasni zahtjev Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja s kojim ste svakodnevno surađivali, osobito jer je prvotno dobio ostanak u službi do kraja tekuće godine temeljem vlastitog zahtjeva?

Obzirom da su u pitanju Vaši suradnici i vrlo visoki policijski rukovoditelji te da se u kuloarima unutar policije spominju kao razlozi „pad na mjerama“ u slučaju „Rimac“ koje su isto tako kompromitirane i trenutno u radu USKOK-a što je i javno izjavio državni odvjetnik, dužni smo kao sindikat reagirati i sasvim Vam je jasno koliki je interes javnosti u konkretnom slučaju, stoga Vas molimo za žurni odgovor.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- Ured predsjednika Republike Hrvatske, n/r predsjednika Republike Hrvatske gosp. Zorana Milanovića,
- Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
- Hrvatski sabor, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, n/r predsjednika Odbora gosp. Ranka Ostojića,
- Ured pučke pravobraniteljice, n/r pučke pravobraniteljice gđe Lore Vidović, dipl. iur.,
- Ured Povjerenika za informiranje, n/r povjerenika za informiranje dr. sc. Zorana Pičuljana,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica i
- ARHIVA, ovdje.-

Odgovor Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale: Odgovor_ULJP

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr