Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Povlačenje tužbi za nepovećanje 6% osnovice plaće državnim službenicima za 2016. godinu i zahvala reprezentativnim sindikatima

Povlačenje tužbi za nepovećanje 6% osnovice plaće državnim službenicima za 2016. godinu i zahvala reprezentativnim sindikatima

Broj: SPS-01-02/86-3-2020.
Zagreb, 24. 11. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
svim ustrojstvenim jedinicama

svim zaposlenicima MUP-a RH

 

PREDMET: TUŽBE ZBOG NEPOVEĆANJA 6% OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI,
ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE,
- obavijest, dostavlja se.-

 

VEZA: Naš dopis premijeru Oreškoviću broj: SPS-01-02/41-2016. od 8. 7. 2016. godine
Naš raspis broj: SPS-01-02/86-2020. od 29. 12. 2020. godine
Naš raspis broj: SPS-01-02/86-2-2020- od 11. 9. 2021. godine

 

Poštovane kolegice i kolege,

Našim prethodnim dopisima iz veze upoznali smo vas s činjenicom da smo osigurali svakom članu Sindikata policijskih službenika besplatnu pravnu pomoć odvjetničkog ureda radi podnošenja tužbe i sudskog ostvarivanja prava na isplatu neisplaćenog uvećanja osnovice na plaću od 6% u državnoj službi za 2016. godinu, a čemu prethodi podnošenje zahtjeva za mirno rješavanje spora, koji se podnosi stvarno nadležnom općinskom državnom odvjetništvu i koji za posljedicu ima zastajanje tijeka zastarnih rokova te nakon odgovora državnog odvjetništva u zakonskom roku i podnošenje tužbe nadležnom sudu.
Također smo Vas dopisom broj: SPS-01-02/86-2-2020. od 11. 9. 2021. godine ponovno obavijestili da će odlukom Vrhovnog suda RH biti zauzeto pravno stajalište imaju li državni službenici pravo na 6% uvećanje osnovice za izračun plaće u državnoj službi za 2016. godinu (kao što su to pravo ostvarili javni službenici), što za cilj ima osiguranje jedinstvene primjene navedenog prava od strane svih sudova u Hrvatskoj. Tom prilikom pozvali smo vas da podnesete zahtjeve za mirno rješenje spora kako bi očuvali mogućnost sudskog ostvarenja nezastarjelih mjesečnih iznosa neisplaćenog dijela plaće pod pretpostavkom eventualno pozitivnog stava Vrhovnog suda RH za državne službenike.

Nastavno tome ishod je da DRŽAVNI SLUŽBENICI NEMAJU PRAVO NA 6% UVEĆANJE OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆE U DRŽAVNOJ SLUŽBI ZA 2016. GODINU jer je tako odlučio Vrhovni sud RH o čemu je donio rješenje Gop 1/2021-4 od 3. 11. 2021. godine i time zapravo otklonio sve pravne nedoumice jer će tu odluku u praksi primjenjivati svi sudovi u Hrvatskoj.

Vrhovni sud RH je u svom rješenju obrazložio zašto je takvu odluku donio, a i iz kojeg u bitnom izdvajamo sljedeće:

„Jasno proizlazi kako su reprezentativni sindikati javnih i državnih službenika (Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH) vodili odvojene pregovore o visini osnovice za obračun plaće i da su ti njihovi pregovori imali različite ishode. Državni službenici završili su pregovore Sporazumom utvrdivši nespornom osnovicu za obračun plaće za državne službenike u 2016. godini u iznosu od 5.108,84 kn te daljnji rast osnovice za 2017. godinu, dok pregovori sa sindikatima javnih službenika nisu završili sporazumom o visini osnovice za izračun plaće javnih službenika u 2016. godini, već ranije dogovorenim načinom povrata osnovice prema Izmjenama i dopunama Dodatka Sporazumu o osnovici za plaću u javnim službama sklopljenim 28. 12. 2012. godine.

Slijedom takve različite pozicije u pogledu visine osnovice za izračun plaće, okolnost da su kroz određeno vremensko razdoblje za obje skupine zaposlenika bile ugovorene osnovice za obračun plaće u istoj visini, ne daje pravo tužitelju (državnim službenicima) zahtijevati isplatu plaće po osnovici kakva za 2016. godinu pripada javnim službenicima.

Nakon što je između reprezentativnih sindikata državnih službenika (Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH) i Vlade RH sklopljen Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 23. 12. 2016. godine, te na temelju toga i potpisana Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. 12. 2016. godine, kojom je za 2016. godinu utvrđena osnovica za obračun plaće u iznosu od 5.108,84 kn, plaća državnih službenika može se u razdoblju od siječnja 2016. do siječnja 2017. godine obračunavati samo primjenom osnovice u iznosu od 5.108,84 kn.

Činjenica da su osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika bile iste kao i osnovice za obračun plaće javnih službenika sve do sklapanja Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 23. 12. 2016. te Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. 12. 2016., ne predstavlja osnovan razlog za njihovo izjednačavanje u razdoblju nakon potpisivanja navedenih akata, niti do izjednačavanja može doći pozivanjem na odredbu čl. 6. Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 23. 12. 2016. godine, te odredbu čl. 9. st. 2. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 23. 12. 2016 godine.“

Budući da sada više nema nikakve nedoumice, jer će svi sudovi u Hrvatskoj primjenjivati u svojoj sudskoj praksi odluku Vrhovnog suda RH, ovaj Sindikat povući će sve vaše zahtjeve i punomoći te tužbe koje su ponesene na nadležni sud jer je svaki daljnji postupak u ovom pitanju neće imati nikakve šanse za uspjeh, a trošak koji je do sada nastao snosit će Sindikat. Bilo bi doista nerazumno i nepošteno od nas da ste na naš javni poziv tužili, a da sada kada je odluka drugačija vi snosite trošak postupka i suda i zato nismo, kao neki sindikati početkom godine nagovarali naše kolege da tuže samo da bi pridobili članove. Tu je bitna razlika ovog sindikata od drugih sindikata koji su tada javno pozivali naše kolege na tužbu, sada već evidentno radi pridobivanja članstva, te im tom prilikom po skrivećki gurali ugovornu obvezu od 36 mjeseci ostanka u sindikatu jer su dobili „pravnu zaštitu“, a sada će tu odgovornost plaćanja prebaciti sa sebe na kolege uz još njihovu obvezu da moraju ostati njihovi članovi.

Ukoliko ipak ima onih koji se odluče upustiti u unaprijed izgubljenu pravnu bitku te žele nastaviti postupak, molimo da o tome obavijeste direktno odvjetnika Ivana Boškovića na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u što je moguće kraćem roku, a najkasnije do 5. 12. 2021. godine, uz napomenu da će u tom slučaju sve daljnje troškove u daljnjem postupku snositi samostalno.

Ovom prilikom čestitamo Sindikatu policije Hrvatske i Nezavisnom sindikatu djelatnika MUP-a što su dopunili sjajni niz svojih fantastičnih poteza i još jednom nas uvjerili u svu veličinu talenta, kompetentnosti, inteligencije i genijalne pregovaračke sposobnosti njihovih pregovaračkih timova i njihovih nedodirljivih „voljenih vođa“! Zahvaljujući njima, a nakon što smo ih javno prozvali pet mjeseci prije odnosno 8. 7. 2016. godine, nisu se libili učiniti štetu državnim službenicima potpisom sporazuma s Vladom RH i time oštetiti sve nas za cca. 4.000,00 do 10.000,00 kuna.

Isto tako želimo čestitati i sindikatima koji su vas nagovarali da podnesete ovu tužbu, a sve u cilju da pridobiju što više članova, ne razmišljajući o razboritosti te odluke, a da je to bio samo dio njihovog igrokaza, na kojeg smo vas i tada upozorili, govori i činjenica da su vas obvezali s članstvom narednih 36 mjeseci i to zapravo doista govori koje su njihove iskrene namjere bile.

I u jednom i u drugom primjeru ovih sindikata normalnom čovjeku nejasno je jedno, a to je kako ih više nije sram i kako njihovi sindikalni povjerenici više mogu svoje kolege pogledati u oči.

Ujedno reprezentativne sindikate molimo da ubuduće pričekaju što će ispregovarati sindikati javnih službi, koji imaju neusporedivo više mudrosti, znanja, iskustva i inteligencije u vođenju pregovora na dobrobit javnih službenika, ali i državnih, jer „ako Vlada sa sindikatima javnih službi, ugovori materijalna prava povoljnije od ugovorenih za državne službenike i namještenike, jednako će se primijeniti i na državne službenike i namještenike.“ Kada malo bolje analiziramo navedenu odredbu, može se zaključiti da je Vlada RH, svjesna sposobnosti pregovaranja državnih službenika pa je navedenom odredbom ipak dopustila da svi imaju jednaka prava.

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr