SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Je li državni dužnosnik Nikola Milina primao regres, božićnicu i jubilarnu nagradu?

Broj: SPS-01-02/1-2022.
Zagreb, 3. 1. 2022. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE
n/r pomoćnika ministra gosp. Cvjetka Obradovića

 

PREDMET: NIKOLA MILINA – GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE
- isplata regresa, božićnice i jubilarne nagrade,
- dostava informacija, traži se .-

 

Poštovani pomoćniče ministra, gospodine Obradović,

S obzirom na činjenicu da glavni ravnatelj policije Nikola Milina ima status državnog dužnosnika i da ga sukladno tome obvezuje Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“ br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17 i 66/19), molimo Vas da nam dostavite podatak je li državnom dužnosniku Nikoli Milini od strane Ministarstva unutarnjih poslova u periodu od 24. 8. 2017. godine do dostave ovog zahtjeva isplaćivani regres, božićnica i jubilarna nagrada za 30 godina službe.

Naime, navedena materijalna prava propisana su Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike i nikako ih ne mogu primati državni dužnosnici jer su njihova materijalna prava propisana čl. 13. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, a ona su jedino pravo na naknadu za odvojeni život, naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prehrane.

Ukoliko su državnom dužnosniku Nikoli Milini isplaćena materijalna prava državnih službenika i namještenika, odnosno regres, božićnica i jubilarna nagrada za 30 godina službe, pogreškom Odjela za obračun plaća MUP-a, molimo informaciju je li državni dužnosnik Nikola Milina poradi toga izvršio povrat pogrešno isplaćenih novčanih sredstava u državni proračun, ako da kada i u kojim iznosima.

Molimo da nam odgovore na traženi upit dostavite pismenim putem u zakonskom roku.


S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:
- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
- Ured predsjednika Republike Hrvatske, n/r predsjednika Republike Hrvatske, gosp. Zorana Milanovića,
- Hrvatski sabor, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, n/ predsjednika Odbora gosp. Nikše Vukasa,
- Hrvatski sabor, Odbor za predstavke i pritužbe, n/ predsjednice Odbora gđe Ivane Posavec Krivec,
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra gosp. Hrvoja Đurana,
- Kabinet ministra, Služba za unutarnju kontrolu, n/r voditelja gosp. Željka Kralja,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr