SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Ima li montirani proces protiv predsjednika sindikata veze s prijedlogom za pokretanje postupka ocjene ustavnosti odluke Stožera CZ RH?

Broj: SPS-01-02/71-2-2021.
Zagreb, 8. 1. 2022. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU
n/r voditelja gosp. Željka Kralja

 

 

PREDMET: ISPITIVANJE PREDSJEDNIKA SINDIKATA
- odgovori, požuruju se,
- dodatna pitanja, odgovori, traže se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/71-2021. od 7. 12. 2021. godine

 

Poštovani voditelju, gospodine Kralj,

Uputili smo Vam dopis, broja i datuma iz veze, koji se odnosi na ispitivanje predsjednika Sindikata policijskih službenika 26. 11. 2021. godine, a ne 26. 12. 2021. godine (blagdan Sv. Stjepana) kako ste to naveli u zapisniku, u vremenu od 14,11 do 16,20 sati u prostorijama Službe za unutarnju kontrolu od strane voditelja Odjela za koordinaciju, integritet i prevenciju, koji je ujedno bio voditelj postupka, i Vas osobno kao voditelja Službe za unutarnju kontrolu u kojem smo Vam postavili sljedeća pitanja:

1. Zbog čega ste tijekom ispitivanja u 15,10 sati, odnosno u trenutku kada je predsjednik Sindikata iznosio konkretne podatke i činjenice vezane za saznanja o određenim nezakonitostima i neregularnostima u radu pojedinih policijskih službenika, kao punopravni sudionik postupka napustili prostoriju odnosno ispitivanje (kojeg ste evidentno Vi osobno inicirali u dogovoru s nekim s kojim ste se prethodno konzultirali) iako ste bili dužni prisustvovati do kraja ispitivanja, čime ste ujedno pokušali omesti predsjednika Sindikata u slobodnom izlaganju pa mu time povrijedili pravo na obranu?

2. Zbog čega je zapisničarka u jednom trenutku (nakon što ste napustili prostoriju u kojoj se obavljalo ispitivanje) napustila ispitivanje, a nedugo potom nakon nje i voditelj postupka? Naime, smatramo da ste se s nekim ponovno konzultirali o tijeku postupka ispitivanja predsjednika Sindikata i da ste nakon toga pozvali svoje djelatnike na konzultaciju budući da je voditelj postupka s Vama komunicirao telefonom tijekom postupka.

3. Zbog čega ste, kada ste napustili ispitivanje, tijekom postupka ispitivanja komunicirali s voditeljem postupka putem telefona i o čemu?

4. Naveli ste, neposredno prije ispitivanja, a i tijekom samog ispitivanja (dok ste bili nazočni), da postoje dvije točke povreda službene dužnosti koje se stavljaju na teret predsjedniku Sindikata pa s obzirom na to da je predsjednik Sindikata, u sklopu prava na obranu, imao pravo znati što mu se još stavilo na teret zahtijevamo da nam odgovorite koja je to povreda službene dužnosti pod točkom 2. i zašto predsjednik Sindikata nije upoznat s tom točkom te ispitan na njene okolnosti?
5. S kim ste se konzultirali vezano za odgodu ispitivanja predsjednika Sindikata s dana 24. 11. 2021. godine na dan 26. 11. 2021. godine budući da je po hijerarhiji iznad Vas jedino ministar dr. sc. Davor Božinović za kojeg vjerujemo da s ovim nema apsolutno nikakve veze?

6. Što Vam je značila izjava da Mario Puškarić crpi mogućnost rada i obnašanja funkcije u Sindikatu policijskih službenika iz statusa policijskog službenika i da se u ovom predmetu upravo zbog toga postupa jer je policijski službenik, iako je Mario Puškarić u konkretnom slučaju postupao isključivo i jedinio u svojstvu predsjednika Sindikata i prilikom svog sindikalnog rada i djelovanja?

7. S kojim ste pravom tom prilikom zadirali u unutarnji ustroj Sindikata policijskih službenika, budući da je poslodavcu to izričito zakonom zabranjeno, i time indirektno, s pozicije funkcije koju obnašate, prijetili predsjedniku Sindikata njegovom smjenom u Sindikatu policijskih službenika kroz njegovu možebitnu odgovornost kao policijskog službenika? Naime, ovo je vrlo opasna aktivnost s pozicije koju obnašate i podsjeća na nedavne aktivnosti MUP-a prema jednom od predsjednika sindikata koji djeluje u MUP-u, a kojeg se s istim „modusom operandi“ uklonilo iz MUP-a i sindikata, ne ulazeći u razloge konkretnog slučaja, ali je vrlo indikativno da se ovakvim Vašim stavom i ponašanjem, koji obnašate dužnost voditelja unutarnje kontrole, može zaključiti od kuda crpite takve ideje i koja Vam je zapravo stvarna namjera.

8. Kako ste znali i prije samog uzimanja izjave na zapisnik od predsjednika Sindikata da je počinjena povreda službene dužnosti i da nadležni rukovoditelj, koji je u konkretnom slučaju dr. sc. Davorka Martinjak, načelnica Policijske akademije, ima namjeru podnijeti prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsjednika Sindikata, koji je policijski službenik Policijske akademije, i tko je dao nalog načelnici Policijske akademije da pošalje dopis Sindikatu policijskih službenika u kojem se traži suglasnost Sindikata policijskih službenika za pokretanje disciplinskog postupka i ako ste to znali prije uzimanja izjave zašto niste prije toga zatražili suglasnost Sindikata policijskih službenika?

9. Zašto ispitivanju nije bio nazočan neposredni rukovoditelj predsjednika Sindikata budući da mu stavljate na teret da je povredu počinio kao policijski službenik, a ne kao predsjednik Sindikata u obavljanju svoje sindikalne aktivnosti i dužnosti predstavljanja i zastupanja Sindikata policijskih službenika na koju ga obvezuje Statut Sindikata policijskih službenika?

10. Iz kojeg je razloga predsjednika Sindikata ispitivala nenadležna službena osoba odnosno voditelj Odjela za koordinaciju, integritet i prevenciju koji je nadležan za analizu disciplinskih odluka i predlaganje preventivnih mjera, odnosno zašto je prema predsjedniku Sindikata postupao nenadležni odjel (članak 7. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a – nadležnost za analizu disciplinskih odluka i predlaganje preventivnim mjera, a ne za istragu disciplinskih prijestupa i pokretanje postupka)?

11. Gdje Vam se trenutno nalazi Zoran Radić, voditelj Odjela za zakonitost postupanja, koji je sukladno propisima (članak 6. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MUP-a – nadležnost za istragu disciplinskih prijestupa i pokretanje postupka) službena osoba koja je bila u obvezi ispitivati predsjednika Sindikata, budući da nije na poslu već duže vrijeme?

12. Ima li izostanak s posla Zorana Radića, voditelja Odjela za zakonitost postupanja, ikakve veze s navodnim pogodovanjem jednom od rukovodećih policijskih službenika prilikom postupanja unutarnje kontrole?

Budući da do sada nismo zaprimili Vaš odgovor, a da je od strane ministra dr. sc. Davora Božinovića podnesena upravna tužba Upravnom sudu u Zagrebu protiv Sindikata policijskih službenika radi nadomještanja suglasnosti Sindikata policijskih službenika kako bi se protiv Maria Puškarića, predsjednika Sindikata policijskih službenika, pokrenuo disciplinski postupak postavljamo Vam sljedeća dodatna pitanja:

1. Iz kojih ste se razloga odlučili na ispitivanje predsjednika Sindikata i zaključak da je počinjena teža povreda službene dužnosti kada ste sami u odgovoru odvjetniku Dariu Obradoviću klasa: 050-01/20-01/610, urbroja: 511-01-12-21-104 od 7. 10. 2021. godine naveli, citiramo: „Na okolnosti prijave iz veze obavještavamo Vas da je Mario Puškarić, predsjednik i glavni povjerenik Sindikata policijskih službenika koji je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje Sindikata policijskih službenika. Sukladno čl. 84. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Mario Puškarić ne smije biti spriječen ili ometan u aktivnosti te sukladno čl. 87. Kolektivnog ugovora ne može zbog obavljanja sindikalne aktivnosti biti pozvan na odgovornost“?

2. Ima li ikakve veze s ovim slučajem i Vašu iznenadnu promjenu odluke te iniciranje disciplinskog progona protiv predsjednika Sindikata činjenica da to radite neposredno nakon što je Sindikat policijskih službenika Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio 15. 11. 2021. godine prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske klase: 810-06/20-01/7, urboja: 511-01-300-21-452 od 12. 11. 2021. godine putem odvjetnika Ivana Gržića iz odvjetničkog društva TUS & GRŽIĆ zbog čega je Ustavni sud Republike Hrvatske uputio Vladi Republike Hrvatske zahtjev za očitovanje i požurnicu?

3. Je li „konzultant“ s kojim ste neposredno komunicirali oko odgode ispitivanja predsjednika Sindikata ministar dr. sc. Davor Božinović, kao i sam inicijator postupka, budući da je on jedina osoba kojoj ste odgovorni ili je to možda glavni ravnatelj policije Nikola Milina?

4. Što Vam je značila konstatacija „to ćemo još vidjeti“ prilikom rasprave s predsjednikom Sindikata prije davanja same izjave na zapisnik u Vašem uredu, a koja se odnosila na to da Mario Puškarić crpi mogućnost rada i obnašanja funkcije u Sindikatu policijskih službenika iz statusa policijskog službenika, i jeste li tom prilikom prejudicirali odluku disciplinskog suda u eventualnom disciplinskom postupku (vezano za prethodno pitanje broj 6 na koje nismo dobili odgovor)?

5. Tko je obavijestio, kada i na koji način dr. sc. Davorku Martinjak, načelnicu Policijske akademije, o ovom događaju te od nje tražio da podnese zahtjev Sindikatu policijskih službenika za davanje suglasnosti kako bi se mogao pokrenuti disciplinski postupak protiv Maria Puškarića budući da je iz spisa razvidno da je ona inicirala cijeli postupak ili je pak ona samostalno pokrenula postupak?

6. Je li taj zahtjev samostalno napisala načelnica dr. sc. Davorka Martinjak ili joj je dostavljen putem elektroničke pošte od strane rukovodećeg policijskog službenika iz Ravnateljstva policije ili Vas osobno, odnosno nekoga iz Službe za unutarnju kontrolu, s traženjem da ga samo potpiše i pošalje Sindikatu policijskih službenika?

7. Je li zahtjev za podnošenje upravne tužbe također samostalno napisala načelnica dr. sc. Davorka Martinjak ili joj je dostavljen putem elektroničke pošte od strane rukovodećeg policijskog službenika iz Ravnateljstva policije ili Vas osobno, odnosno nekoga iz Službe za unutarnju kontrolu, s traženjem da ga samo potpiše i pošalje nadležnoj službi?

8. Jesu li obavljeni razgovori s članovima vijeća disciplinskog suda u Rijeci i zastupnikom podnositelja prijedloga za pokretanje disciplinskog postupka protiv načelnika Matka Klarića, a ako nisu zašto to nije učinjeno budući da njihova izvješća ili službene zabilješke o obavljenim razgovorima s njima ne priležu upravnoj tužbi, a u upravnoj tužbi konstatirano je da je na ročištu održanom 11. 10. 2021. godine kao dokaz čitano i Izvješće Službe za unutarnju kontrolu, klasa: 050-01/20-01/6120, urbroja: 511-01-12-20-15 od 20. 10. 2020. godine, iako isto nije čitano u cijelosti već samo detalji tog izvješća koji se odnose na sadržaj disciplinskog terećenja načelnika Matka Klarića, odnosno nije čitan događaj povodom kojeg je Sindikat policijskih službenika zatražio odgovore od Ivana Pavličevića, načelnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a na koje načelnik nije odgovorio u zakonskom roku pa je Sindikat policijskih službenika uputio javni dopis Vama i glavnom ravnatelju policije Nikoli Milini? Pojašnjenja radi to sporno Izvješće Službe za unutarnju kontrolu navodi se u dopisu Sindikata policijskih službenika broj: SPS-01-02/45-2021. koje je poslano Ivanu Pavličeviću, načelniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, još 28. 9. 2021. godine, odnosno 13 dana prije usmene rasprave na disciplinskom sudu u Rijeci na kojem je čitano, i to postupajući prema anonimnoj prijavi policijskih službenika PGP Gruda.

Budući da do upućivanja ovog dopisa nismo zaprimili Vaš odgovor, iako je zakonski rok protekao, ovim putem požurujemo Vaše postupanje i tražimo odgovore i na dodatno postavljenja pitanja.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
- Ured predsjednika Republike Hrvatske, n/r predsjednika Republike Hrvatske, gosp. Zorana Milanovića,
- Hrvatski sabor, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, n/ predsjednika Odbora gosp. Nikše Vukasa,
- Hrvatski sabor, Odbor za predstavke i pritužbe, n/ predsjednice Odbora gđe Ivane Posavec Krivec,
- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra gosp. Hrvoja Đurana,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr