SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Sindikat zahtjeva od ministra utvrđivanje odgovornosti načelnika PU dubrovačko-neretvanske u slučaju načelnika PGP Gruda

Broj: SPS-01-02/8-2021.
Zagreb, 30. 1. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

 

PREDMET: SLUČAJ NAČELNIKA POSTAJE GRANIČNE POLICIJE GRUDA,
- daljnje postupanje, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Božinović,

Protiv policijskog službenika Matka Klarića, načelnika PGP Gruda, proveden je disciplinski postupak pred Odjelom prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split zbog težih povreda službenih dužnosti i to za tri točke zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka i to dvije zbog teže povrede službene dužnosti opisane u čl. 96. st. 1. toč. 7. Zakona o policiji (nedolično ponašanje u službi ili izvan službe kada teško šteti ugledu policije) i jedne teže povrede službene dužnosti opisane u čl. 96. st. 1. toč. 3. Zakona o policiji (zlouporaba položaja u službi ili izvan službe ili prekoračenje ovlasti u službi) za koje je proglašen krivim i kao jedinstvena kazna mu je određen prestanak državne službe.

Izricanju presude 25. 1. 2021. godine zbog žrtava i svjedoka u postupku, koji su članovi Sindikata policijskih službenika, te interesa javnosti i svih drugih zaposlenika MUP-a bio je nazočan predsjednik Sindikata policijskih službenika koji je upoznat s predmetima s obzirom na to da je Sindikat zaprimio niz anonimnih prijava vezanih za navedene događaje u koje su bile uključene Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Pučka pravobraniteljica koje su u konačnici dale svoje meritorno mišljenje.

Prije i nakon postupka događao se niz događaja koje oštro osuđujemo, pa tako od same činjenice da je prije rasprave na sudu osnovana Facebook grupa pod nazivom „Grupa za podršku Matku Klariću“ u kojoj su objavljivane fotografije te imena i prezimena žrtava; prosvjeda kojim su se kršile epidemiološke mjere; fotografiranja žrtava od strane novinara i objavljivanja njihovih fotografija u medijima; izravne podrške politike preko lokalnih moćnika do činjenice da su nakon usmene rasprave u javnosti objavljeni iskazi žrtava i svjedoka s usmene rasprave, za koju je javnost bila isključena, na način da su iskazi izvučeni iz konteksta u korist, sada već bivšeg načelnika PGP Gruda, što je nedopustivo.

Naime, smatramo da je Vijeće Prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split donijelo ispravnu odluku da javnost isključi s usmene rasprave i da javnosti dozvoli prisutnost samo prilikom izricanja presude radi zaštite identiteta žrtava, njihove daljnje viktimizacije te same objektivnosti svjedočenja.

Isto tako smatramo da je načelnik PU dubrovačko-neretvanske pogriješio, i zato Vam se ovom prilikom i obraćamo, jer nije odmah po saznanju o težim povredama službene dužnosti donio odluku o udaljenju iz službe načelnika PGP Gruda do okončanja disciplinskog postupka, čime je prešutno dao podršku svom načelniku, a žrtvama u startu dao do znanja da stoji iza ponašanja svog rukovoditelja te da razmisle na koji način će svjedočiti u postupku.

Najopasnije od svega je što ga je ostavio u službi i time omogućio da s pozicije rukovoditelja i dalje ima utjecaj na svjedoke i žrtve pa je tako od svjedoka tražio da promjeni službenu zabilješku dodavanjem određenih riječi koje su u dispozitivu zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, čime bi zapravo isključio svoju disciplinsku odgovornost u jednoj od točaka prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka, jer se očekivalo da sud neće pozivati sve svjedoke na usmenu raspravu već će se samo čitati službene zabilješke, a u konačnici postavlja se i pitanje kako je mogao znati da je ta riječ koja je promijenjena na zahtjev načelnika bila bitna, osim ako ga sam podnositelj zahtjeva, odnosno načelnik PU dubrovačko-neretvanske, nije s tim upoznao.

Načelnik PU dubrovačko-neretvanske pozvao se diskrecijsko pravo koje u konkretnom slučaju nije mogao primijeniti zbog težina povreda koje su se načelniku PGP Gruda stavile na teret, a sama presuda i kazna koja je izrečena te postupka udaljenja iz službe nakon nje dovoljno govori da je načelnik PU dubrovačko-neretvanske pogriješio.

Naime, načelniku PGP Gruda osim seksualnog uznemiravanja stavljena je na teret i zlouporaba položaja i ovlasti (stranici koji su pušteni u Republiku Hrvatsku) koja po stavu upravnog suda je povreda službene dužnosti s obilježjima korupcije, pa se načelnik u konkretnom slučaju nije mogao pozvati na diskrecijsko pravo odlučivanja već je morao po sili zakona udaljiti načelnika PGP Gruda iz službe do okončanja disciplinskog postupka sukladno čl. 112. Zakona o policiji čime je takvom odlukom doveo i sebe u zonu kaznene odgovornosti jer je time on zlorabio svoj položaj i ovlast. U prilog tome ide i činjenica udaljavanja iz službe načelnika PGP Gruda nakon nepravomoćne presude iako nakon nje nije bilo, niti ima, dodatnih dokaza kao i svjedoka koje je potrebno ispitati i koje bi ugrozio svojim ostankom u službi.

Za napomenuti je da u konkretnom slučaju protiv načelnika PGP Gruda nije podnesena niti kaznena prijava zbog zlouporabe položaja i ovlasti iako mu je takva inkriminacija stavljena na teret u disciplinskog postupku i za koju je nepravomoćno osuđen najtežom disciplinskom kaznom „prestankom državne službe“, pa se postavlja pitanje iz kojeg razloga PU dubrovačko-neretvanska nije po službenoj dužnosti podnijela kaznenu prijavu, a s druge strane protiv „običnih“ policijskih službenika podnosi kaznene prijave iako su neosnovane jer ih u konačnici državno odvjetništvo svojom meritornom državno-odvjetničkom odlukom odbacuje.

Za naglasiti je isto tako da je načelnik PU dubrovačko-neretvanske u istim slučajevima, primjenjujući svoje diskrecijsko pravo udaljavanja iz službe, u slučajevima povreda službene dužnosti koje mu je Zakon o policiji omogućavao, također nejednako postupao pa je jednog policijskog službenika za istu ili sličnu povredu udaljio iz službe, a drugog ne, kao i za povrede za koje je u konačnici određena kao kazna novčana kazna što zapravo nije smisao udaljenja iz službe, pa je prilikom nadzora načelniku skrenuta pozornost na nejednako postupanje prilikom donošenja odluke o udaljenju iz službe i da je dužan ubuduće prilikom donošenja rješenja o udaljenju iz službe biti objektivan i nepristran jer različito postupanje u sličnim predmetima može dovesti do subjektivne ocjene o nejednakom postupanju pa tako i do osjećaja diskriminacije.

Upravo zbog svega navedenog od Vas tažimo utvrđivanje odgovornosti Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske i njegovo razrješenje s te dužnosti jer uz osnovanost sumnji da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti nepoduzimanjem dužne radnje na koju ga Zakon o policiji obvezuje, je i svojom odlukom dodatno teško narušio ugled policije u javnosti te žrtve koje su prijavile seksualno uznemiravanje izložio javnoj osudi umjesto da im je bio podrška, čime je zapravo jasno dao do znanja da se svrstao na stranu protiv osoba koje su skupile hrabrosti i prijavile seksulano uznemiravanje te dao poruku da nije poželjno prijaviti seksualno uznemiravanje u PU dubrovačko-neretvanskoj, ako je isto počinjeno od strane rukovodećeg policijskog službenika.

 

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr