Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Povećanje 6% osnovice za izračun plaće u državnoj službi

Povećanje 6% osnovice za izračun plaće u državnoj službi

Broj: SPS-01-02/41-2016.
Zagreb, 8. 7. 2016. godine

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r predsjednika gosp. Tihomira Oreškovića

 

PREDMET: RAST 6% OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA,
- odgovor, traži se.-

 

Poštovani premijeru, gospodine Orešković,

Vaš potpredsjednik gosp. Božo Petrov nedavno je u medijima izjavio citiramo: „Vlada zna svoje obveze tako da sigurno neće ostaviti bilo kakva dugovanja vezano za obveze koje mora isplaćivati tijekom godine. Znam da se postavlja pitanje zbog čega nisu bile planirane u proračunu, a nisu zbog toga jer su se trebali nastaviti pregovori sa sindikatima.“

Obzirom da su službeni pokazatelji ukazali na poboljšanje stanja odnosno rast realnog BDP-a na međugodišnjoj razini 2 i više posto za dva uzastopna tromjesečja 2015. godine osnovica za plaću u državnim službama trebala se u siječnju 2016. godine automatski primijeniti i povećati za 6% te iznositi 5.415,37 kuna bruto, a ne kao do sada 5.108,84 kuna bruto sukladno Sporazumu o izmjenama i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici plaće u državnim službama od 23. 3. 2009. godine kojeg je Vlada Republike Hrvatske zaključila sa sindikatima držanih službi dana 2. 8. 2012. godine.

Stoga Vas pitamo zašto Vi i Vaša Vlada ignorirate primjenu navedenog Sporazuma i svakodnevno činite štetu državnom proračunu obzirom da će evidentno uslijediti tužbe koje će dodatno opteretiti državni proračun s kamatama i sudskim troškovima, jer i samo provođenje je teško 1,8 milijardi kuna.

Isto tako pitamo i reprezentativne sindikate u državnoj službi i njihove čelnike (SPH – Dubravka Jagića, NSD MUP-a – Zdravka Lončara i SDLSN – Borisa Plešu) što čine po ovom pitanju obzirom da su oni jedini koji mogu pregovarati s Vladom Republike Hrvatske sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata za kojeg su se zdušno borili kako bi minorizirali ulogu drugih novih sindikata koji nastaju upravo zbog njihove inertnosti i nebrige za prava svojih članova.

Sindikat policijskih službenika uskoro će započeti postupkom koji je preduvjet za utuženje navedenog prava o čemu će pravovremeno obavijestiti svoje članove ne čekajući Vas i čelnike reprezentativnih sindikata da se probude.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K
Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:

- svim ustrojstvenim jedinicama MUP-a,
- medijima u Republici Hrvatskoj,
- ARHIVA, ovdje.-

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr