SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Namjerava li premijer utvrditi ulogu i odgovornost glavnog ravnatelja policije u slučaju iznenadnog časnog umirovljenja načelnika Policijske akademije i probijanja "mjera" u slučaju "Rimac"?!

Broj: SPS-01-02/58-3-2020.
Zagreb, 30. 8. 2020. godine

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića
- otvoreno pismo -

 

PREDMET: SLUČAJ „RIMAC“ I IZNENADNI ODLAZAK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE U MIROVINU TE ULOGA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE U TOME
- odgovori u interesu javnosti, traže se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/58-2020. od 21. 6. 2020. upućen ministru unutarnjih poslova
            Dopis Uprave za ljudske potencijale klasa: UP/I-112-02/20-07/593, urbroj: 511-01-149-20-1
            Naš ponovni dopis: broj SPS-01-02/58-2-2020. od 1. 7. 2020. godine

 

Poštovani premijeru, gospodine Plenković,

Na zadnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, a vezano za slučaj bivše državne tajnice Ministarstva uprave Josipe Rimac, izjavili ste sljedeće: „Oni za koje bude utvrđeno da su odgovorni će naravno odgovarati. Ako je tu riječ o nekim ljudima koji imaju i neke političke dužnosti mi ćemo i s te strane povlačiti i političke poteze. Ali s obzirom na to da nemamo više informacija od ovoga to je sve što u ovom trenutku na ovu temu mogu kazati.“

Naime, gore navedene dopise, koje Vam dostavljamo u prilogu, uputili smo ministru unutarnjih poslova gosp. dr. sc. Davoru Božinoviću, a Vas smo o njima obavijestili. Iako su dopisi s konkretnim i vrlo jednostavnim pitanjima koja se tiču iznenadnog i časnog umirovljenja načelnika Policijske akademije, koji se ovih dana pojavio kao jedan od sudionika mjera u slučaju „Rimac“ prilikom „sređivanja državnog ispita“ upućeni u mjesecu lipnju i srpnju do danas od strane Ministarstva unutarnjih poslova nismo zaprimili odgovore.

Jasno nam je i zašto jer odgovori na postavljena pitanja, iako su vrlo jednostavni, izravno dovode u pitanju odgovornost glavnog ravnatelja policije koji je dao suglasnost za iznenadno umirovljenje načelnika Policijske akademije „zbog potreba službe“ i time doveo u zabludu ministra unutarnjih poslova koji ga je umirovio preko noći iako je glavni ravnatelj policije prilikom davanja suglasnosti morao znati po svojoj funkciji koji obavlja da je glavni policijski rukovoditelj tj. načelnik Policijske akademije „pao“ na mjerama obzirom da mjere provodi policija.

Pitanja koja smo tada postavili ministru unutarnjih poslova gosp. Davoru Božinoviću, a na koje do sada nismo zaprimili, iako su u interesu javnosti odgovore su sljedeća:

1. Ima li iznenadni odlazak u mirovinu Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja veze sa slučajem „Rimac“ odnosno s posebnim dokaznim radnjama koje su bile poduzete u tom slučaju i naknadno „probijene“?

2. Je li glavni ravnatelj policije sukladno svojoj funkciji upoznat sa svim posebnim dokaznim radnjama koje poduzima policija i tko ga o tome obavještava kada se u tim istim radnjama pojavi glavni rukovoditelj?

3. Je li glavni ravnatelj policije dužan odmah po saznanju za počinjeno kazneno djelo glavnog rukovoditelja udaljiti iz službe, a osobito ako je u pitanju koruptivno kazneno djelo?

4. Zašto je glavni ravnatelj policije povukao ranije sa službenog puta Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja iako mu je prije toga izdao nalog za službeno putovanje s određenim trajanjem?

5. Je li glavni ravnatelj policije tražio od Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja da podnese zahtjev za mirovinu?

6. Kako je moguće da je glavni ravnatelj policije preko noći dao svoju suglasnost za njegov odlazak u mirovinu bez da mu je prije toga odredio korištenje godišnjeg odmora?

7. Tko su članovi komisije, kada se komisija sastajala ove godine i koliko je tada imala zahtjeva i odobrenja za mirovinu i po kojem principu radi te zašto pojedini policijski službenici čekaju odgovor mjesecima i godinama, dok se u konkretnom slučaju Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja odluka donosila doslovno preko noći?

8. Iako je Vaš suradnik i glavni rukovoditelj dobio odobrenje da ostane u službi do kraja godine te je sukladno tome služba računala na njega kako je moguće da se sada donosi drugačija odluka kako bi mu se udovoljilo dok se druge policijske službenike odbija?

9. Kako je moguće otići u mirovinu u tako kratkom roku od podnošenja zahtjeva do donošenja odluke i bez korištenja prava na godišnji odmor?

10. Jeste li preispitali odgovornost glavnog ravnatelja policije u ovom predmetu i što ćete poduzeti ukoliko se utvrdi da je bio upoznat s određenim činjenicama za koje bi njegovo postupanje sukladno ovlastima trebalo biti drugačije i time Vas doveo u zabludu da potpišete rješenje o umirovljenju Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja?

11. Nije li Vam bio sumnjiv takav naprasni zahtjev Vašeg suradnika i glavnog rukovoditelja s kojim ste svakodnevno surađivali, osobito jer je prvotno dobio ostanak u službi do kraja tekuće godine temeljem vlastitog zahtjeva?


Činjenica je da bi sada, da nije bilo tog pogodovanja iznenadnim umirovljenjem, načelnik Policijske akademije bio udaljen iz službe sukladno čl. 112. st. 1. Zakona o policiji i da bi protiv njega bio pokrenut disciplinski postupak u kojem bi mu prestanak državne službe bio jedina moguća kazna sukladno čl. 110. st. 3. Zakona o policiji zbog obilježja korupcije kod koje se u disciplinskom progonu smatra svako korištenje položaja radi imovinske ili neimovinske koristi sebi ili drugoj osobi. Udaljenje iz službe i disciplinski progon pokreću se po službenoj dužnosti i u javnom interesu radi zaštite službe i njezinog funkcioniranja, a povreda koju je počinio načelnik Policijske akademije dovela je u sumnju rad cijele Policijske akademije pa se postavlja ozbiljno pitanje da li su se i na Policijskoj akademiji, gdje su isto tako obavljani i državni ispiti, ispiti polagali „po pozivu“, a ono što je još zanimljivije je činjenica da su dan nakon „pada“ načelnika Policijske akademije mjere „probijene“ što dovodi u sumnju i sam rad policije i ozbiljno narušava ugled policije u javnosti.

Sada je već sasvim jasno, iako smo na to upozoravali, da su pojedinci u MUP-u izravno pogodovali načelniku Policijske akademije, koji je bio glavni kadrovik prilikom izbora načelnika policijskih uprava te član raznoraznih povjerenstva, pri odlasku u časnu policijsku mirovinu koju potpisuje ministar zbog „potreba službe“. Naime, radi se o mirovini o kojoj mnogi pošteni i časni policijski službenici u današnje vrijeme mogu samo maštati jer im se zahtjevi masovno odbijaju bez obzira na uvjete radi nedostatka policajaca, a s druge strane po uputi samog Ministarstva policijski službenici ne mogu dobiti mirovinu dok im traje disciplinski postupak, stoga je u slučaju umirovljenja načelnika Policijske akademije itekako zanimljiva uloga glavnog ravnatelja policije. Vjerujemo da ga ministar štiti iz očitog neznanja i zato nam nije ustupio tražene odgovore, stoga očekujemo od Vas i Vlade Republike Hrvatske da se jasno i nedvojbeno ogradite od ovakvog koruptivnog ponašanja i utvrdite odgovornost glavnog ravnatelja policije te da ga razriješite te časne i poštene dužnosti koju ste mu provjerili, a na koju je u ovom slučaju bačena ozbiljna sumnja na zlouporabu položaja i ovlasti. Ne trebamo niti spominjati koja je šteta s ovim slučajem počinjenja policiji jer svima nam je poznata uloga policije u društvu i u borbi protiv korupcije, a kojoj bi građani trebali vjerovati te prijaviti korupciju.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:

- medijima u Republici Hrvatskoj,
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Ured predsjednika Republike Hrvatske, n/r predsjednika Republike Hrvatske gosp. Zorana Milanovića,
- Hrvatski sabor, n/r predsjednika gosp. Gordana Jandrokovića,
- Ured pučke pravobraniteljice, n/r pučke pravobraniteljice gđe Lore Vidović, dipl. iur.,
- Ured Povjerenika za informiranje, n/r povjerenika za informiranje dr. sc. Zorana Pičuljana,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica i
- ARHIVA, ovdje.-

 

Dopis ministru unutarnjih poslova upućen 21. 6. 2020. godine dopisSPS1

Odgovor pomoćnika ministra OdgovorMUP

Ponovni dopis upućen ministru unutarnjih poslova 1. 7. 2020. godine dopisSPS2

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr