SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Ponovni pritisak na rad sindikata od strane najviših rukovoditelja u policiji zlouporabom represijskog sustava s anonimnim prijavama

Broj: SPS-01-02/23-2021.
Zagreb, 14. 4. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

RAVNATELJSTVO POLICIJE
n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline

SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU
n/r voditelja gosp. Željka Kralja

 

PREDMET: ANONIMNE PRIJAVE PROTIV PREDSJEDNIKA SINDIKATA S EKSTREMNIM I NEUOBIČAJENIM POSTUPANJEM SLUŽBI PRILIKOM NJIHOVOG INSPICIRANJA,
- odgovori, razgledavanje i preslikavanje spisa, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Božinović,
Poštovani glavni ravnatelju policije, gospodine Milina,
Poštovani voditelju Službe za unutarnju kontrolu, gospodine Kralj,

 

Ponukani javnim pogovorom koji se odnosi na jedno u nizu, do sada, kriminalističkih istraživanja i inspiciranja anonimnih podnesaka protiv predsjednika ovog Sindikata i to, ni više ni manje nego ono koje provodi Uprava kriminalističke policije pri Ravnateljstvu policije, i to sasvim „slučajno“ nakon što je predsjednik Sindikata dao javnu potporu i zaštitu žrtvama seksualnog uznemiravanja na području PU dubrovačko-neretvanske te u tom slučaju zahtijevao odgovornost načelnika i glavnog ravnatelja policije, obraćamo Vam se, sukladno čl. 5. Zakona o policiji, sa zahtjevom za dostavom podataka o svim podnesenim anonimnim prijavama protiv predsjednika Sindikata policijskih službenika od osnutka Sindikata tj. od 29. 2. 2016. godine do danas te omogućavanje prava na razgledavanje i preslikavanje spisa radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji putem odvjetničkog društva koje zastupa Sindikat policijskih službenika u cilju zaštite digniteta i dostojanstva predsjednika Sindikata te samog Sindikata, a sukladno čl. 18. Zakona o pravu na pristup informacijama, čl. 84. Zakona o općem upravnom postupku i čl. 14. Zakona o odvjetništvu.

Naime, ovakvim se tendencioznim i pretjeranim kriminalističkim istraživanjima i inspiciranjima, iz kojih informacije, slučajno ili namjeno planski, cure na sve strane unutar i izvan sustava MUP-a, stječe dojam da pojedine službe ili službene osobe koje imaju ovlasti rukovođenja ciljano i namjerno formiraju raznorazne timove kako bi se istražilo i našlo bilo što čime bi se diskreditiralo ime i prezime predsjednika Sindikata te narušila njegova čast i ugled, a koji je javnosti i MUP-u itekako poznat u prozivanju svih društveno i profesionalno neprihvatljivih ponašanja u sustavu MUP-a, osobito počinjenih od rukovoditelja i najviših dužnosnika MUP-a zbog koji su neki u konačnici i odstupili s rukovodećih funkcija u policiji, odnosno kojima je osigurana „zaslužena“ mirovina.

Fascinantna je činjenica koliko se truda ulaže od strane raznih službi unutar MUP-a kada se na anonimnoj prijavi, slučajno ili namjerno, pojavi ime i prezime Maria Puškarića. Trud seže do te mjere da uživa čast da se od strane, ni više ni manje nego, glavnog ravnatelja policije formiraju stručni timovi svih oblika i profila stručnjaka od prometa, kriminalističke policije do unutarnje kontrole u cilju istraživanja i pritom se ne štedi resurse te sate i sate mukotrpnog rada na totalno nebuloznim, neutemeljenim i degutantnim anonimnim prijavama koje ne sadržavaju u većini slučajeva niti opću sumnju, a kamoli osnove sumnje za postupanje policije. Jasna nam je i ta „ljubav“ glavnog ravnatelja policije prema predsjedniku ovog Sindikata jer je tog istog glavnog ravnatelja policije do sada u više navrata prozivao u javnosti, najblaže rečeno, radi neprofesionalnih odluka kojima je pokazao da nije dorastao funkciji koju obnaša, ali koristiti sustav za osobni obračun zbog kritičkog mišljenja zapravo govori dovoljno koliko je netko spreman daleko ići i postavlja se ozbiljno pitanje vjerodostojnosti sustava kojim takva osoba rukovodi.

Razumljivo bi bilo, kako to inače biva u ovom sustavu, da se to radi zbog bojazni da će se predsjednik Sindikata kandidirati na nekakvo rukovodeće radno mjesto u MUP-u, međutim ambicije za tako nečim, u ovom sustavu u kojem se ne cijeni rad, poštenje i moralne vrijednosti već rođačke i političke veze te podobnost i slijepo izvršavanje zadaća, predsjednik ovog Sindikata nema, pa se može izvesti samo jedan jedini zaključak, a taj je da se to čini isključivo zbog pritiska na rad Sindikata policijskih službenika i njihovog predstavnika radi njegovog britkog jezika i pera, putem kojeg, proziva sve zbog nepravilnosti i nezakonitosti, pa čak i druge sindikate i najviše rukovoditelje među kojima je i glavni ravnatelj policije, a koji je u slučaju svog zamjenika jasno pokazao koliko je spreman daleko ići kako bi opstao na svojoj poziciji kojoj, po našem mišljenju, nije ni dorastao.

Stoga od Vas ovom prilikom zahtijevamo, uz razgledavanje i umnožavanje spisa radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji, i pismeni odgovor, i to od glavnog ravnatelja policije i voditelja Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, što je policija poduzela nakon što su provedena mnogobrojna kriminalistička istraživanja proteklih 5 godina nad predsjednikom Sindikata (u kojima su mnogi policijski službenici, neki čak i pod pritiscima rukovoditelja, predano radili satima) u cilju utvrđivanja nepoznatog počinitelja kaznenih dijela „lažnog prijavljivanja kaznenog djela“ opisanog u članku 304. Kaznenog zakona, odnosno je li policija podnijela određene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu protiv nepoznatih počinitelja radi počinjenja kaznenih djela koje se progone po službenoj dužnosti počinjenih na štetu predsjednika Sindikata i pravosuđa. Ako to policija nije poduzela zahtijevamo isto tako odgovore zašto nije, kao i odgovor je li pritom i tada formiran tim istražitelja kako bi se otkrio nepoznati počinitelj po uzoru na timove prilikom kriminalističkog istraživanja predsjednika Sindikata, a ako nije, zašto nije?

Naime, policija je dužna po službenoj dužnosti tražiti podnositelja lažnih prijava, koje se u konkretnim slučajevima moraju tretirati kao kaznene prijave, jer je u više kriminalističkih istraživanja do sada utvrđeno da su lažne. Isto tako nastavno navedenom zahtijevamo odgovor jeste li u svim slučajevima anonimnih prijava obavijestili nadležno državno odvjetništvo, ako da koje, kako bi odvjetnički ured zatražio od njega presliku spisa radi pokretanja tužbe za naknadu štete.

S opravdanim razlogom možemo sumnjati da se upravo ovakvo postupanje policije prema predsjedniku Sindikata pojedinci unutar sustava, koji imaju mogućnost i ovlast davanja zapovijedi, obračunavaju sa Sindikatom koji nema „dlake na jeziku“ i zloupotrebljavaju svoj položaj i ovlast jer ih je predsjednik Sindikata u više navrata do sada kritizirao i prozivao zbog određenih nepravilnosti i nezakonitosti čime svjedoči i naša web stranica.

Ovom prilikom isto tako pozivamo sve zaposlenike MUP-a da Sindikatu policijskih službenika prijave sve nezakonitosti i nepravilnosti u sustavu, osobito one koje čine njihovi rukovodeći policijski službenici, pa i sam glavni ravnatelj policije, a koji su se zaigrali do te mjere da smatraju da je policija njihova privatna tvrtka koja služi za međusobne obračune i osobni interes, i to anonimno, jer vidimo kako pojedinci u ovom sustavu koriste sustav za obračunavanje s takvima koji kritiziraju i prijavljuju nepravilnosti imenom i prezimenom, a mi kao sindikat jamčimo da ćemo od danas svaku prijavu, bila ona anonimna, pseudonimna ili potpisana imenom i prezimenom uputiti na sve moguće adrese i svim institucijama u državi od premijera i predsjednika na niže te zahtijevati inspiciranje svake do najmanjeg detalja po uzoru na trud i angažman prilikom inspiciranja anonimnih prijava protiv predsjednika ovog Sindikata.

Odgovor molimo da nam dostavite u zakonskom roku pisanim putem pozivom na broj gornji.


S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr