Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Otvoreno pismo predsjednika Sindikata ministru Božinoviću radi vršenja pritiska na rad sindikata od šefa unutarnje kontrole Željka Kralja

Otvoreno pismo predsjednika Sindikata ministru Božinoviću radi vršenja pritiska na rad sindikata od šefa unutarnje kontrole Željka Kralja

Broj: SPS-01-02/63-2021.
Zagreb, 27. 11. 2021. godine

-OTVORENO PISMO- 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

 

PREDMET: GRUBO KRŠENJE SLOBODE SINDIKALNOG RADA I DJELOVANJA
- utvrđivanje odgovornosti i hitan sastanak, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Božinović,

Dana 26. 11. 2021. godine od 14,00 do 16,00 sati u prostorijama Službe za unutarnju kontrolu MUP-a ispitan je na zapisnik Mario Puškarić, predsjednik Sindikata policijskih službenika (u daljnjem tekstu: predsjednik), na okolnosti dopisa kojeg je Sindikat policijskih službenika uputio glavnom ravnatelju policije Nikoli Milini i voditelju Službe za unutarnju kontrolu Željku Kralju, a koji se odnosi na brojne nedoumice vezane za načelnika Matka Klarića i njegovog pomoćnika Marka Čuvala (Postaja granične policije Gruda), koji su prešli državnu granicu u policijskim odorama izvan graničnog prijelaza odnosno kroz šumu i dalje makadamskim putem na kojem je zapriječen ulaz u Republiku Hrvatsku te su tom prilikom u Republiku Hrvatsku unijeli kartonsku kutiju nepoznatog sadržaja izvan graničnog prijelaza čime su izbjegli graničnu kontrolu, a kojom prilikom ih je u tom „nestašluku“ snimila i mobilna kamera za nadzor državne granice. Od strane unutarnje kontrole nije bilo moguće utvrditi sadržaj koji je načelnik Matko Klarić nosio u kartonskoj kutiji, a prema njegovoj se izjavi u njoj nalazila „plastična ambalaža od toplih napitaka konzumiranih tijekom sastanka s policijskim službenicima iz Trebinja (BiH)“.

Zanimljivo je da toj istoj unutarnjoj kontroli nije bio sporan sadržaj kutije i mjesto prelaska državne granice, kao i izbjegavanje granične kontrole i snimka koja je nedavno "osvanula" u javnosti, a koja je po anonimnim informacijama iz više izvora koje smo zaprimili ovih dana navodno izbrisana i ne postoji više u službenim evidencijama MUP-a, kao niti masu drugih kontradiktornih detalja u odgovorima koje smo naknadno dobili od Ivana Pavličevića, načelnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a o čemu je isto tako obaviještena unutarnja kontrola, ali je zato unutarnjoj kontroli bio itekako sporan dopis Sindikata policijskih službenika koji ukazuje na određene moguće protuzakonitosti i propuste u radu kako unutarnje kontrole tako i načelnika Ivana Pavličevića.

Prilikom ispitivanja predsjednik je imao izuzetu čast da uzimanju izjave na zapisnik sudjeluje i sam voditelj Službe za unutarnju kontrolu Željko Kralj koji mu je osobno priopćio da mu se stavlja na teret teža povreda službene dužnosti jer je "odao podatke neovlaštenim osobama" budući da je u dopisu Sindikata policijskih službenika navodno javno objavio sadržaj izvješća Službe za unutarnju kontrolu.

Naime, sporni tekst objavljen je od strane Sindikata policijskih službenika, kao pravne osobe, na njegovim službenim internetskim stranicama, te je stoga doista nejasno iz kojeg se razloga predmetna disciplinska povreda stavlja na teret policijskom službeniku Mariu Puškariću s obzirom na to da isto nema nikakve veze s njegovom službom i statusom policijskog službenika već isključivo i jedino može imati sa sindikatom i sindikalnim djelovanjem.

Sporno izvješće unutarnje kontrole, nije ni javno objavljeno već se nalazilo u prilogu dopisa koji je poslan svim relevantnim institucijama i pribavljeno je sasvim legitimno prilikom umnožavanja i kopiranja spisa u predmetu u kojem je Sindikat policijskih službenika branio svoju članicu početkom 2021. godine te nema apsolutno nikakve veze s trenutnim suđenjem načelniku Matku Klariću na disciplinskom sudu u Rijeci. Također nam nije poznato je li se sporno izvješće unutarnje kontrole nalazi u spisu koji je predmet suđenja Matku Klariću na disciplinskom sudu u Rijeci, a niti je izvješće unutarnje kontrole, koje je u spisu, čitano na usmenoj raspravi na kojoj sudjeluje predsjednik u svojstvu javnosti, niti je dobiveno na uvid od strane navedenog suda.

Bitnim smatramo navesti da uz izvješće Službe za unutarnju kontrolu na usmenoj raspravi na disciplinskom sudu u Rijeci nije čitano ni pobijano rješenje Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split, a niti rješenje Drugostupanjskog disciplinskog suda MUP-a, već je samo pročitano da se nalazi u spisu kao dokaz i stranke su se usuglasile da se ne čita, a moralo je biti čitano jer je raspravi sudjelovala javnost, pa se opravdano može sumnjati da se navedeni dokazi, koji nemaju oznaku tajnosti, nisu čitali kako bi se od predsjednika kao javnosti, prikrili bitni podaci u postupku koji se nalaze u tim dokazima.

Izuzetno je zanimljiva i činjenica da je Željko Kralj, voditelj Službe za unutarnju kontrolu, prvotno zvao rukovoditelje predsjednika 24. 11. 2021. godine (predsjednik je uz navedenu dužnost i policijski službenik Policijske akademije, a sindikalnim aktivnostima se bavi volonterski u svoje slobodno vrijeme) sa zahtjevom da pristupi u službene prostorije Službe unutarnje kontrole toga dana u 14,00 sati bez da je naveo razloge pozivanja i svojstvo, a što je bio dužan učiniti sukladno zakonskim propisima. Shvatili bi da je tako postupao u slučaju propusta policijskog službenika Maria Puškarića u službi ili zbog događaja izvan službe kojim je teško naštetio ugledu policije, ali u ovom slučaju to ne razumijemo niti želimo razumjeti jer mu je očita namjera bila, uz pritisak na rad sindikata, i pritisak na rukovoditelje predsjednika te njegovo šikaniranje i stigmatiziranje kako bi ga se prikazalo problematičnim u njegovom radnom okruženju. Naime, broj telefona predsjednika je na svakom memorandumu dopisa kojeg, između ostalih upućujemo i Službi za unutarnju kontrolu i postavlja se pitanje zašto je voditelj Željko Kralj upravo tako postupao i s kojom namjerom. 

Još zanimljivija je činjenica da je od strane predsjednika kontaktiran voditelj unutarnje kontrole Željko Kralj, kojom prilikom su onda priopćeni razlozi pozivanja i svojstvo te je zamoljen od strane predsjednika za odgodu saslušanja do 26. 11. 2021. godine iz razloga jer se odvjetnik, koji zastupa Sindikat policijskih službenika, nalazio na službenom putu, na što mu je Željko Kralj poručio da on o tome ne može donijeti odluku i da će se konzultirati i povratno ga obavijestiti, a nakon 10-tak minuta, očito nakon konzultacija s nekim, naziva predsjednika i obavještava ga da ipak može doći u 26. 11. 2021. godine. Doista je nejasno i vrlo zanimljivo tko potencira ovaj postupak i s kim se to voditelj unutarnje kontrole, koji bi trebao biti samostalan u svom radu, konzultira, jer iskreno vjerujemo da Vi ministre za ovo niti znate niti ste potencirali, a ovim postupkom se izravno vrši pritisak na sindikalni rad i djelovanje Sindikata policijskih službenika u kojem ćete Vi kao čelnik tijela u konačnici biti odgovorni.

Nejasna je i izjava voditelja unutarnje kontrole Željka Kralja da Mario Puškarić crpi mogućnost rada i obnašanja funkcije u Sindikatu policijskih službenika iz statusa policijskog službenika i da se u ovom predmetu upravo zbog toga postupa jer je policijski službenik, iako je Mario Puškarić u konkretnom slučaju postupao isključivo i jedinio u svojstvu predsjednika Sindikata policijskih službenika i prilikom svog sindikalnog djelovanja. Isto tako voditelj unutarnje kontrole Željko Kralj upozoren je od strane predsjednika da ne smije, osobito s pozicije funkcije koju obnaša, zadirati u unutarnji ustroj sindikata (jer poslodavcu je to izričito zakonom zabranjeno) i indirektno prijetiti njegovom smjenom u Sindikatu policijskih službenika kroz njegovu možebitnu odgovornost kao policijskog službenika, na što je on konstatirao „da ćemo to još vidjeti“. Ovo podsjeća na nedavne aktivnosti MUP-a prema jednom od predsjednika sindikata koji djeluje u MUP-u, a kojeg se istim „modusom operandi“ uklonilo iz MUP-a i sindikata, ne ulazeći u razloge konkretnog slučaja, ali je vrlo indikativno da se ovakvim stavom i ponašanjem voditelja unutarnje kontrole može zaključiti od kuda crpi takve ideje i koja mu je zapravo namjera.

Indikativno je nadalje da je voditelj unutarnje kontrole Željko Kralj napustio predmetno ispitivanje u trenutku kada je predsjednik iznosio konkretne podatke i činjenice vezano za saznanja u određene nezakonitosti i neregularnosti u radu pojedinih policijskih službenika, iako je kao punopravni sudionik postupka, kojeg je evidentno osobno inicirao, bio dužan istom prisustvovati do kraja. Tim načinom je predsjednika evidentno pokušao omesti u slobodnom izlaganju prilikom istog ispitivanja čime je povrijeđeno pravo na obranu. Očito je to učinio i da obavijesti "konzultanta" da je predsjednik "tvrd orah" i da ispitivanje ne ide baš u željenom smjeru kako se očekivalo jer se najavila i točka 2. terećenja koja na kraju nije bila tema.

Ovakvim postupanjem prema predsjedniku povrijeđen je i članak 11. Povelje o temeljnim pravima Europske unije u kojem se decidirano navodi: „Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu mišljenja te primanja i davanja informacija i ideja bez uplitanja tijela vlasti i bez obzira na granice“. Povrijeđena je Konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama po kojem se jamči sloboda izražavanja koja se može ograničiti izuzetno kad je to propisano zakonom i nužno u demokratskom društvu o čemu postoji bogata sudska praksa obvezatna i za našu državu.

Povrijeđen je Zakon o suzbijanju diskriminacije i to po pretpostavljenim osnovama i po osnovama članstva u sindikatu i izražavanja jer unutarnja kontrola ne postupa jednako kad dobije prijave protiv predsjednika i kada zaprimi njegove prijave, pri čemu je bitno i da su prijave protiv predsjednika obično anonimne i bez ikakvih dokaza, a različito postupa i kada su za disciplinsku povredu osumnjičeni obični policijski službenici i članovi sindikata jer se njih, primjerice uvijek progoni i za najblaže prometne prekršaje, a rukovodeće policijske službenike ne niti za najteže prekršaje u prometu o čemu smo vam već pisali u par navrata i o čemu je i javnost upoznata.

Povrijeđena su i brojne Konvencije i Preporuke Međunarodne organizacije rada o slobodi sindikalnih aktivnosti ovakvim ponašanjem unutarnje kontrole, odnosno njenog voditelja u koordinaciji s još nekim iz vrha MUP-a ili bolje rečeno Ravnateljstva policije s kojim se konzultira, a osobito Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnom pregovaranju.

Isto tako Zakon o državnim službenicima u članku 96a. jamči potpunu zaštitu sindikalnih povjerenika u vezi sa sindikalnim radom, a unatoč tome predsjednika se disciplinski tereti i to bez da je prethodno zatražena suglasnost, koja se mogla tražiti da je on nešto napravio izvan sindikalnih aktivnosti, pa je očita pristranost voditelja unutarnje kontrole Željka Kralja, stoga od Vas, kao čelnika Ministarstva unutarnjih poslova, ovim putem zahtijevamo njegovo izuzeće u bilo kojem daljnjem postupku prema predsjedniku .

Jako bitno je pitanje tko je i zašto inicirao ovaj postupak protiv predsjednika i kako je odmah stigao na red za ispitivanje, te kako to zorno unutarnja kontrola prati objave sindikata na web stranici, a mnogi rukovoditelji koje je Sindikat policijskih službenika davno ranije prijavio za teže prijestupe do danas nisu ispitani, a kamoli procesuirani - je li to primjer savjesnog rada, profesionalnosti i jednakosti svih pred zakonom što jamči Ustav Republike Hrvatske, ali i članak 15. Zakona o policiji.

Podsjećamo nadalje da je predmetno postupanje u koliziji s naravi Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kojim Zakonom se sve građane Republike Hrvatske potiče da prijavljuju i javno publiciraju sve uočene nepravilnosti počinjenih od strane javne vlasti i službi i kakva je ovo poruka Ministarstva unutarnjih poslova odnosno policije toj istoj javnosti odnosno građanima.

Za istaknuti je da se cijelo vrijeme tijekom ispitivanja nametalo upozorenje koje je dano predsjedniku tijekom ročišta na disciplinskom sudu u Rijeci, od strane predsjednice vijeća, pokušavajući nametnuti inkriminaciju da je predsjednik do određenih podataka iz spornog izvješća unutarnje kontrole došao tom prilikom i da ih je nakon toga javno iznio, što je to notorna laž. Naime, niti je predsjedniku poznato izvješće unutarnje kontrole koje se nalazi u spisu koji je na suđenju načelniku Matku Klariću, a niti je ono čitano na usmenoj raspravi na sudu u Rijeci. Bez obzira na činjenicu da je javnost dopuštena na suđenju načelniku Matku Klariću, a time i slobodno prenošenje informacija s rasprave, jer bi protivnom bi javnost bila isključena ili izuzeta iz dijela rasprave na kojoj se iznose za javnost tajni i neobjavljivi podaci, kao i da je na svakoj raspravi od strane odvjetnika načelnika Matka Klarića traženo isključenje predsjednika u svojstvu javnosti na suđenju, iako je o tome na samom početku doneseno rješenje suda, niti jedan detalj sa suđenja u Rijeci nije iznijet trećim osoba iz poštovanja predsjednika prema navedenom sudu, koji svoj posao za sada radi profesionalno i korektno, a iz zbog činjenice da je Sindikat policijskih službenika pravnim putem zatražio razgledavanje i umnožavanje spisa i kada to dobijemo poduzimat ćemo daljnje pravne i sve druge mjere i radnje u cilju zaštite naših članova i žrtvi u tom postupku.

U predmetu načelnika Matka Klarića od samog početka postupanja, kako njegovog nadležnog rukovoditelja načelnika Ivana Pavličevića, tako i same Službe za unutarnju kontrolu pokušavaju se ublažiti i opstruirati određene nepobitne činjenice. Isto tako od strane Sanje Habazin, voditeljice Službe disciplinskog sudovanja MUP-a, opstruirano je pravo Sindikata policijskih službenika (kojeg su žrtve opunomoćile) za razgledavanje i umnožavanje spisa te nazočnost u svojstvu javnosti na sjednici Drugostupanjskog disciplinskog suda MUP-a prilikom donošenja odluke o poništavanju rješenja Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split zbog čega je Sindikat policijskih službenika zahtijevao disciplinsku odgovornost Sanje Habazin od Službe za unutarnju kontrolu jer je izravno povrijedila čl. 84. Zakona o općem upravnom postupku (nije izdala rješenje o odbijanju zahtjeva za razgledavanje i umnožavanje spisa te time onemogućila poduzimanje daljnjih pravnih lijekova), ali unutarnja kontrola niti tu nije utvrdila činjenice i njoj nije ništa sporno i protuzakonito te je odgovorila s dva dopisa Sindikatu policijskih službenika bez da ga je obavijestila o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama, odnosno bez da je obrazložila svoje postupanje i zaključke.

Sasvim je jasno da se u ovim postupku suđenja načelniku Matku Klariću očito želi isključiti javnost u kojem sudjeluje Sindikat policijskih službenika, jer očito tamo itekako smetamo, ne samo odvjetniku i načelniku Matku Klariću (koje u potpunosti razumijemo jer njihovo pravo je da se brane) već vjerojatno i nekome drugome tko se iz samog vrha MUP-a zalaže da se načelnika Matka Klarića vrati na posao i da ga se blaže kazni, a da je sada samo Sindikat policijskih službenika odnosno njegov predsjednik taj koji stvara problem da se to učini u miru u tišini i mimo javnosti, kako to se inače do sada činilo i u mnogim drugim predmetnima koji su prošli ispod radara javnosti. Zato su presude disciplinskih sudova u Hrvatskoj tajne i prije par godina od MUP-a smo tražili da presude budu javne, budući da su presude svih sudova u Hrvatskoj javne, jer se time zapravo postiže svrha generalne prevencije, ali niti dan danas ta praksa u MUP-u nije uvedena, a s ovim primjerom jasno je i zašto. Dokaz tome su rukovoditelji koji su činili kaznena djela čak i krađe, a nakon takvih radnji, koje nisu dostojne policijskog zvanja, su ispod radara otišli u „zasluženu“ i časnu prijevremenu policijsku mirovinu po posebnim uvjetima kao policijski službenici s potpisom ministra na rješenju, a neki čak i kada su dobili otkaz u disciplinskom postupku. S ovim je sasvim jasno zašto ovdje „žuljamo“ neke i zašto se vrši pritisak na rad Sindikata policijskih službenika koji jedini u MUP-u progovara o ovim ozbiljnim problemima i koji se jedini bori za bolji i pravedniji sustav te poštivanje propisa i primjenu propisa prema svima jednako, a osobito jer proziva rukovodeće policijske službenike u „nestašlucima“ jer su dužni biti uzor kako građanima tako svojim primjerom i podređenim policijskim službenicima.

Policijske službenike javno se poziva i potiče da prijave sve nepravilnosti i nezakonitosti, štoviše od njih se to i očekuje, a sada kada je Sindikat policijskih službenika prijavio određene takve događaje, koje teško štete samom ugledu policije u javnosti, otvoreno i bez imalo zadrške radi se pritisak na rad i samu svrhu djelovanja Sindikata policijskih službenika preko osobe koja je ovlaštena i dužna predstavljati Sindikat policijskih službenika – kakva je to ministre poruka policijskim službenicima koji se odluče prijaviti korupciju, protuzakonito ponašanje svojih rukovoditelja, a osobito ako su žrtve tih istih rukovoditelja? Da će unutarnja kontrola istraživati njih i na njih vršiti pritisak jer su prijavili, a da se tim prijavljenim rukovoditeljima neće ništa dogoditi ?! 

Ovdje su gospoda iz unutarnje kontrole zaboravila jedan jako bitan detalj, a taj je javni interes, zbog kojeg se čak osobe koje počine kazneno djelo odavanja službene tajne (viši stupanj odgovornosti) oslobađaju odgovornosti jer je protupravnost isključena.

Ali očito su sadržaji izvješća unutarnje kontrole toliko značajna da su čak i iznad javnog interesa, a razlog tome u konkretnom slučaju možemo naći u samoj činjenici da je sama unutarnja kontrola odradila posao "ofrlje" i nije pratila predmet do samog kraja, što je njen propust jer je to bila dužna činiti. Drugi razlog je da bi se otklonila odgovornost i s načelnika Ivana Pavličevića jer nije učinio sve ono što je bio dužan i obvezan, a kojeg se cijelo vrijeme štiti jer je jedan od lojalnih i poslušnih rukovoditelja i zbog toga blamira služba u javnosti, a sve kako bi se ušutkao predsjednika u ovom i sličnim drugim predmetima. 

Također se postavlja pitanje je li se s disciplinskih rasprava, na kojima se čitaju neklasificirani dokumenti, isključuje javnost i zašto ta ista Služba za unutarnju kontrolu stavlja takve dokumente uz zahtjeve za pokretanje disciplinskog postupka bez da ih prethodno deklasificira, odnosno je li i kada do sada zahtijevala isključenje javnosti s takvih rasprava? 

Puno je ovdje propusta službe koja bi se trebala baviti nadzorom i kontrolom te poznavati pravne propise, a ovakvo ponašanje voditelja unutarnje kontrole Željka Kralja, koji je i inicirao ovo postupanje, zajedno s nekim iz vrha MUP-a ili bolje rečeno Ravnateljstva policije, s kim se prethodno morao konzultirati, a i tijekom saslušanja predsjednika, smatramo nedopustivim i grubim napadom na slobodu sindikalnog djelovanja i rada pokušajem zastrašivanja osobe koja zastupa i predstavlja Sindikat policijskih službenika. 

Ovaj presedan i ovakvo grubo iskorištavanje položaja i ovlasti nije se dogodilo u povijesti sindikalnog djelovanja Hrvatske države i takav "modus operandi" pripadao je davnim prošlim komunističkim režimima za koje smo smatrali da su iza nas. 

Upravo zbog toga zahtijevamo hitan sastanak s Vama, jer vjerujemo da ne stojite iza ovih postupanja voditelja unutarnje kontrole Željka Kralja i tražimo njegovu odgovornost i smjenu, kao i njegovog "konzultanta" zbog teškog i grubog iskorištavanja svog položaja i ovlasti te kršenja slobode sindikalnog djelovanja i presedana koji se dogodio u jednoj demokratskoj državi koja je članica Europske unije.

I u konačnici jasna poruka tim i takvim od predsjednika jest da je vrijeme komunizma i takvih "udbaških" metoda davno prošlo i da njegova usta i pero neće ušutkati već upravo suprotno, time su mu dali još više poticaja i motiva u daljnjoj borbi čija je svrha raskrinkavanje svih nezakonitih, koruptivnih, neprofesionalnih i drugih oblika ponašanja pojedinih rukovoditelja koji se skrivaju ispod "suknje" interesnih skupina u policiji i čine sramotu te teško narušavanju ugled policije u javnosti.

 

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić

 

 

O TOME OBAVIJEST:

- mediji,

- sindikati,

- Europska komisija, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj,

- Europski parlament, Ured u Republici Hrvatskoj,

- Europski pučki pravobranitelj,

- Veleposlanstvo SAD-a u Republici Hrvatskoj,

- Međunarodna konfederacija sindikata,

- Međunarodni ured rada,

- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,

- Ured predsjednika Republike Hrvatske, n/r predsjednika Republike Hrvatske, gosp. Zorana Milanovića,

- Hrvatski sabor, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, n/ predsjednika Odbora gosp. Nikše Vukasa,

- Hrvatski sabor, Odbor za predstavke i pritužbe, n/ predsjednice Odbora gđe Ivane Posavec Krivec,

- Ured pučke pravobraniteljice, n/r pučke pravobraniteljice gđe. Tene Šimonović Einwalter,

- Ravnateljstvo policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline,

- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,

- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr