Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
SKANDALOZNO - Dokaz kako unutarnja kontrola i načelnik Pavličević štite policijske službenice - žrtve i prijaviteljice seksualnog i neprimjerenog ponašanja svojih rukovoditelja

SKANDALOZNO - Dokaz kako unutarnja kontrola i načelnik Pavličević štite policijske službenice - žrtve i prijaviteljice seksualnog i neprimjerenog ponašanja svojih rukovoditelja

Broj: SPS-01-02/50-2-2021.
Zagreb, 30. 11. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
n/r načelnika gosp. Ivana Pavličevića

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU
n/r voditelja gosp. Željka Kralja

 

PREDMET: FACEBOOK GRUPA ZA PODRŠKU MATKU KLARIĆU
- postupanje i odgovornost načelnika PU dubrovačko-neretvanske, traže se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/50-2021 od 6. 10. 2021. godine
Vaš dopis broj: 511-03-01-3179/1-21 od 3. 11. 2021. godine

 

Poštovani načelniče, gospodine Pavličević,
Poštovani voditelju, gospodine Kralj,

Zaprimili smo odgovor Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske, broja i datuma gornjeg, temeljem našeg dopisa kojim smo tražili određene odgovore za postupanje policije vezane za Facebook grupu pod nazivom „Grupa za podršku Matku Klariću“ u kojoj je objavljeno ime i prezime te fotografija jedne od policijske službenice/prijaviteljice neprimjerenog ponašanja policijskog službenika Matka Klarića, načelnika PGP Gruda, protiv kojeg se trenutno vodi ponovljeni disciplinski postupak pred disciplinskim sudom u Rijeci na kojem Sindikat policijskih službenika sudjeluje u svojstvu javnosti.

Za napomenuti da je ministar Davor Božinović na press konferenciji Stožera civilne zaštite izjavio da, citiramo: „Policijska uprava (misleći pritom na PU dubrovačko-neretvansku) ima saznanja o mogućem dijeljenju fotografije jedne od prijaviteljica putem društvenih mreža, i koliko sam upućen, te se informacije provjeravaju“. Također je ministar tom prilikom naglasio, citiramo: „Najvažnije je da nijedna od prijaviteljica zbog toga nije imala neugodnosti“.

Naime, do danas nitko od nadležnih službi u policijskoj upravi kojom rukovodite, a niti u Ministarstvu, nije obavio niti razgovor s policijskim službenicama - žrtvama/prijaviteljicama, a kamoli poduzeo nešto više, vezano za ovaj događaj, a to znamo jer smo u kontaktu sa žrtvama koje su naši članovi, dok se po izjavi ministra Davora Božinovića jasno može zaključiti da je ipak „netko obavio razgovor i prenio ministru informacije da žrtve/prijaviteljice zbog toga nisu imale neugodnosti“.

Budući da je to apsolutno netočno u prilogu smo Vam dostavili dvadeset snimki zaslona mobitela iz navedene grupe gdje se jasno i nedvojbeno vidi da je objavljeno ime i prezime jedne od policijske službenice/prijaviteljice te njena fotografija, s kojom nitko do danas nije obavio razgovor, čak niti nakon našeg dopisa na koji nam odgovarate, a kamoli da joj je pružio podršku i pitao je li imala neugodnosti zbog objave njenog imena i prezimena te fotografije. Naime, iz komentara u Facebook grupi jasno da zaključiti da je imala i više nego samo neugodnosti.

Po izjavi ministra Davora Božinovića jasno se dalo zaključiti da ga je netko, slučajno ili namjerno, pogrešno informirao te mu prenio neistinite činjenice koje je nakon toga iznio u javnosti te time lažno informirao građane.

Dopisom, na koji smo dobili djelomične odgovore, pitali smo Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske:

1. Tko je ministra dr. sc. Davora Božinovića pogrešno informirao da prijaviteljice zbog navedenog događaja nisu imale neugodnosti čime je ministar u javnosti prenio neistinite činjenice i lažno informirao javnost?
2. Što je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska poduzela u konkretnom slučaju povodom objavljivanja imena i prezimena te fotografije policijske službenice/prijaviteljice u Facebook grupi podrške Matku Klariću?
3. Je li itko od nadležnih službi obavio razgovor s policijskom službenicom/prijaviteljicom na okolnosti ovog događaja, kao i s drugim policijskim službenicama/žrtvama i prijaviteljicama u ovom postupku?
4. Jesu li policijskim službenicama od strane Policijske uprave dubrovačko-neretvanske ponuđena i pružena psihosocijalna pomoć povodom ovog događaja, kao i događaja koji su prethodili pokretanju disciplinskog postupka protiv Matka Klarića, ako nije iz kojeg razloga to nije učinjeno?
5. Što je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska još poduzela vezano za prestanak daljnje viktimizacije žrtava koje su prijavile načelnika Matka Klarića za seksualno uznemiravanje i diskriminaciju?

U odgovoru Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske, broja i datuma gornjeg, navodi se sljedeće:

- da je po saznanju o osnivanju Facebook grupe kao podrške načelniku Matku Klariću izdao nalog rukovoditeljima policijskih službenica koje su bile predmetom uznemiravanja/neprimjerenog ponašanja da odmah obave razgovore s njima na okolnosti možebitnih daljnjih neugodnosti, poziva, prijetnji, pritisaka i sl.
- decidirano navodi da su rukovoditelji to obavili o čemu su sačinili službene zabilješke, a posebno kroz razgovor upoznali policijske službenice da se obrate njima ili drugoj osobi od povjerenja radi pružanja zaštite ukoliko za to osjete potrebu,
- da je obavljen obavijesni razgovor sa ženskom osobom za koju je utvrđeno kako je osnivačica Facebook grupe za podršku Matku Klariću na sve okolnosti uključujući i objavu fotografije ženske osobe/policijske službenice,
- da je 26. 1. 2021. godine o svim poduzetim radnjama dostavljeno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku u prilogu koje su bile navedene službene zabilješke, a time i službene zabilješke rukovoditelja policijskih službenica,
- da je 22. 3. 2021. godine zaprimljeno pismeno zamjenice Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku u kojem je navedeno kako ne proizlazi da su se bilo čijim radnjama ostvarila obilježja bilo kojeg kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, pa stoga nema osnove za pokretanje kaznenog postupka,
- da su o svemu poduzetom izviješteni rukovoditelji Ravnateljstva policije,
- također se napominje da razgovor s policijskom službenicom, čiji su osobni podaci objavljeni na navedenoj Facebook grupi (ime i prezime te fotografija) zaista nije obavljen, barem ne od strane policijskih službenika PU dubrovačko-neretvanske, a kao opravdanje tome navodi se potpuno banalan razlog, a taj je da je premještena u drugu policijsku upravu.

Gospodine, načelniče Ivane Pavličeviću, budući da ste izbjegli odgovore na određena pitanja i da je iz Vašeg odgovora sasvim jasno da niti u ovom predmetu, kada je u pitanju Vaš načelnik Matko Klarić, niste odradili postupanje onako kako to propisi i pravila struke nalažu, ponavljamo Vam određena pitanja te dostavljamo nova dodatna pitanja s obzirom na to da se sama po sebi nameću temeljem Vašeg odgovora:

1. Tko je ministra dr. sc. Davora Božinovića pogrešno informirao da prijaviteljice zbog navedenog događaja nisu imale neugodnosti čime je ministar u javnosti prenio neistinite činjenice i lažno informirao javnost? (ponovljeno pitanje)

2. Jesu li policijskim službenicama od strane PU dubrovačko-neretvanske ponuđena i pružena psihosocijalna pomoć povodom ovog događaja, kao i događaja koji su prethodili pokretanju disciplinskog postupka protiv Matka Klarića, ako nije iz kojeg razloga to nije učinjeno? (ponovljeno pitanje)

3. Što je PU dubrovačko-neretvanska još poduzela vezano za prestanak daljnje viktimizacije žrtava koje su prijavile načelnika Matka Klarića za seksualno uznemiravanje i diskriminaciju? (ponovljeno pitanje)

4. Iz kojeg razloga PU dubrovačko-neretvanska, koja je postupala po navedenom predmetu, nije uputila nadležnoj policijskoj upravi dopis da se obavi razgovor s policijskom službenicom čiji su osobni podaci (ime i prezime te fotografija) objavljeni?

5. Jesu li nadležnom državnom odvjetništvu dostavljeni svi sporni materijali objavljeni na navedenoj Facebook grupi, ako nisu (pod pretpostavkom da ih niste imali, ali ste definitivno imali podatak čije je ime i prezime te fotografija javno objavljena), jesu li dostavljeni naknadno kada smo Vam ih dostavili u prilogu našeg dopisa od 6. 10. 2021. godine, a ako pak nisu iz kojih razloga to nije učinjeno?

6. Budući da decidirano navodite da su rukovoditelji obavili razgovore s policijskim službenicama koje su bile predmetom uznemiravanja/neprimjerenog ponašanja načelnika Matka Klarića o čemu su sačinili službene zabilješke, koje ste proslijedili na državno odvjetništvo tražimo odgovore koji su to rukovoditelji jer opravdano sumnjamo da su te iste službene zabilješke fabricirane, jer u razgovoru sa žrtvama nakon Vašeg odgovora, a i prije njega, dobili smo informaciju da nitko od rukovoditelja s njima nije razgovarao, niti se ponudio za pomoć, već da su bile samo kontaktirane od strane policijskog službenika kriminalističke policije, koji je vjerojatno postupao po predmetu, i to telefonski samo s upitom jesu li dobili kakve prijetnje, uz napomenu da s policijskom službenicom, čiji su osobni podaci objavljeni, nije apsolutno nitko do danas kontaktirao?

7. Budući da navodite da ste izvijestili nadležno državno odvjetništvo koje Vam je odgovorilo kako ne proizlazi da su se bilo čijim radnjama ostvarila obilježja bilo kojeg kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, pa stoga nema osnove za pokretanje kaznenog postupka, postavljamo Vam pitanje jeste li državnom odvjetništvu pribavili svu relevantnu dokumentaciju i dokaze u ovom predmetu, jer pomalo je smiješno da je državno odvjetništvo donijelo meritornu državno odvjetničku odluku, bez da je od Vas tražilo obavijesni razgovor s policijskom službenicom čiji su osobni podaci (ime i prezime te fotografija) javno objavljeni u navedenoj Facebook grupi pa se nameće pitanje što ste uopće dostavili državnom odvjetništvu i jeste li ga doveli u zabludu?

8. Koji su to rukovoditelju u Ravnateljstvu policije koje ste obavijestili o svemu budući da se u Vašem odgovoru pozivate na tu činjenicu iako ona ne opravdava Vašu odgovornost?

S obzirom na činjenicu da niti ovaj predmet, kao niti druge predmete koje ste dobili u rad, a ticali su se odgovornosti rukovoditelja u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj, za koju ste odgovorni, i to Matka Klarića (načelnika PGP Gruda) i Brace Rose (bivšeg načelnika PP Ston koji je naprasno otišao u mirovinu), niste odradili po pravilima struke odnosno onako kako to propisi nalažu, u dva navrata dolazili su policijski službenici unutarnje kontrole iz Zagreba kako bi Vas očito zaštitili od propusta i odgovornosti, jer koliko vidimo Vaša odgovornost se nije dovodila u pitanje u niti jednom trenutku, a trebala je biti dovedena u pitanje i trebali ste zbog svojih propusta disciplinski odgovarati.

Po našem skromnom mišljenju unutarnja kontrola je „ofrlje“ odradila svoj posao, a razlog tome je prvenstveno uloga unutarnje kontrole da zaštititi lojalne i poslušne rukovoditelje gdje god se to može i kako god se to može, što se javno i ističe na sastancima rukovoditelja u kojima sudjeluju s djelatnicima unutarnje kontrole (primjerice onaj nedavno održan u Valbandonu), a dokaz tome su i javno poznati mnogi predmeti načelnika poput Željka Kruneša i njemu sličnih koji u javnosti ostavljaju dojam nesigurnosti i nepovjerenja prema tijelima represivne vlasti kojima bi građani trebali prijaviti svaki oblik nedozvoljenog i protuzakonitog ponašanja.

Ono što je šokantno je da u ovom slučaju unutarnja kontrola ne preza niti od zakonske zabrane uplitanja u sindikalni rad i djelovanje sindikata pa vrši, do sada u Hrvatskoj nezabilježeni, pritisak na rad i djelovanje sindikata preko njegovog predstavnika prijeteći mu s disciplinskim postupkom i „pokazivanjem mišića“, a samo zato jer sindikat zastupa i brani svoje članove i prijavljuje sve oblike koruptivnog, nezakonitog i neprofesionalnog ponašanja rukovodećih policijskih službenika i proziva ju zbog ne postupanja odnosno selektivnog postupanja i kršenja propisa i zakona. Pod unutarnjom kontrolom ne smatramo njene djelatnike, za koje smatramo da svoj posao rade maksimalno profesionalno i odgovorno u okvirima koliko im to njihov šef dozvoljava, već lik i djelo Željka Kralja koji upravlja tom službom i donosi odluke sa svojim „konzultantom“, iako bi to trebao raditi samostalno i profesionalno bez uplitanja ikoga i sukladno zakonskim okvirima.

Stoga ovaj predmet dostavljamo i gospodinu Željku Kralju, voditelju Službe za unutarnju kontrolu MUP-a u rad, kao eminentnom stručnjaku koji profesionalno, neovisno i samostalno obavlja svoj posao i vjerujemo da će i ovdje dati sve od sebe da Vas ponovno zaštiti i napadne sindikat, jer ipak ste Vi rukovoditelj koji je poslušan i lojalan te radite sve ono što se od Vas očekuje, stoga na tragu toga obavještavamo i javnost kako se to ipak, bar u ovom slučaju, ne bi dogodilo.

Također o svemu obavještavamo Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova sa zamolnicom za njenim postupanjem u ovom predmetu iz njene domene nadležnosti budući da očito niste shvatiti ozbiljno korespondenciju koju ste imali s njom u ovom i drugim sličnim predmetima, iako su njeni dopisi i preporuke sasvim jasni i vrlo razumljivi.

Odgovore Sindikatu policijskih službenika molimo dostavite pismenim putem u zakonskom roku, pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- medijima,
- Ravnateljstvo policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline,
- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r načelnice gđe Adrijane Bago,
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra gosp. Hrvoja Đurana,
- Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gđa Višnja Ljubičić,
- ARHIVA, ovdje.-

 

Odgovor načelnika Ivana Pavličevića Sindikatu policijskih službenika

Dio fotografija koje smo dostavili načelniku Ivanu Pavličeviću i unutarnjoj kontroli MUP-a u prilogu našeg dopisa od 6. 10. 2021. godine:

Fotografija 1

Forografija 2

Fotografija 3

Fotografija 4

Fotografija 5

Fotografija 6

Fotografija 7

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr