Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Obavijest ministru Orepiću - početak djelovanja Sindikata policijskih službenika

Obavijest ministru Orepiću - početak djelovanja Sindikata policijskih službenika

Broj: SPS-01-02/1-2016.

Zagreb, 19. ožujka 2016. godine

 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića
 
 
PREDMET: SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
- početak djelovanja,
- obavijest, dostavlja se.-
 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Prije svega želimo Vam čestitati na imenovanju i prihvaćanju časne i odgovorne dužnosti ministra unutarnjih poslova te Vam zaželjeti puno uspjeha u radu.

Obzirom na trenutno stanje u sustavu MUP-a RH dužnost koju ste preuzeli bit će zahtjevna i puna iskušenja, stoga očekujemo od Vas, kako ste i sami naveli, jačanje pozicije policajca jer on se u ovom trenutku nalazi na dnu društvene ljestvice. Pohvaljujemo Vašu inicijativu povećanja odnosno vraćanja koeficijenta policijskim službenicima te povlačenje službenih vozila pojedinim kategorijama rukovoditelja i njihovo stavljanje na raspolaganje policajcima na terenu, čime ste već na samom početku svog rada pokazali odlučnost u promjeni određenih loših i ustaljenih pravila ponašanja u MUP-u RH kojih je na pretek i o kojima ćemo i mi s pozicije sindikata uskoro govoriti i tražiti određene promjene i pomake na bolje.

Ovom prilikom obavještavamo Vas da je Sindikat policijskih službenika osnovan 29. veljače 2016. godine sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“ 93/14.) i da je 14. ožujka 2016. godine upisan u Knjigu sindikata broj 4. pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske pod registarskim brojem US 345 čime je službeno započeo s radom o čemu je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske izdalo rješenje klasa: UP/I-006-04/16-01/11 urbroj: 524-03-01-02/2-16-2 od 14. ožujka 2016. godine (prilog 1.)

Obzirom da je ovo naš prvi dopis Vama želimo Vam istaknuti ciljeve rada Sindikata policijskih službenika, a to su: pravna zaštita svih zaposlenika MUP-a RH, prepoznavanje i upozoravanje na sve oblike neprihvatljivog ponašanja, kršenja zakona i svih oblika zloporaba položaja, zlostavljanja na radnom mjestu (tzv. mobbinga) u odnosu na radno pravo i propise koji se odnose na policijsku struku te izvještavanje nadležnih institucija i zahtijevanje od njih da poduzmu mjere i radnje za sankcioniranje takvih ponašanja, kao i sama zaštita digniteta struke i borba za unaprjeđenje rada i depolitizaciju policije.

U ostvarenju tih ciljeva, a za boljitak svih zaposlenika MUP-a RH, bit ćemo ustrajni i ponekad Vam možda naporni, stoga od Vas kao čelnika MUP-a RH očekujemo korektan i partnerski odnos, jer ponekad i nećemo dijeliti isto mišljenje obzirom da ćete nekada i mimo Vaše volje biti dužni provoditi politiku Vlade RH koja se često prva sjeti, prilikom posezanja za bolnim rezovima, državnih službenika i namještenika, dok u isto vrijeme zaboravlja na svoje javne tvrtke, razne agencije i slične urede.

Također očekujemo od Vas, kao i svih ustrojstvenih jedinica MUP-a RH, da ostvarujete suradnju sa svim sindikatima, a ne samo s reprezentativnim, jer kada su na stvari zajednička pitanja od interesa za zaposlenike MUP-a RH, a koja ne obuhvaćaju pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora, dužni ste uključivati sve sindikate bez obzira jesu li reprezentativni ili ne.

Naime, pojedini rukovoditelji MUP-a RH i čelnici nekih reprezentativnih sindikata tumače reprezentativnost na potpuno krivi način što dokazujemo i tumačenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske klasa: 110-01/14-01/30, urbroj: 524-03-01-03/1-14-2 od 24. veljače 2014. godine (prilog 2.) koje kaže da reprezentativni sindikati imaju samo neka posebna prava koje nereprezentativni sindikati nemaju, a to je pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora koje se odvija s Vladom RH, a ne unutar MUP-a RH. Isto tako navedeno tumačenje jasno i decidirano kaže da poslodavac u ostalim zajedničkim pitanjima, a koja ne obuhvaćaju pravo na pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora, treba uključivati sve sindikate bez obzira jesu li reprezentativni ili ne, na način i u opsegu kako je opisano u Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom ili posebnim propisom.

Ovo posebno napominjemo iz razloga Vašeg nedavnog sastanka samo s reprezentativnim sindikatima čime ste zapravo doveli ostale sindikate koji djeluju unutar MUP-a RH u diskriminirajući položaj, a dostavljenim tumačenjem nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH, koje je jednino ovlašteno i nadležno za tumačenje radno pravnih odnosa i sindikata, tu tvrdnju i potkrepljujemo te ujedno Vas molimo da ubuduće uključujete u Vaše razgovore i pregovore sve sindikate, osobito jer ste najavili određene reforme unutar sustava MUP-a RH.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva, a radi promicanja interesa svojih članova, Sindikat policijskih službenika polazit će s pozicije socijalnog partnera, tj. poticat će sklapanje i primjenu kolektivnog ugovora uz inzistiranje na njegovom dosljednom poštovanju od strane poslodavca, kao i poštivanje odredbi Zakona o radu, Zakona o policiji i Zakona o državnim službenicima u pogledu prava zaposlenika MUP-a RH te donošenje radno-socijalnih propisa i mjera gospodarske, socijalne i razvojne politike koje će biti rezultat interesa svih socijalnih partnera, a u slučaju potrebe organizirat će konferencije za medije, prosvjede, inicijative i štrajk u skladu s zakonskim propisima.

U daljnjem radu nadamo se korektnom i partnerskom odnosu u cilju dobre suradnje s Vama, a isto tako uvijek ćete dobiti podršku Sindikata policijskih službenika u svim onim dobrim potezima koje ćete povlačiti na dobrobit struke i jačanja ugleda i pozicije policije i policajca, kao i svih zaposlenika MUP-a RH u društvu.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić
 
 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr