SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Restrikcije putnih troškova u MUP-u i osvrt na "igre" reprezentativnih sindikata s poslodavcem na štetu svih nas

Broj: SPS-01-02/51-2021.
Zagreb, 6. 10. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- svim zaposlenicima -

 

 

PREDMET: PUTNI TROŠKOVI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA,
- osvrt na način pregovaranja s poslodavcem.-

 

Poštovane kolegice i kolege,


Svjedoci smo ponovnih restrikcija putnih troškova na štetu državnih službenika i namještenika, kao i predstojećim pregovorima o sklapanju novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike povodom čega je od strane Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti u državnoj službi utvrđeno da su na sindikalnoj sceni sada samo dva reprezentativna sindikata (SPH i NSD MUP-a), dok je SDLSN RH izgubio reprezentativnost, a time i mogućnost sudjelovanja u pregovorima s Vladom Republike Hrvatske.

Budući da se do sada na sindikalnoj sceni nije ništa promijenio i da će i dalje „vedriti i oblačiti“ dva policijska reprezentativna sindikata, zahvaljujući našim kolegicama i kolegama koji im svojim članstvom daju tu ovlast, a da su trenutno restrikcije putnih troškova državnim službenicima i namještenicima, želimo vam skrenuti pažnju na još jedan ustupak tih istih reprezentativnih sindikata koji su napravili poslodavcu, a koji je prošao neopaženo ispod radara, a danas dolazi do izražaja.

Naime, Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, točnije člankom 53., regulirano je pravo državnih službenika i namještenika na troškove prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla.

Svi smo svjedoci povećanja troškova energenata i života, pa tako i troškova goriva koje „lete u nebo“ i danas dizel po prvi puta prelazi granicu od 11 kuna, dok je eurosuper odavno tu granicu prešao.

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike koji je sklopljen 9. 1. 2017. godine od stane Vlade Republike Hrvatske s reprezentativnim sindikatima (SPH, NSD MUP-a i SDLSN RH), odnosno člankom 53. stavkom 9. bilo je propisano, citiramo:

„Ako se najviša maloprodajna cijena MB Eurosuper BS 95, prema podacima Ministarstva gospodarstva, promijeni za više od 15% od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora, naknada troškova prijevoza po prijeđenom kilometru iz stavka 6. i 8. ovoga članka, uvećat će se za iznos povećanja cijene benzina u odgovarajućem postotku od prvog dana slijedećeg mjeseca.“

Kada je Vlada Republike Hrvatske uvidjela da će cijene energenata, pa tako i goriva, rasti kroz duži period, a tome smo danas svjedoci, ponudili su 1. 2. 2018. godine Izmjenu Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike reprezentativnim sindikatima koji su ju popisali, a kojom je navedeni stavak 9. članka 53. izmijenjen tj. ova odredba je brisana iz tog članka, čime je napravljena još jedna šteta u nizu koju čine reprezentativni sindikati državnim službenicima i namještenicima kroz pregovore s poslodavcem.

Štete se čine i kroz tumačenja Zajedničke komisije za praćenje primjene i tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, u kojoj su, nakon što su počeli članovi reprezentativnih sindikata glasovati u korist poslodavca, zapisnici iz kojih je vodljivo tko je kako glasovao postali tajna pa tako članovi sindikata nemaju prava znati kako je njihov predstavnik sindikata glasovao za tumačenje određenog prava. Stoga i s ovim pametnom je dosta jer nije na odmet spomenuti da je ta Zajednička komisija, nakon što su policijski službenici tužili poslodavca za inozemne dnevnice, uvela neke nove novele u Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike od vozila, pauze do udaljenosti.

Kada se prisjetimo i nedavnog licemjerja tih istih reprezentativnih sindikata koji su naše kolege počeli pozivati na tužbe zbog nepovećanja osnovice za izračun plaće u državnoj službi od 6% za 2016 godinu, i to u zastarnoj godini, a 2017. godine, nakon našeg dopisa i upita tadašnjem premijeru Oreškoviću, su potpisali da ne žele povećanje te iste osnovice u ime svih nas, čime su državni službenici i namještenici izgubili cca. od 4.000 do 10.000 kuna, uz ovo dovoljno govori tko nas i kako zastupa i da je Vlada Republike Hrvatske mirna naredne 4 godine da provodi svoju politiku preko ovakvih reprezentativnih sindikata na štetu svih nas.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr