SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Sindikat odbio dati suglasnost MUP-u za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsjednika - evo i zašto!

Broj: SPS-01-02/71-2021.
Zagreb, 9. 12. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO POLICIJE
POLICIJSKA AKADEMIJA
n/r načelnice gđe dr. sc. Davorke Martinjak

 

PREDMET: MARIO PUŠKARIĆ,
- uskrata suglasnost za pokretanje disciplinskog postupka, dostavlja se .-

VEZA: Vaš dopis, klasa: 050-01/21-01/961, urbroj: 511-01-120-2118 od 1. 12. 2021.

 

Poštovana načelnice, gospođo Martinjak,

Dana 2. 12. 2021. godine zaprimili smo Vaš dopis, klase, urbroja i datuma iz veze, kojim nas obavještavate o namjeri pokretanja disciplinskog postupka protiv Maria Puškarića, predsjednika Sindikata policijskih službenika, radi postojanja sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti iz čl. 96. Zakona o policiji i kojim tražite da Vam dostavimo suglasnost za pokretanje disciplinskog postupka, pritom obrazlagajući da se povreda službene dužnosti za koju teretite predsjednika Sindikata ne može biti vezana za njegovo sindikalno djelovanje i uz napomenu da ćete u slučaju uskraćivanja suglasnosti pokrenuti sudski postupak sukladno čl. 96a. st. 5. Zakona o državnim službenicima.

Naime, u dopisu navodite da je utvrđeno da je 1. 11. 2021. godine na internetskoj stranici Sindikata policijskih službenika objavljen članak SPS-01-02/45-2-2021 pod naslovom „Zašto šef dubrovačke policije Pavličević šuti na upite sindikata o tajnoj snimci kamere za nadzor državne granice koja je snimila njegove šefove Klarića i Čuvala u ilegalnom prelasku državne granice“ koji sadrži podatke iz Izvješća Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, klasa: 050-01/20-01/610, urbroj: 511-01-12-20-15 od 20. 11. 2020. godine, a koji su označeni oznakom „NEKLASIFICIRANO“.

Navodite također da je time Mario Puškarić imao nedvojbenu namjeru da većem broju neovlaštenih osoba učini javno dostupnim neobjavljive podatke prikazujućih kao činjenice o grubom kršenju propisa od strane više rukovoditelja PU dubrovačko-neretvanske i nepoduzimanje propisanih mjera od strane Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova u cjelini.

Također želimo posebno naglasiti da u Vašem zahtjevu nije navedeno koja se teža povreda službene dužnosti stavlja na teret predsjedniku Sindikata budući da navedeni članak 96. Zakona o policiji sadrži 11 povreda službene dužnosti.

Naime, izražavamo žaljenje što Vas je netko doveo u zabludu kao neposrednog rukovoditelja predsjednika Sindikata ili bolje rečeno naložio Vam postupanje s kojim nemate apsolutno nikakve veze budući da povreda službene dužnosti, koja se stavlja na teret, nema nikakve veze s njegovim statusom policijskog službenika niti je počinjena u službi ili izvan službe s ponašanjem koje bi teško naštetio ugledu policije da bi se mogao pokrenuti disciplinski postupak, već je činjenični opis terećenja isključivo sindikalna aktivnost i rad Maria Puškarića koji obnaša dužnost sindikalnog povjerenika za Policijsku akademiju te predsjednika Sindikata policijskih službenika.

Stoga sumnja u navodnu povredu službene dužnosti ne može se gledati na način kako Vam je prezentirana od strane Službe za unutarnju kontrolu, odnosno njenog voditelja Željka Kralja koji ima osobni interes budući da Sindikat policijskih službenika zahtjeva i njegovu odgovornost zbog propusta u službi u predmetu Sanja Habazin. Naime, predsjednik Sindikata postupao je sukladno djelovanju Sindikata policijskih službenika, odnosno sukladno članku 6. Statuta Sindikata policijskih službenika, a ne kao policijski službenik, budući da je njegova dužnost i obveza predstavljati i zastupati Sindikat policijskih službenika te je sukladno tome ovlašten i dužan potpisivati sve dokumente Sindikata policijskih službenika.

Napominjemo da je čl. 183. Zakona o radu poslodavcu zabranjen nadzor rada nad sindikatom, odnosno decidirano i nedvosmisleno se propisuje da poslodavac ne smije nadzirati utemeljenje i djelovanje sindikata, a što se ovim postupanjem Službe za unutarnju kontrolu, odnosno njenog voditelja Željka Kralja kojeg Sindikat policijskih službenika proziva zbog određenih nezakonitosti i propusta u radu, grubo prekršilo.

Također tijekom ispitivanja predsjednika Sindikata u prostorijama Službe za unutarnju kontrolu učinjen je niz propusta, a oni su:

1. U zapisniku o ispitivanju naveden je pogrešan datum ispitivanja 26. 12. 2021. godine (blagdan Sv. Stjepana), a ne 26. 11. 2021. godine kada se doista ispitivanje i obavilo,

2. Ispitivanje je napustio Željko Kralj, voditelj Službe za unutarnju kontrolu, kao punopravni član i osoba koja je inicirala postupak u 15,10 sati, odnosno u trenutku kada je predsjednik Sindikata iznosio konkretne podatke i činjenice vezane za saznanja o određenim nezakonitostima i neregularnostima u radu pojedinih policijskih službenika, pa i same unutarnje kontrole, iako je bio dužan prisustvovati do kraja ispitivanja, čime je ujedno pokušao omesti predsjednika Sindikata u slobodnom izlaganju pa mu time povrijedio pravo na obranu,

3. Ispitivanje je u jednom trenutku napustila i zapisničarka (nakon što je Željko Kralj napustio prostoriju u kojoj se obavljalo ispitivanje), a nedugo potom nakon nje i voditelj postupka pa smatramo da se Željko Kralj s nekim ponovno konzultirao o tijeku postupka ispitivanja predsjednika Sindikata (konzultirao se prije ispitivanja oko odgode ispitivanja) i da je nakon toga pozvao svoje djelatnike na konzultaciju budući da je voditelj postupka s njim komunicirao telefonom tijekom postupka.

4. Tijekom postupka, a kada je napustio prostoriju ispitivanja, Željko Kralj je komunicirao s voditeljem postupka putem telefona,

5. Neposredno prije ispitivanja, a i tijekom samog ispitivanja (dok mu je bio nazočan Željko Kralj), navodilo se da postoje dvije točke povreda službene dužnosti koje se stavljaju na teret predsjedniku Sindikata, a s obzirom na to da je predsjednik Sindikata, u sklopu prava na obranu, imao pravo znati što mu se još stavilo na teret nejasno je koja je to povreda službene dužnosti pod točkom 2. i zašto predsjednik Sindikata nije upoznat s tom točkom te ispitan na njene okolnosti,

6. Nejasna je i izjava Željka Kralja da Mario Puškarić crpi mogućnost rada i obnašanja funkcije u Sindikatu policijskih službenika iz statusa policijskog službenika i da se u ovom predmetu upravo zbog toga postupa jer je policijski službenik, iako je Mario Puškarić u konkretnom slučaju postupao isključivo i jedinio u svojstvu predsjednika Sindikata i prilikom svog sindikalnog rada i djelovanja. Ovdje posebno valja voditi računa o tome da se s takvom izjavom Željka Kralja zadiralo u unutarnji ustroj Sindikata policijskih službenika, a budući da je poslodavcu to izričito zakonom zabranjeno, time se indirektno, s pozicije funkcije koju obnaša, na određeni način „prijetilo“ predsjedniku Sindikata njegovom smjenom u Sindikatu policijskih službenika kroz njegovu možebitnu odgovornost kao policijskog službenika. Naime, ovo je vrlo opasna aktivnost s pozicije koju obnaša Željko Kralj i na rubu je zlouporabe položaja i ovlasti te podsjeća na nedavne aktivnosti MUP-a prema jednom od predsjednika sindikata koji djeluje u MUP-u, a kojeg se s istim „modusom operandi“ uklonilo iz MUP-a i sindikata, ne ulazeći u razloge konkretnog slučaja, ali je vrlo indikativno da se ovakvim stavom i ponašanjem Željka Kralja, koji obnaša dužnost voditelja Službe za unutarnju kontrolu, može zaključiti od kuda crpi takve ideje i koja mu je zapravo stvarna namjera. Na tragu toga zakonodavac je, razmišljajući o takvim nedozvoljenim aktivnostima pojedinaca, propisao sindikalni imunitet kao zaštitu od takvih ponašanja i pritisaka od osoba koje predstavljaju poslodavca i obnašaju funkcije s kojima mogu utjecati i ugroziti radni odnos, a time i sindikalno djelovanje, osoba koje obnašaju dužnost sindikalnog povjerenika.

7. Na ispitivanju nije bio nazočan neposredni rukovoditelj predsjednika Sindikata budući da mu se stavlja na teret da je povredu počinio kao policijski službenik, a ne kao predsjednik Sindikata u obavljanju svoje sindikalne aktivnosti i dužnosti predstavljanja i zastupanja Sindikata policijskih službenika na koju ga obvezuje Statut Sindikata policijskih službenika.

8. Predsjednika Sindikata ispitivala je nenadležna službena osoba odnosno voditelj Odjela za koordinaciju, integritet i prevenciju koji je nadležan za analizu disciplinskih odluka i predlaganje preventivnih mjera, odnosno prema predsjedniku Sindikata postupao je nenadležni odjel (članak 7. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a), umjesto voditelj Odjela za zakonitost postupanja koji je zadužen za istragu disciplinskih prijestupa i pokretanje postupka (članak 6. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a).

Isto tako, sporni tekst objavljen je od strane Sindikata policijskih službenika, kao pravne osobe, na njegovim službenim internetskim stranicama, te je stoga doista nejasno iz kojeg se razloga predmetna disciplinska povreda stavlja na teret policijskom službeniku Mariu Puškariću s obzirom na to da isto nema nikakve veze s njegovom službom i statusom policijskog službenika već isključivo i jedino može imati sa sindikatom i sindikalnim djelovanjem.

Sporno izvješće unutarnje kontrole, nije javno objavljeno, kao se to navodi, već se nalazilo u prilogu dopisa koji je Sindikat policijskih službenika uputio svim relevantnim institucijama zbog opravdane sumnje u nezakonitosti i nepravilnosti Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske. Taj dopis poslan je svim relevantnim institucijama radi njihovog postupanja, a sporno izvješće Službe za unutarnju kontrolu pribavljeno je sasvim legitimno od Odjela prvostupanjskog disciplinskog suda Split prilikom umnožavanja i kopiranja spisa u predmetu Ivana Šućur u kojem je Sindikat policijskih službenika branio svoju članicu početkom 2021. godine i koja je proglašena krivom te je presuda postala pravomoćna i izvršna s danom 8. 3. 2021. godine te nema apsolutno nikakve veze s trenutnim suđenjem načelniku Matku Klariću na disciplinskom sudu u Rijeci, kako se to pokušava prikazati od strane Službe za unutarnju kontrolu u ovom postupku. Također nam nije poznato je li se sporno izvješće Službe za unutarnju kontrolu nalazi u spisu koji je predmet suđenja Matku Klariću na disciplinskom sudu u Rijeci, a niti je izvješće unutarnje kontrole, koje je u spisu, čitano na usmenoj raspravi na kojoj sudjeluje predsjednik Sindikata u svojstvu javnosti, niti je dobiveno na uvid od strane navedenog suda. Nejasno je i zašto je Služba za unutarnju kontrolu odnosno Ivan Pavličević, načelnik PU dubrovačko-neretvanske, u prilog navedenog predmeta suđenja policijskoj službenici Ivani Šućur kao dokaz priložio cjelokupno sporno izvješće Službe za unutarnju kontrolu umjesto da je dostavljen izvod iz tog izvješća koji se odnosio na spornu povredu službene dužnosti za koju se sudilo Ivani Šućur i samom činjenicom da je Sindikatu dostavljen spis s navedenim prilogom smatra se da spis više nije tajan niti neobjavljiv. Ukoliko su takvi dokazi u postupku tajni i neobjavljivi praksa je da ih Sindikat ne dobiva u preslici predmeta već se u takve dokumente može izvršiti samo neposredni uvid u spis na sudu uz upozorenje o tajnosti podataka te se dokument čita na usmenoj raspravi, što u ovom slučaju nije bilo, a kojom prilikom se i sa rasprave isključuje javnost ukoliko je ona nazočna.

Bitnim smatramo navesti da uz izvješće Službe za unutarnju kontrolu na usmenoj raspravi na disciplinskom sudu u Rijeci nije čitano ni pobijano rješenje Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split, a niti rješenje Drugostupanjskog disciplinskog suda MUP-a, već je samo pročitano da se nalazi u spisu kao dokaz i stranke su se usuglasile da se ne čita, a moralo je biti čitano jer je raspravi sudjelovala javnost, pa se opravdano može sumnjati da se navedeni dokazi, koji nemaju oznaku tajnosti, nisu čitali kako bi se od predsjednika Sindikata kao javnosti, prikrili bitni podaci u postupku koji se nalaze u tim dokazima.

Navod da je objavljen dio sadržaja koji sadrži podatke iz Izvješća Službe za unutarnju kontrolu MUP-a, klasa: 050-01/20-01/610, urbroj: 511-01-12-20-15 od 20. 11. 2020. godine, a koji su označeni oznakom „NEKLASIFICIRANO“ je isto tako neutemeljen jer presudom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-III-2602/2019 od 26. 10. 2021. godine jasno se i nedvosmisleno daje pravno stajalište da nije dozvoljeno javno objavljivanje službenih dokumenata, ali nije zabranjeno prenošenje dijela sadržaja tog dokumenta, pa čak i u klasificiranim dokumentima koji su označeni stupnjevima tajnosti „VRLO TAJNO“, „TAJNO“, „POVJERLJIVO“ i „OGRANIČENO“. Koliko ozbiljno MUP primjenjuje ovaj propis govori i činjenica da Sindikat policijskih službenika zaprima odgovore rukovoditelja ustrojstvenih jedinica MUP-a u kojima dokumente označavaju oznakom „NEKLASIFICIRANO“.

Ovdje se nameće i pitanje je li se s disciplinskih rasprava, na kojima se čitaju neklasificirani dokumenti, isključuje javnost i zašto ta ista Služba za unutarnju kontrolu stavlja takve dokumente uz zahtjeve za pokretanje disciplinskog postupka bez da ih prethodno deklasificira, odnosno je li i kada do sada zahtijevala isključenje javnosti s takvih rasprava. Koliko je nama poznato, a predsjednik Sindikata, uz odvjetnika koje angažira Sindikat, aktivno sudjeluje na usmenim raspravama u disciplinskim postupcima protiv naših članova, takav slučaj se u praksi nije dogodio da bi se isključila javnost prilikom čitanja dokumenata koji imaju oznaku „NEKLASIFICIRANO“.

Isto tako Sindikat policijskih službenika postupao je u krajnjoj nuždi jer smo prethodno poduzeli sve prema nadležnim osobama u sustavu, ali bez uspjeha jer često na ovakve dopise u kojima tražimo postupanje i odgovore na određena pitanja Služba za unutarnju kontrolu i načelnici policijskih uprava te druge odgovorne osobe ignoriraju dopise po par godina (primjerice postupanje prema Tomislavu Dizdaru, načelniku PU primorsko-goranske i Marku Rašiću, načelniku PU zagrebačke za koje nismo dobili odgovore preko godinu dana iako smo uputili nekoliko dopisa i požurnica). Naime, takvim postupkom smo ispoštovali zakonsku proceduru za ukazivanje na nepravilnosti, prijave povreda, traženja odgovornosti i nejednakog postupanja koje smo upućivali kako odgovornim osobama u MUP-u tako i drugim relevantnim institucijama i daljnjem postupku ćemo dostaviti primjere tih dopisa kao dokaze.

Također napominjemo da je ovakvim postupanjem prema predsjedniku Sindikata povrijeđen čl. 11. Povelje o temeljnim pravima Europske unije u kojem se decidirano navodi: „Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu mišljenja te primanja i davanja informacija i ideja bez uplitanja tijela vlasti i bez obzira na granice“. Povrijeđena je i Konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama po kojem se jamči sloboda izražavanja koja se može ograničiti izuzetno kad je to propisano zakonom i nužno u demokratskom društvu o čemu postoji bogata sudska praksa obvezatna i za našu državu.

Povrijeđen je Zakon o suzbijanju diskriminacije i to po pretpostavljenim osnovama i po osnovama članstva u sindikatu i izražavanja jer Služba za unutarnju kontrolu ne postupa jednako kad dobije prijave protiv predsjednika Sindikata i kada zaprimi njegove prijave, pri čemu je bitno i da su prijave protiv predsjednika Sindikata obično anonimne, bez ikakvih dokaza i neutemeljene, a različito postupa i kada su za disciplinsku povredu osumnjičeni obični policijski službenici i članovi sindikata jer se njih, primjerice uvijek progoni i za najblaže prometne prekršaje, a rukovodeće policijske službenike ne niti za najteže prekršaje u prometu o čemu već pisali u par navrata i o čemu je i javnost upoznata.

Povrijeđena su i brojne Konvencije i Preporuke Međunarodne organizacije rada o slobodi sindikalnih aktivnosti ovakvim ponašanjem Službe za unutarnju kontrolu, odnosno njenog voditelja Željka Kralja u koordinaciji s još nekim iz vrha MUP-a ili bolje rečeno Ravnateljstva policije s kojim se konzultirao cijelo vrijeme vezano za ispitivanje predsjednika Sindikata iako bi trebao biti neovisan u svom radu, samostalno donositi odluke te odgovarati za njih jedino ministru dr. sc. Davoru Božinoviću, a osobito Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnom pregovaranju.

Isto tako Zakon o državnim službenicima u čl. 96a. jamči potpunu zaštitu sindikalnih povjerenika u vezi sa sindikalnim radom, a unatoč tome predsjednika Sindikata se disciplinski tereti i to bez da je prethodno zatražena suglasnost, koja se mogla tražiti da je on nešto napravio izvan sindikalnih aktivnosti, pa je očita pristranost Željka Kralja, voditelja Službe za unutarnju kontrolu.

Jako bitno je pitanje tko je i zašto inicirao ovaj postupak protiv predsjednika Sindikata i kako je odmah stigao na red za ispitivanje u rekordnom roku, te kako to zorno unutarnja kontrola prati objave sindikata na web stranici, a mnogi rukovoditelji koje je Sindikat policijskih službenika davno ranije prijavio za teže prijestupe do danas nisu ispitani, a kamoli procesuirani - je li to primjer savjesnog rada, profesionalnosti i jednakosti svih pred zakonom što jamči Ustav Republike Hrvatske, ali i čl. 15. Zakona o policiji.

Podsjećamo nadalje da je predmetno postupanje u koliziji s naravi Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kojim Zakonom se sve građane Republike Hrvatske potiče da prijavljuju i javno publiciraju sve uočene nepravilnosti počinjenih od strane javne vlasti i službi i kakva je ovo poruka MUP-a odnosno policije toj istoj javnosti odnosno građanima, kao i samim policijskim službenicima te kako će proći policijski službenici kada prijave nepravilnosti, ako se ovako sustav i odgovorne osobe odnose prema sindikatu odnosno osobi koja predstavlja sindikat.

Za istaknuti je da se cijelo vrijeme tijekom ispitivanja nametalo upozorenje koje je dano predsjedniku Sindikata tijekom ročišta na disciplinskom sudu u Rijeci, od strane predsjednice vijeća, pokušavajući nametnuti inkriminaciju da je predsjednik Sindikata do određenih podataka iz spornog izvješća Službe za unutarnju kontrolu došao tom prilikom i da ih je nakon toga javno iznio, što je to notorna laž. Naime, niti je predsjedniku Sindikata poznato izvješće Službe za unutarnju kontrolu koje se nalazi u spisu na suđenju načelniku Matku Klariću, a niti je ono čitano na usmenoj raspravi na disciplinskom sudu u Rijeci. Bez obzira na činjenicu da je javnost dopuštena na suđenju načelniku Matku Klariću, a time i slobodno prenošenje informacija s rasprave, jer bi protivnom bi javnost bila isključena ili izuzeta iz dijela rasprave na kojoj se iznose za javnost tajni i neobjavljivi podaci, kao i da je na svakoj raspravi od strane odvjetnika načelnika Matka Klarića traženo isključenje predsjednika Sindikata u svojstvu javnosti na suđenju, iako je o tome na samom početku doneseno rješenje suda, niti jedan detalj sa suđenja u Rijeci nije iznijet trećim osoba iz poštovanja predsjednika Sindikata prema navedenom sudu, koji svoj posao za sada radi profesionalno i korektno, a iz zbog činjenice da je Sindikat policijskih službenika pravnim putem zatražio razgledavanje i umnožavanje spisa i kada to dobijemo poduzimat ćemo daljnje pravne i sve druge mjere i radnje u cilju zaštite naših članova i žrtvi u tom postupku.

U predmetu načelnika Matka Klarića od samog početka postupanja, kako njegovog nadležnog rukovoditelja načelnika Ivana Pavličevića tako i same Službe za unutarnju kontrolu pokušavaju se ublažiti i opstruirati određene nepobitne činjenice. Isto tako od strane Sanje Habazin, voditeljice Službe disciplinskog sudovanja MUP-a, opstruirano je pravo Sindikata policijskih službenika (kojeg su žrtve opunomoćile) za razgledavanje i umnožavanje spisa te nazočnost u svojstvu javnosti na sjednici Drugostupanjskog disciplinskog suda MUP-a prilikom donošenja odluke o poništavanju rješenja Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split zbog čega je Sindikat policijskih službenika zahtijevao disciplinsku odgovornost Sanje Habazin od Službe za unutarnju kontrolu jer je izravno povrijedila čl. 84. st. 4. Zakona o općem upravnom postupku (nije izdala rješenje o odbijanju zahtjeva za razgledavanje i umnožavanje spisa te time onemogućila poduzimanje daljnjih pravnih lijekova), ali Služba za unutarnju kontrolu niti tu nije utvrdila činjenice i njoj nije ništa sporno i protuzakonito te je odgovorila s dva dopisa Sindikatu policijskih službenika i jednom rečenicom da „nisu utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti u postupanju Sanje Habazin“ bez da ga je obavijestila o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama, odnosno bez da je obrazložila svoje postupanje i zaključke na što ju obvezuje čl. 9. Pravilnika o načinu rada i postupanja po pritužbama.

Sasvim je jasno da se u ovim postupku suđenja načelniku Matku Klariću očito želi isključiti javnost u kojem sudjeluje Sindikat policijskih službenika, jer očito tamo itekako smetamo, ne samo odvjetniku i načelniku Matku Klariću (koje u potpunosti razumijemo jer njihovo pravo je da se brane) već vjerojatno i nekome drugome tko se iz samog vrha MUP-a zalaže da se načelnika Matka Klarića vrati na posao i da ga se blaže kazni, a da je sada samo Sindikat policijskih službenika odnosno njegov predsjednik taj koji stvara problem da se to učini u miru u tišini i mimo javnosti, kako se to inače do sada činilo i u mnogim drugim predmetnima koji su prošli ispod „radara“ javnosti.

Zato su presude disciplinskih sudova MUP-a u tajne i prije par godina od MUP-a smo tražili da presude budu javne, budući da su presude svih sudova u Hrvatskoj javne, jer se time zapravo postiže svrha generalne prevencije, ali niti dan danas ta praksa u MUP-u nije uvedena, a s ovim primjerom jasno je i zašto. Dokaz tome su rukovoditelji koji su činili kaznena djela čak i krađe (slučaj pomoćnika načelnika za kriminalističku policiju PP Jastrebarsko i dr.), a nakon takvih radnji, koje nisu dostojne policijskog zvanja, su otišli u „zasluženu“ i časnu prijevremenu policijsku mirovinu po posebnim uvjetima kao policijski službenici s potpisom ministra na rješenju, a neki čak i kada su dobili otkaz u disciplinskom postupku (slučaj Branislava Kučana iz Policijske akademije).

S ovim je sasvim jasno zašto ovdje „žuljamo“ neke i zašto se vrši pritisak na rad Sindikata policijskih službenika koji jedini u MUP-u progovara o ovim ozbiljnim problemima i koji se jedini bori za bolji i pravedniji sustav te poštivanje propisa i primjenu propisa prema svima jednako, a osobito jer proziva rukovodeće policijske službenike u „nestašlucima“ jer su dužni svojim primjerom biti uzor kako građanima tako i podređenim policijskim službenicima.

Policijske službenike javno se poziva i potiče da prijave sve nepravilnosti i nezakonitosti, štoviše od njih se to i očekuje, a sada kada je Sindikat policijskih službenika prijavio određene takve događaje, koje teško štete samom ugledu policije u javnosti, otvoreno se i bez imalo zadrške radi pritisak na rad i samu svrhu djelovanja Sindikata policijskih službenika preko osobe koja je ovlaštena i dužna predstavljati Sindikat policijskih službenika – kakva je to poruka policijskim službenicima koji se odluče prijaviti korupciju, protuzakonito ponašanje svojih rukovoditelja, a osobito ako su žrtve tih istih rukovoditelja?

Poruka je će unutarnja kontrola istraživati njih i na njih vršiti pritisak jer su prijavili, a da se tim prijavljenim rukovoditeljima neće ništa dogoditi što je u pravilu i praksa o čemu svjedočimo u svom svakodnevnom radu koji je javan i transparentan te prezentiran na našoj web stranici koja itekako „žulja“ osobe koje su i inicirale ovaj postupak protiv predsjednika Sindikata jer ih javno prozivamo zbog nepoduzimanja dužnih radnji na koje ih zakonski propisi obvezuju, poput obveze pokretanja disciplinskih postupaka prema svim policijskim službenicima koji su počinili povredu službene dužnosti jednako bez obzira na njihovu funkciju u policiji, osobito jer se takvi postupci pokreću po službenoj dužnosti, a ne temeljem nečijeg diskrecijskog prava.

Ovdje je zaboravljen, namjerno ili slučajno i jedan jako bitan detalj, a taj je javni interes, zbog kojeg se čak osobe koje počine kazneno djelo odavanja službene tajne (viši stupanj odgovornosti) oslobađaju odgovornosti jer je protupravnost isključena. Ali očito su sadržaji izvješća Službe za unutarnju kontrolu toliko značajna da su čak i iznad javnog interesa, a razlog tome u konkretnom slučaju možemo naći u samoj činjenici da je sama unutarnja kontrola odradila posao "ofrlje" i nije pratila predmet do samog kraja, što je njen propust jer je to bila dužna činiti. Drugi razlog je da bi se otklonila disciplinska i kaznena odgovornost s Ivana Pavličevića, načelnika PU dubrovačko-neretvanske, jer nije učinio sve ono što je bio dužan i obvezan po zakonu, a kojeg se cijelo vrijeme štiti jer je jedan od lojalnih i poslušnih rukovoditelja i zbog toga blamira policija u javnosti, a sve kako bi se ušutkao predsjednika Sindikata u ovom i sličnim drugim predmetima.

Puno je ovdje propusta službe koja bi se trebala baviti nadzorom i kontrolom te poznavati pravne propise, a ovakvo ponašanje voditelja unutarnje kontrole Željka Kralja, koji je i inicirao ovo postupanje, zajedno s nekim iz vrha MUP-a ili bolje rečeno Ravnateljstva policije, s kim se prethodno konzultirao, a i tijekom saslušanja predsjednika Sindikata, smatramo nedopustivim i grubim napadom na slobodu sindikalnog djelovanja i rada pokušajem zastrašivanja osobe koja zastupa i predstavlja Sindikat policijskih službenika.

Ovaj presedan i ovakvo grubo iskorištavanje položaja i ovlasti nije se dogodio u povijesti sindikalnog djelovanja Hrvatske države i takav "modus operandi" pripadao je davnim prošlim režimima za koje smo smatrali da su iza nas.

S obzirom na sve navedeno, uskraćujemo Vam traženu suglasnost za pokretanje disciplinskog postupka protiv Maria Puškarića koji obnaša dužnost sindikalnog povjerenika za Policijsku akademiju i predsjednika Sindikata policijskih službenika.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra gosp. Hrvoja Đurana,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- Ravnateljstvo policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline,
- Ravnateljstvo policije, n/r načelnice Ureda glavnog ravnatelja policije gđe Adrijane Bago,
- Uprava za ljudske potencijale, n/r pomoćnika ministra gosp. Ante Delipetra,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr