SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Plaćeni dopust stradalim u elementarnoj nepogodi koja je zadesila Požegu i okolicu

Broj: SPS-01-02/34-2021.
Zagreb, 28. 6. 2021. godine

 

 

POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA
n/r načelnika gosp. Željka Grgića

 

 

PREDMET: PLAĆENI DOPUST ZBOG ELEMENTARNE NEPOGODE,
- primjena odredbi KUDSN-a, traži se.-

 

Poštovani načelniče, gospodine Grgić,

S obzirom na to da je 25. lipnja 2021. godine Požegu i okolna mjesta zadesila jaka elementarna nepogoda praćena tučom (ledom) u kojoj su između ostaloga nastradali i naši članovi, zaposlenici Policijske uprave požeško-slavonske, molimo Vas da se svima putem njihovih ustrojstvenih jedinica odnosno rukovoditelja osigura dosljedna primjena članka 28. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Naime, sukladno navedenome službenik ili namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u slučaju elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika i namještenika u trajanju od 5 radnih dana.

U duhu dosadašnje uspješne suradnje vjerujemo da ćete svim službenicima i namještenicima, a sukladno njihovim potrebama sanacije oštećene im imovine, osigurati pravo na korištenje plaćenog dopusta.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr