SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Pitali smo načelnika Rašića zašto nije pokrenuo disciplinski postupak protiv Jagića iako nam je prije godinu dana odgovorio da ga je pokrenuo

Broj: SPS-01-02/53-2021.
Zagreb, 14. 10. 2021. godine

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
n/r načelnika gosp. Marka Rašića

 

PREDMET: DUBRAVKO JAGIĆ
- teža povreda službene dužnosti,
- odgovor zbog nepokretanja disciplinskog postupka, traži se .-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/74-2020. od 14. 10. 2021. godine
Vaš odgovor broj: 511-19-01-25/4-308/20 od 4. 11. 2021. godine
Naš dopis broj: SPS-01-02/49-2021. od 6. 10. 2021. godine
Odgovor voditeljice Službe disciplinskog sudovanja MUP-a od 7. 10. 2021. godine

 

Poštovani načelniče, gospodine Rašić,

 

Javnosti je postala dostupna snimka HTV4 od 12. 10. 2020. godine prilikom davanja intervjua Dubravka Jagića, predsjednika Sindikata policije Hrvatske, u kojoj je nakon upita građanina „Di su vam maske svima?“ dotični policijski službenik rekao: „Evo tu su, tu su, evo vidiš ih, ajde JEBI SE“.

Takvim krajnje nedoličnim i sramotnim ponašanjem policijskog službenika Dubravka Jagića, koji je uz dužnost predsjednika Sindikata policije Hrvatske i policijski službenik V. policijske postaje Zagreb, teško je narušen ugled policije u javnosti, osobito jer je u tim okolnostima pitanje građanina bilo sasvim ispravno i legitimno s obzirom na tadašnje odluke Stožera civilne zaštite.

Budući da su svi građani u Hrvatskoj jednaki pred zakonom, što jamči i sam Ustav Republike Hrvatske, pa tako i policijski službenici, a da se Zakon o policiji odnosi na sve jednako, bez obzira radi li se o rukovodećem policijskom službeniku ili sindikalnom povjereniku i predsjedniku sindikata i da je Vaša dužnost i obveza, sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o policiji, postupati prema svim policijskim službenicima pravedno i jednako, uputili smo Vam tada upit jeste li pokrenuli disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti opisne u članku 96. stavku 1. točci 7. Zakona o policiji (nedolično ponašanje u službi i izvan službe koje teško šteti ugledu policije), protiv navedenog policijskog službenika Dubravka Jagića našim dopisom broj: SPS-01-02/74-2021. od 14. 10. 2020. godine.

U odgovoru koji ste nam dostavili i vlastoručno potpisali, broja 511-19-01-25/4-308/20. od 4. 11. 2020. godine, jasno i nedvojbeno ste na naš upit odgovorili, citiramo: „provedenim provjerama utvrđeno je neprimjereno ponašanje policijskog službenika Dubravka Jagića povodom događaja 12. 10. 2020. godine, te je protiv imenovanog policijskog službenika pokrenut disciplinski postupak“.

Nadalje, postupajući po navedenom predmetu od voditeljice Službe disciplinskog sudovanja MUP-a, našim dopisom broj: SPS-01-02/49-2021. od 6. 10. 2021. godine, zatražili smo odgovore je li nadležni disciplinski sud protiv Dubravka Jagića proveo i okončao disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti iz članka 96. stavka 1. točke 7. Zakona o policiji (nedolično ponašanje u službi i izvan službe koje teško šteti ugledu policije), ako nije iz kojih razloga to nije učinio, je li Sindikat policije Hrvatske odbio dati suglasnost za pokretanje disciplinskog postupka i je li Ministarstvo unutarnjih poslova zatražilo putem upravne tužbe od Upravnog suda u Zagrebu nadomještanje suglasnosti Sindikata policije Hrvatske za pokretanje disciplinskog postupka sukladno članku 96a. stavku 5. Zakona o državnim službenicima te ako je kako je okončan disciplinski postupak i koji je u konačnici ishod, odnosno koja je kazna izrečena policijskom službeniku Dubravku Jagiću za težu povredu službene dužnosti.

U dobivenom odgovoru Službe disciplinskog sudovanja MUP-a jasno stoji da se osoba Dubravko Jagić ne nalazi u evidencijama policijskih službenika protiv kojih se vodi/ili je vođen disciplinski postupak radi povrede službene dužnosti što bi značilo da protiv istoga niste niti pokrenuli disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti, iako Vas na to obvezuju zakonski propisi. Također u konkretnom slučaju nemate diskrecijsko pravo odlučivanja, već ste bili dužni, nakon utvrđenih činjenica i postojanja osnovane sumnje da je povreda počinjena, po službenoj dužnosti pokrenuti postupak, čime ste se doveli uz disciplinsku i u zonu kaznene odgovornosti, a što Vam nije prvi puta (podsjećamo Vas da smo Vam uputili i prije ovoga dopisa još dva dopisa u kojem smo Vam ukazali na teže povrede službene dužnosti za glavnog sindikalnog povjerenika Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH za PU zagrebačku (naši dopisi: SPS-01-02/72-2018. od 28. 8. 20218. godine te SPS-01-02/72-2-2018. od 22. 11. 20218. godine) i za voditelja Služne kriminalističke tehnike PUZ-a (naši dopisi: SPS-01-02/49-2019. od 7. 11. 2019. godine te SPS-01-02/49-2-2019. od 5. 2. 2020. godine) protiv kojih također niste pokrenuli disciplinske postupke).

Shodno svemu navedenome molimo Vas odgovore:

1. Zašto ste pogodovali Dubravku Jagiću, predsjedniku Sindikata policije Hrvatske i policijskom službeniku V. policijske postaje Zagreb jer niste pokrenuli disciplinski postupak pred nadležnim disciplinskim sudom MUP-a radi učina teže povrede službene dužnosti iz članka 96. stavka 1. točke 7. Zakona o policiji (nedolično ponašanje u službi i izvan službe koje teško šteti ugledu policije), iako ste u svom odgovoru sindikatu napisali da ste pokrenuli disciplinski postupak?

2. Zašto ste Sindikatu policijski službenika iznijeli neistinite činjenice koje ste vlastoručno potpisali i time obmanuli kako sindikat tako i cjelokupnu hrvatsku javnost te jeste li tim postupkom željeli prikriti svoje nepostupanje i pogodovanje Dubravku Jagiću, budući da se disciplinski postupak pokreće po službenoj dužnosti, a čime bi uz disciplinskoj podlegli i kaznenoj odgovornosti?

Odgovor molimo dostavite pismenim putem u zakonskom roku, pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:
- Ravnateljstvo policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline,
- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r načelnice gđe Adrijane Bago,
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra gosp. Hrvoja Đurana,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- ARHIVA, ovdje.-

 

POVEZNICE: 

Dopis načelniku PUZ-a

Odgovor načelnika PUZ-a

Dopis Službi disciplinskog sudovanja MUP-a

Odgovor Službe diciplinskog suda MUP-a

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr