SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Pitali smo ministra Božinovića što misli o nošenju kutije izvan graničnog prijelaza i mimo granične kontrole i mogu li i građani to činiti?

Broj: SPS-01-02/45-3-2021.
Zagreb, 3. 12. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

 

PREDMET: SLUČAJ PRELASKA DRŽAVNE GRANICE S KARTONSKOM KUTIJOM NEPOZNATOG SADRŽAJA OD STRANE NAČELNIKA PGP GRUDA
- postupanje prema voditelju Željku Kralju - voditelju Službe za unutarnju kontrolu i Ivanu Pavličeviću – načelniku PU dubrovačko-neretvanske, traži se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/45-2021. od 28. 9. 2021. godine
Odgovor PU dubrovačko-neretvanske broj: 511-03-01-3179/1-21 od 28. 10. 2021.
Naš dopis broj: SPS-01-02/45-2-2021. od 1. 11. 2021. godine
Odgovor PU dubrovačko-neretvanske broj: 511-03-01-3179/2-21 od 10. 11. 2021.

 

Poštovani ministre, gospodine Božinović,

Uputili smo dopise Ivanu Pavličeviću, načelniku PU dubrovačko-neretvanske i Željku Kralju, voditelju Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, broja i datuma iz veze, koji se odnose na prijavu određenih nepravilnosti u radu načelnika Ivana Pavličevića vezanih za Izvješće Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, klasa: 050-01/20-01/610, urboj: 511-01-12-20-15 od 20. 11. 2020. godine, iz kojeg je sasvim razvidno i nepobitno utvrđeno da su djelatnici Postaje granične policije Gruda i to: načelnik Matko Klarić i njegov pomoćnik Marko Čuvalo prešli državnu granicu u policijskim odorama izvan graničnog prijelaza odnosno kroz šumu i dalje makadamskim putem na kojem je zapriječen ulaz u Republiku Hrvatsku te tom prilikom u Republiku Hrvatsku unijeli kartonsku kutiju nepoznatog sadržaja izvan graničnog prijelaza čime su izbjegli graničnu kontrolu, a kojom prilikom ih je u tom „nestašluku“ snimila mobilna kamera za nadzor državne granice. Provjerama, od strane Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, nije bilo moguće utvrditi sadržaj koji je načelnik Matko Klarić nosio u kartonskoj kutiji, dok se prema njihovoj izjavi u njoj nalazila „plastična ambalaža od toplih napitaka konzumiranih tijekom sastanka s policijskim službenicima iz Trebinja (BiH)“, pa je slijedom toga navod iz anonimnog podneska od strane Službe za unutarnju kontrolu MUP-a je ocijenjen nepotvrđenim.

Budući da je sasvim neživotno i doista smiješno da je takav navod načelnika i njegovog pomoćnika uvažen i da se onda po tome može zaključiti da svaki građanin Hrvatske države, a osobito policajac u policijskoj odori, može prelaziti državnu granicu gdje ga je volja i prenositi stvari preko državne granice na identičan način izbjegavajući time graničnu kontrolu, ali pod uvjetom da ih sakrije u kartonsku kutiju i zasigurno nakon toga neće biti procesuiran.

Ne trebamo Vam posebno naglašavati da su policijski službenici, osobito rukovodeći, dužni poznavati zakonske propise i pridržavati ih se, kao i svaki građanin, pa samim time bili su dužni znati način i mjesto prelaska državne granice te na koji određene stvari mogu unositi u Republiku Hrvatsku i iznositi izvan nje, a to zasigurno nije mjesto na kojem su to učinili.

Ne trebamo Vam posebno naglašavati da je zadaća unutarnje kontrole, odnosno njena dužnost i obveza provoditi unutarnju kontrolu zakonitosti, profesionalnosti i etičnosti rada policijskih službenika i drugih zaposlenika te ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provoditi postupke po pritužbama i predstavkama fizičkih i pravnih osoba; samostalno ili u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prikupljati podatke i izvješća koja ukazuju na razne oblike nezakonitog postupanja policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva; organizirati ili samostalno obavljati operativne provjere podataka i izvješća, sistematizirati ih te inicirati rad operativnih službi sa svrhom rješavanja konkretnog slučaja te nadzirati pokrenute postupke do njihove realizacije; pratiti stanje unutarnje stege i profesionalne etike; radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog i neetičnog rada policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva surađivati s tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti, državnim odvjetništvima, pučkim pravobraniteljem, sindikatima, udrugama civilnog društva i građanima, a što propisuje Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova.

Osobito Vam ne trebamo naglašavati da se u konkretnom slučaju radilo po našem mišljenju o dva prekršaja iz članka 42. Zakona o nadzoru državne granice, bez obzira što je nošena „plastična ambalaža od toplih napitaka konzumiranih tijekom sastanka s policijskim službenicima iz Trebinja (BiH“, kojim je zapriječena kazna zatvora do 30 dana ili novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna. Prvi je prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza (članak 42. stavak 1. Zakona o nadzoru državne granice i članak 4. Zakonika o schengenskim granicama) koje su počinili oba rukovodeća policijska službenika Matko Klarić i Marko Čuvalo. Drugi je izbjegavanje granične kontrole (članak 42. stavak 2. Zakona o nadzoru državne granice) kojeg je počinio Matko Klarić, načelnik Postaje granične policije Gruda.

Ali s obzirom na to da je „priča“ načelnika i njegovog pomoćnika o plastičnoj ambalaži od toplih napitaka konzumiranih tijekom sastanka kod Službe za unutarnju kontrolu MUP-a „prošla“, kao i sam način prelaska državne granice, (jer se očito radi o rukovodećim policijskim službenicima kojima je u ovom sustavu apsolutno sve dozvoljeno dok ne izađe u medijima, a kada ih se i uhvati u „nestašlucima“ onda nadležne službe čine sve da bi se zaštitilo lojalne i poslušne rukovoditelje, čemu smo svjedoci i mi u sindikatu u svom svakodnevnom radu i brojnom podnescima koji smo uputili proteklih 5 godina rada), iako ne bi trebala ako se držimo slova zakona.

U našem prvom dopisu upućenom 28. 9. 2021. godine Ivanu Pavličeviću, načelniku PU dubrovačko-neretvanske postavili smo mu sljedeća pitanja:

1. Jeste li pokrenuli disciplinski postupak protiv Matka Klarića, načelnika Postaje granične policije Gruda, zbog teže povrede službene dužnosti jer u konkretnom slučaju nije Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj dostavio izvješće, a koje je bio u obvezi tromjesečno dostavljati vezano uz provedbu međunarodnih aktivnosti što je utvrdila Služba za unutarnju kontrolu MUP-a?

2. Ako niste iz kojih razloga to niste učinili iako Vas na to obvezuju zakonski propisi?

Budući da do 1. 11. 2021. godine nismo zaprimili odgovor načelnika Ivana Pavličevića, uputili smo novi dopis kojim smo požurili njegove odgovore i o tome obavijestili Adrijanu Bago, načelnicu Ureda glavnog ravnatelja policije i Željka Kralja, voditelja Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, kako bi dalje poduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti te obavijestili Vas kao čelnika Ministarstva, premijera Andreja Plenkovića i sve druge relevantne institucije u Europskoj uniji i Hrvatskoj, a u kojem smo postavili još tri dodatna pitanja:

3. Jeste li pokrenuli disciplinski postupak protiv Matka Klarića, načelnika Postaje granične policije Gruda i Marka Čuvala, pomoćnika načelnika Postaje granične policije Gruda, zbog teže povrede službene dužnosti jer su konkretnom slučaju počinili i prekršaje iz članka 42. Zakona o nadzoru državne granice?

4. Ako niste iz kojih razloga to niste učinili iako Vas na to obvezuju zakonski propisi?

5. Je li Policijska uprava dubrovačko-neretvanska odnosno nadležna policijska postaja podnijela optužne prijedloge zbog počinjenih prekršaja iz članka 42. Zakona o nadzoru državne granice protiv Matka Klarića, načelnika Postaje granične policije Gruda i Marka Čuvala, pomoćnika načelnika Postaje granične policije Gruda, a ako nije iz kojeg razloga to nije učinjeno?

U prvom odgovoru načelnika Ivana Pavličevića, navodi se sljedeće:

- kako nije našao shodno pokretati disciplinski postupak vezano za navod iz izvješća Službe za unutarnju kontrolu MUP-a iz razloga što dodatnom analizom nisu utvrdili postojanje disciplinske odgovornosti,

- da je točan navod Sindikata policijskih službenika da načelnik Matko Klarić nije dostavio izvješće i provedbi međunarodnih aktivnosti, ali ga je dostavio Službi za granicu PU dubrovačko-neretvanske i to o održanim sastancima s predstavnicima granične policije BiH i to za sastanke 29. 4. 2020. godine i 27. 5. 2020. godine,

- pozvao se i na Sporazum Vlade RH i Vijeća ministara BiH o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala i činjenici da se provode mješovite ophodnje policijskih službenika Hrvatske i BiH uz zajedničku državnu granicu, a koji je obustavljen s 13. 3. 2020. godine radi bolesti COVID-19 o čemu je sve policijske uprave obavijestila Uprava za granicu Ravnateljstva policije,

- da i obustavom navedenog Sporazuma nisu zabranjene druge uobičajene komunikacije rukovoditelja MUP-a RH, policijskih uprava i postaja i pripadnika policijskih službenika drugih zemalja u cilju sprječavanja nezakonitih radnji i/ili razmjene operativnih saznanja, sve uz znanje nadređenih rukovoditelja,

- da je načelnik Matko Klarić o namjeravanim sastancima upoznao rukovoditelja PU dubrovačko-neretvanske sačinio službene zabilješke i dostavio ih nadležnoj liniji rada, nije se našlo elemenata za pokretanje disciplinskog postupka.

Nakon naše javne objave na službenoj Facebook stranici Sindikata policijskih službenika u kojem smo konstatirali da se u samom odgovoru načelnika Ivana Pavličevića ne nalazi sporni datim događaja za koji smo postavili upite, a koji je 18. 5. 2020. godine i kojeg nismo namjerno naveli u dopisu, a da su spornu snimku mobilne kamere za nadzor državne granice objavili mediji i to na portalu Telegram kao i sporni datum snimke koji je 18. 5. 2020. godine, dobivamo odgovor načelnika Ivana Pavličevića, citiramo: „vezano za podnesak od 28. 9. 2021. godine, a koji Vam je upućen u roku pismenim putem kako ste zatražili, propušten je kao datum održanog sastanka između načelnika PGP Gruda i kolega iz susjedne države navesti datum 18. 5. 2020. godine, a navodeći ostale datume samo sam želio istaknuti kako je načelnik o svim sastancima dostavljao službena pismena. Izvješće o održanom sastanku nalazi se u predmetu i lako je provjerljivo. U ostalom dijelu odgovor je nepromijenjen. U odnosu na ranije dogovoreni koordinativni sastanak načelnika PGP Gruda održan 18. 5. 2020. godine nisu potvrđeni navodi o prelasku državne granice“.

S obzirom na sve navedeno iz cijelog događaja s opravdanim razlozima smatramo da je bilo nepravilnosti i propusta u radu kako načelnika Ivana Pavličevića tako i voditelja unutarnje kontrole Željka Kralja i sumnjamo u naknadno fabriciranje određenih pismena kako bi se prikrila odgovornost načelnika Ivana Pavličevića jer nije postupio po izvješću unutarnje kontrole i za ovaj događaj pokrenuo disciplinski postupak, a što je bio dužan učiniti sukladno zakonskim propisima.

Također se u ovom postupku pokušavaju prikriti propusti Službe za unutarnju kontrole MUP-a, odnosno njenog voditelja Željka Kralja, budući da je dužan upravljati radom te Službe, organizirati stalnu suradnju sa svim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu na prikupljanju podataka koji ukazuju na nezakonito postupanje i ponašanje djelatnika te organizirati suradnju s ostalim tijelima državne uprave i službama te sindikatima, a on to definitivno u ovom konkretnom slučaju, kao i u slučaju odgovornosti zbog nepokretanja disciplinskog postupka protiv Sanje Habazin, voditeljice Službe disciplinskog sudovanja MUP-a, ne čini i više se ne može izuzeti njegova odgovornost u daljnjim postupcima koje sindikat namjerava poduzimati pred pravosudnim i drugim relevantnim tijelima jer evidentno i izravno štiti načelnika Ivana Pavličevića od njegove odgovornosti zbog nepravilnog i nezakonitog postupanja, a iniciranjem disciplinske odgovornosti protiv predsjednika Sindikata policijskih službenika, koji je u konkretnom slučaju prijavitelj nepravilnosti i uz sindikalni imunitet štiti ga i Zakon o zaštitit prijavitelja nepravilnosti se upornošću i namjerom izlaže i kaznenoj te materijalnoj odgovornosti.

Iz svega navedenog sasvim je razvidno svakom građaninu da su stavovi i zaključci kako Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske tako sada i Željka Kralja, voditelja Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, koji su dužni štititi dignitet struke i profesionalno te etično postupanje policije pogrešni, a oni su:

- da kada uzmete kutiju nepoznatog sadržaja od osobe ili policijskog službenika državljanina BiH na graničnoj crti i prenesete ju u Republiku Hrvatsku izvan graničnog prijelaza i mimo granične kontrole ne činite prekršaj iz čl. 42. Zakona o nadzoru državne granice,

- da tim ponašanjem kao policijski službenik ne činite ni povredu služene dužnosti,

- da povredu službene dužnosti ne činite kao policijski službenik jer niste dostavili izvješće koje ste u obvezi tromjesečno dostavljati vezano uz provedbu međunarodnih aktivnosti,  

- da povredu službene dužnosti ne čini ni načelnik policijske uprave jer nije pokrenuo disciplinski postupak iako ga na to zakon obvezuje,

Ovdje valja naglasiti da izvješće nije bilo dostavljeno, što je nesporno utvrdila Služba za unutarnju kontrolu MUP-a, ali nakon godinu dana odnosno prijave Sindikata policijskih službenika i to se uspjelo "pronaći" u Službi za granicu PU dubrovačko-neretvanske, iako su policijski službenici unutarnje kontrole konstatirali da ga nije bilo i da su prilikom nadzora obavili razgovore s načelnikom Ivanom Pavličevićem i načelnikom Matkom Klarićem.

Ono što bitnim ovdje ističemo kao nepravilnosti su:

- nepodnošenje prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka protiv načelnika Matka Klarića od strane nadležnog rukovoditelja Ivana Pavličevića radi sporog događaja kojeg su utvrdili policijski službenici Službe za unutarnju kontrolu MUP-a,

- nepodnošenje prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka protiv načelnika Ivana Pavličevića od strane nadležnog rukovoditelja radi nepokretanja disciplinskog postupka protiv načelnika Matka Klarića,

- namjera podnošenja disciplinskog postupka protiv predsjednika Sindikata policijskih službenika koji je javno ukazao na nepravilnosti u radu načelnika Ivana Pavličevića, a koji inicira Željko Kralj, voditelj Službe za unutarnju kontrolu MUP-a u svrhu nepropitivanja njegove odgovornosti u tom predmetu.

Također sada Vama kao ministru postavljamo jasna i nedvosmislena pitanja, budući da više nema smisla postavljati pitanja Željku Kraju, voditelju Službe za unutarnju kontrolu MUP-a i Ivanu Pavličeviću, načelniku PU dubrovačko-neretvanske jer se sva njihova postupanja i odgovori svode na pokušaj otklanjanja njihove odgovornosti:

1. Smatrate li da nema odgovornosti policijskog službenika kada prenosi u Republiku Hrvatsku kutiju nepoznatog sadržaja koju je prethodno dobio od osobe ili policijskog službenika državljanina BiH izvan graničnog prijelaza i mimo granične kontrole budući da je stav Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske i Željka Kralja, voditelja Službe za unutarnju kontrolu MUP-a da to nije prekršaj iz čl. 42. Zakona o nadzoru državne granice, a niti povreda službene dužnosti?

2. Mogu li se tako ponašati i svi građani Republike Hrvatske kada budu u tome uhvaćeni od strane policije i tada se pozvati na ovaj „doličan“ primjer policijskih rukovoditelja?

3. Stojite li Vi iza namjere pokretanja disciplinskog postupka protiv predsjednika Sindikata policijskih službenika koji je prijavitelj nepravilnosti?

4. Je li se Željko Kralj, voditelj Službe unutarnje kontrole MUP-a, s Vama konzultirao vezano za postupanje prema predsjedniku Sindikata policijskih službenika, a ako nije jeste li utvrdili o kojoj se osobi radi i koja je njegova uloga u Ministarstvu unutarnjih poslova?

Iz svega navedenog cjelokupni spis Vam dostavljamo u daljnje postupanje i molimo da o poduzetom obavijestite Sindikat policijskih službenika pismenim putem.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:
- mediji,
- Europska komisija, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj,
- Europski parlament, Ured u Republici Hrvatskoj,
- Europski pučki pravobranitelj,
- Veleposlanstvo SAD-a u Republici Hrvatskoj,
- Međunarodna konfederacija sindikata,
- Međunarodni ured rada,
- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
- Ured predsjednika Republike Hrvatske, n/r predsjednika Republike Hrvatske, gosp. Zorana Milanovića,
- Hrvatski sabor, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, n/ predsjednika Odbora gosp. Nikše Vukasa,
- Hrvatski sabor, Odbor za predstavke i pritužbe, n/ predsjednice Odbora gđe Ivane Posavec Krivec,
- Ured pučke pravobraniteljice, n/r pučke pravobraniteljice gđe. Tene Šimonović Einwalter,
- Ravnateljstvo policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr