Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Promjene u Pravilnicima o KUP-u i bespovratnim novčanim pomoćima te iznosa članarine

Promjene u Pravilnicima o KUP-u i bespovratnim novčanim pomoćima te iznosa članarine

Poštovani članovi,

XXV, sjednica Predsjedništva održana je elektronskim putem 15. 12. 2022. godine na kojoj su donesene sljedeće odluke koje će se primjenjivati od 1. 1. 2023. godine:

1. Promjena Pravilnika o Kasi uzajamne pomoći u kojem su sljedeće promjene:

- ULOG se mijenja s iznosa od 100 do 2000 kn u iznose od 10 do 300 eura (iznos zaokružen na desetice) - smanjenje minimalnog dijela i povećanje maksimalnog dijela,

- POVLAŠTENA POZAJMICA se mijenja s iznosa od maksimalno 10.000 kuna na maksimalni iznos 1.500 eura, a rata povrata s minimalnog iznosa od 500 kuna na minimalni iznos od 100 eura dok broj maksimalnih rata ostaje maksimalno 10 rata. Također se uvodi i manipulativni trošak za ovu vrstu pozajmica u iznosu od 2% ali sam za kategoriju članova koji nemaju u KUP-u ušteđeno minimalno 120 eura ili im nije s plaće skinuto minimalno 12 uloga koji se naplaćuje prilikom isplate umanjenjem traženog iznosa i to iz razloga jer se pojavila tendencija ulaska u KUP radi podizanja povlaštene pozajmice i nakon otplate izlaska iz KUP-a. Cilj nam je motivirati članove da štede u KUP-u i kroz taj fond solidarnosti da pomažu jedni drugima, a ne da ga na ovaj način bez ušteđenih sredstava zloupotrebljavaju.

- POZAJMICA se povećava s iznosa od 72.000 kuna na maksimalni iznos od 9.720 eura s rokom otplate od 1 do 36 jednakih mjesečnih rata (iznos zaokružen na desetice) uz uvjet da iznos mjesečne rate povrata pozajmice ne može biti:

- manji od 50 eura na odobrene iznose do 1.800 eura,

- manji od 100 eura na odobrene iznose od 1.800 do 3.600 eura,

- manji od 150 eura na odobrene iznose od 3.600 do 5.400 eura,

- manji od 200 eura na odobrene iznose od 5.400 do 7.200 eura,

- manji od 250 eura na odobrene iznose od 7.200 do 9.000 eura i

- manji od 270 eura na odobrene iznose od 9.000 do 9.720 eura.

- za PRIJENOS UŠTEĐENIH SREDSTAVA IZ DRUGOG SINDIKATA smanjili smo rokove počeka na:

- do 600 eura nakon 2 mjeseca od dana prijenosa sredstava,

- od 600 do 1.200 eura nakon 4 mjeseca od dana prijenosa sredstava,

- od 1.200 do 1.800 eura nakon 6 mjeseci od dana prijenosa sredstava i

- od 1.800 eura i više nakon 8 mjeseci od dana prijenosa sredstava.

Svi obrasci odnosno dokumentacija KUP-a koju članovi dostavljaju Sindikatu mogu biti potpisani elektroničkim potpisom putem elektroničke osobne iskaznice (eOI).

Na dan 1. 1.2023. godine iznosi uloga i pozajmica konvertirat će se iz kune u euro po tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.

2. Promjena Pravilnika o bespovratnim novčanim pomoćima u kojem su sljedeće promjene bespovratnih novčanih pomoći:

- pogibija člana Sindikata prilikom obavljanja policijskih poslova primjenom policijskih ovlasti s novčanog iznosa od 12.000 kuna na novčani iznos od 1.600 eura,

- smrt člana Sindikata s novčanog iznosa od 6.000 kuna na novčani iznos od 800 eura,

- smrt člana obitelji (supružnik ili dijete) s novčanog iznosa od 4.500 kuna na novčani iznos od 600 eura,

- nesretni slučaj - osim događaja u prometu s novčanog iznosa od 3.000 kuna na novčani iznos od 400 eura,

- teška bolest s novčanog iznosa od 3.000 kuna na novčani iznos od 400 eura,

- teška bolest člana obitelji (supružnik ili dijete) s novčanog iznosa od 3.000 kuna na novčani iznos od 400 eura,

- teška tjelesna ozljeda zadobivena u službi ili izvan službe nastala prilikom obavljanja policijskog posla primjenom policijske ovlasti - osim događaja u prometu s novčanog iznosa od 1.500 kuna na novčani iznos od 200 eura,

- medicinsko potpomognuta oplodnja - nakon liječenja neplodnosti postupkom medicinsko potpomognute oplodnje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s novčanog iznosa od 1.500 kuna na novčani iznos od 200 eura,

3Promjena iznosa mjesečne članarine s novčanog iznosa od 30 kuna na 5 euro za članove koji su u radnom odnosu i godišnje članarine za umirovljenike s novčanog iznosa od 100 kuna na 15 eura.

Naime, uvođenjem eura s 1. 1. 2013. godine Sindikat je u obvezi iznos članarine od 30 kuna konvertirati u euro po tečaju 1 euro = 7,54350 kuna što bi konverzijom iznosilo 3,98 euro što znači povećanje članarine za 1,02 eura.

Ova promjena je nužna radi očuvanja stabilnosti financijskog poslovanja Sindikata, a uzrokovana je inflacijom te poskupljenjem svih usluga, a osnovni razlozi za povećanje su:

- 50% poskupljenje odvjetničkih troškova, koji čine veliki dio izdataka Sindikata, zbog Izmjene tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika kojom se vrijednost boda promijenila iz 10 u 15 kuna („Narodne novine“ br. 126/22 od 28. 10. 2022. godine),

- dodatni troškovi najma poslovnog prostora u mjesečnom iznosu od cca. 6.000,00 kuna te plaće administrativne tajnice u mjesečnom iznosu od 5.876,24 kune (neto iznos plaće za prosinac 2022. godine iznosi 4.535,55 kuna), a sve to radi nepriznavanja jednakih prava svim sindikatima koji djeluju u MUP-u i podjele od strane poslodavca na reprezentativne i nereprezentativne sindikate čime su ovom Sindikatu prouzročeni dodatni troškovi u odnosu na reprezentativne sindikate zbog osporavanja prava iz članka 80. – 93. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sukladno članku 94. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Nadamo se da ćete razumjeti ovu nepopularnu odluku jer je mjesečni prihod od članarine jedini je izvor prihoda Sindikata policijskih službenike (Sindikat ne prima donacije niti bilo kakve druge dotacije niti od poslodavca niti od bilo kojih drugih pravnih i fizičkih osoba niti će to u budućnosti činiti). Name, u prosincu 2022. godine prihod od članarine iznosio je 46.100,73 kuna, a na dan donošenja ove Odluke stanje žiroračuna Sindikata iznosi 476.160,31 kuna.

S poštovanjem, 

 

PREDSJEDNIK 

Mario Puškarić

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr