SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Pitanja glavnom ravnatelju policije Nikoli Milini o svakodnevnom nenamjenskom korištenju službenih vozila MUP-a od strane pojedinih rukovoditelja

 Broj: SPS-01-02/78-2021.
Zagreb, 14. 12. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO POLICIJE
n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline

 

PREDMET: NENAMJENSKO KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA MUP-a
- postupanje, traži se .-

 

Poštovani glavni ravnatelju policije, gospodine Milina,

Budući da načelnici policijskih uprava imaju na korištenju službena vozila MUP-a, koja kako vidimo koriste i na zakonom nedozvoljen način teško kršeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama (slučaj načelnika Željka Kruneša, Luke Pešuta, Roberta Pavića i dr.) i za koje izostaje reakcija nadležne Službe za unutarnju kontrolu i Vas osobno, jer tada se ne čitaju web stranice sindikata i portala medija već se postupa, ili bolje rečeno ne postupa, tek kada građani i sindikati prijave događaje, od kojih su neki izašli u javnost i za koje se i čak javno lagalo od strane MUP-a da će biti pokrenuti određeni disciplinski postupci koji nisu pokrenuti, od Vas kao glavnog ravnatelja policije i odgovorne osobe zahtijevamo sljedeće odgovore:

1. Tko sve od policijskih službenika u Ravnateljstvu policije i policijskim upravama (pritom mislimo na sve oblike unutarnjeg ustroja, odnosno na sve ustrojstvene jedinice unutar policijskih uprava od policijskih postaja do jedinica, odjela, službi, sektora i dr.) ima na korištenju službeno vozilo MUP-a pri čemu ne zahtijevamo njihova imena i prezimena već samo njihove funkcije odnosno radna mjesta?

2. Imaju li pravo ti policijski službenici koristiti službeno vozilo MUP-a 24 sata dnevno i ako da mogu li ga koristiti i u privatne svrhe ili samo kada obnašaju službu?

3. Imaju li ti policijski službenici mogućnost koristiti policijskog ili drugog službenika MUP-a za svog „osobnog vozača“ ili su u obvezi sami voziti to službeno vozilo MUP-a koje imaju na korištenju i o njemu samostalno voditi brigu (točenje goriva, servis, pranje vozila i dr.)?

4. Ako imaju pravo na tzv. „vozača“ tko im ga odobrava i tko opravdava izostanak s posla tog policijskog ili drugog službenika MUP-a te tko obavlja poslove tog policijskog ili drugog službenika MUP-a i je li ta osoba koja ga mijenja u konačnici plaćena za te poslove koje stvarno obavlja?

5. Je li po Pravilniku o unutarnjem redu MUP-a ustrojeno radno mjesto vozača načelnika policijske uprave ili drugog policijskog službenika koja ima na korištenju službeno vozilo MUP-a?

6. Ako imaju na korištenju službeno vozilo MUP-a mogu li s njim odlaziti s posla i dolaziti na posao, budući da tada nisu u službi?

7. Smiju li tada ti policijski službenici u vrijeme kada su izvan službe i kada im je vozilo kod kuće koristiti to službeno vozilo za privatne svrhe?

8. Primaju li policijski službenici, koji imaju na korištenje službeno vozilo MUP-a, naknadu za prijevoz za dolazak na posao i odlazak s posla?

Također raspolažemo informacijama da je taj luksuz, koji se svakodnevno čini na štetu državnog proračuna i svih građana Hrvatske, preslikan s načelnika policijskih uprava i na pojedine načelnike policijskih postaja, ali samo na one koji su u dobrim, kumskim i rodbinskim odnosima s načelnicima policijskih uprava i koji su im odani i lojalni pa si daju za pravo da se ponašaju kao i njihovi šefovi, jer će ih evidentno njihov šef opravdati u tim njihovim nestašlucima, ako i dođe do bilo kakvog postupka.

Pojedini načelnici se ponašaju do te mjere da čak imaju „svoje“ službeno vozilo MUP-a u policijskoj postaji koje smiju voziti samo oni i nitko više bez njihovog odobrenja koje se daje samo u iznimnim situacijama, zahtijevaju od policajaca da im peru i čiste to vozilo, a koriste ga ponekad čak za odlazak s posla i dolazak na posao, iako primaju putne troškove, pa stoga od Vas tražimo odgovore i na ova pitanja:

1. Ima li iti jedan načelnik policijske postaje službeno vozilo MUP-a na korištenju 24 sata, ako da koja je to policijska postaja i tko mu ga je odobrio?

2. Može li službeno vozilo MUP-a, koje se nalazi na korištenju u policijskoj postaji, biti određeno za samo jednu osobu, odnosno načelnika policijske postaje, i smije li načelnik policijske postaje prisvajati to službeno vozilo MUP-a kao da je njegovo tako da ne dozvoljava nikome da ga koristi bez njegovog odobrenja koje daje u iznimnim situacijama?

3. Smije li načelnik policijske postaje zapovjediti i tražiti od policijskih službenika da to službeno vozilo MUP-a, kao i druga službena vozila MUP-a, peru i čiste i je li posao policijskih službenika pranje i čišćenje službenih vozila MUP-a ili neki drugi poslovi propisani Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima te Pravilnikom o unutarnjem redu MUP-a?

4. Smije li načelnik policijske postaje koristi službeno vozilo MUP-a izvan službe i čak s njim odlaziti s posla i dolaziti na posao te koristiti ga u privatne svrhe?

Napose je nevjerojatno koliko si neki rukovoditelji u ovom sustavu dozvoljavaju i izigravaju sustav, koliko se ponašaju bahato i neodgovorno te izvan okvira normalnog i moralnog ponašanja, kao da je policija njihova privatna tvrtka i da žive u Švicarskoj, koja si zasigurno ovakve luksuze ne bi dozvoljavala bez obzira koliko bogata bila, a čemu u bitnome pridonosi i Vaša inertnost i nepoduzimanje radnji na koje Vas zakonski propisi obvezuju prema načelnicima policijskih uprava i zbog kojih ste se osobno doveli u zonu disciplinske i kaznene odgovornosti na kojoj ćemo inzistirati i ustajati.

S druge strane te iste moralne vertikale, odnosno načelnici, podređene policijske službenike ponižavaju i šalju na disciplinske postupke za puno banalnije i mizernije povrede službene dužnosti i prometne prekršaje koji se mogu dogoditi svakome prilikom upravljanja vozilom (pritom ne mislimo na vožnju pod utjecajem alkohola, oduzimanje prednosti prolaza, prolazak na crveno svjetlo na semaforu i teže prometne prekršaje za koje postoji i praksa disciplinskih sudova da je takvo ponašanje nedozvoljeno i kažnjivo, ali očito samo za obične policajce jer je i to poslušnim i lojalnim načelnicima dozvoljeno što ste osobnim primjerom pokazali i dokazali u slučaju načelnika Pešuta i Pavića) i time vrijeđaju inteligenciju svih nas.

Budući da ovaj dopis šaljemo i svim ustrojstvenim jedinicama, ujedno zahvaljujemo svim hrabrim kolegicama i kolegama koje nam šalju sve nepravilnosti na naš mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s porukom da to čine i dalje jer ćemo od svih odgovornih i relevantnih institucija tražiti postupanje.

Napominjemo da to ipak činite anonimno jer predsjednik Sindikata je osobno svjedok kako to službe unutar MUP-a rade kada se prijavi nepravilnost budući da tada istraga ide u smjeru onoga tko je prijavio, a ne što je prijavljeno, osim ako nije u pitanju obični policajac ili rukovoditelj koji se odao kontroli i više nije lojalan i poslušan, tada ipak istraga ide u dobrom smjeru i daje rezultat koji je društveno i moralno prihvatljiv svima.

O poduzetim mjerama i radnjama iz Vaše nadležnosti zahtijevamo da nam dostavite pismeni odgovor.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra gosp. Hrvoja Đurana,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju konotrlu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, n/r načelnice gđe Adrijane Bago,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr