SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Kršenja odredbi ZoR-a, ZoP-a i KUDSN-a prema policijskim službenicima I. PPRP Zagreb

Broj: SPS-01-02/58-2021.
Zagreb, 21. 10. 2021. godine

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
n/r načelnika gosp. Marka Rašića

 

 

PREDMET: I. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
- nepoštivanje odredbi Zakona o radu, Zakona o policiji i KUDSN-a,
- postupanje, traži se .-

 

 

Poštovani načelniče, gospodine Rašić,

 

Zaprimili smo predstavku policijskih službenika I. postaje prometne policije Zagreb (prilogu dopisa) u kojoj se navodi da se prema policijskim službenicima svakodnevno krše prava koja se odnose na radno vrijeme i raspored rada čime se izravno od strane rukovoditelja krši Zakon o policiji, Zakon o radu i Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Sukladno navedenome molimo da se izvrši nadzor rasporeda rada policijskih službenika na način da se izvrši uvid u sustav COP i Registar službenih poslova (obrazac MUP RH R-27) te utvrdi jesu li navodi policijskih službenika točni, a ako jesu da se ispravi dosadašnja praksa.

Također od Vas očekujemo da, ukoliko se utvrde nepravilnosti, protiv rukovodećeg policijskog pokrenete disciplinski postupak, ali ne na dosadašnji način „usmenih upozorenja“ i lakših povreda službene dužnosti s pismenim opomenama koji primjenjujete prema rukovodećim policijskim službenicima i sindikalnim povjerenicima već disciplinski postupak sukladno Zakonu o policiji.

Isto tako molimo da prilikom provođenja nadzora uputite stručnu osobu, a tu Vam i mi stojimo na raspolaganju, kako se ne bi dogodila situacija prije par godina u Policijskoj postaji Jastrebarsko kada ste uputili u nadzor policijskog službenika Odjela za javni red Policijske uprave zagrebačke, koja nije niti znala odredbe Zakona o radu, Zakona o policiji te Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koje se odnose na radno vrijeme, pa je u konačnici zaključila da se ne krše zakonski propisi.

Ukoliko nadzor bude kao i tada u Policijskoj postaji Jastrebarsko, tada ćemo pozvati policijske službenike I. postaje prometne policije Zagreb da nam daju punomoć za evidenciju radnog vremena temeljem koje ćemo dalje postupati i putem suda utvrđivati određene činjenice i potraživanje materijalnih prava, a nakon toga podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovorne osobe i zatražiti da država pokrene regresnu naplatu štete od te osobe, bila ona tada načelnik policijske uprave, ministar ili obični građanin i bilo to za godinu, dvije ili pet.

Odgovor molimo dostavite pismenim putem u zakonskom roku, pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

Prijava policijskih službenika 

 

O TOME OBAVIJEST:
- Ravnateljstvo policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline,
- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r načelnice gđe Adrijane Bago,
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra gosp. Hrvoja Đurana,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr