Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Podnijeli smo Ustavnom sudu RH prijedlog za ocjenu suglasnosti odluke Stožera CZ RH s ustavom

Podnijeli smo Ustavnom sudu RH prijedlog za ocjenu suglasnosti odluke Stožera CZ RH s ustavom

Iako nismo reprezentativan sindikat u državnoj službi i djelujemo isključivo u Ministarstvu unutarnjih poslova smatramo se sindikatom koji štiti i brani prava i interese zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova na sve moguće zakonom dopuštene načine u cilju borbe protiv diskriminacije i zaštite svih ustavnih vrednota Hrvatske države.

Na to nas obvezuje i naš temeljni akt, Statut Sindikata policijskih službenika.

Stoga, kako smo i obećali, budući da sutra 16. 11. 2021. godine stupa na snagu Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, klase: 810-06/20-01/7, urbroja: 511-01-300-21-452 od 12. 11. 2021 godine, putem odvjetnika Ivana Gržića iz odvjetničkog društva TUS & GRŽIĆ podnijeli smo danas 15. 11. 2021. godine prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti navedene Odluke s Ustavom Republike Hrvatske.

U prilogu objavljujemo punomoć Sindikata policijskih službenika, Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH odvjetničkog društva TUS & GRŽIĆ i dokaz o slanju pošiljke od HP-a.

 

Prijedlog ocjene suglasnosti Odluke Stožera CZ RH s Ustavom RH

Punomoć Sindikata poliicjskih službenika

Potvrda o slanju pošiljke HP-a

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr