Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Regres za redovne studente Visoke policijske škole

Regres za redovne studente Visoke policijske škole

 

Broj: SPS-01-02/50-2016.
Zagreb, 28. 7. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: REDOVNI STUDENTI VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE,
- isplata regresa i pravo na trošak putovanja,
- odgovor, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikatu policijskih službenika obratili su se zaposlenici MUP-a upućeni na redovni studij Visoke policijske škole kojima nije isplaćen regres jer nemaju plaću već naknadu plaće i kojima se ne isplaćuju troškovi putovanja na Visoku policijsku školu jer nemaju pravo na smještaj u Policijskoj akademiji zato što žive u Gradu Zagrebu.

Naime, u identičnoj situaciji nalaze se sindikalni povjerenici – profesionalci reprezentativnih sindikata koji sukladno čl. 92. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike primaju naknadu plaće za puno radno vrijeme na svakih 700 članova sindikata te ostvaruju sva prava iz rada i po osnovi rada.

Stoga ne vidimo razliku između te dvije kategorije zaposlenika MUP-a pa postavljamo pitanje kako jedni imaju sva prava iz rada i po osnovi rada, (godišnji odmor, regres, naknada za trošak putovanja i dr.) a drugi su zakinuti za određena prava, iako Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u svom članku 3. propisuje da se odredbe ugovora primjenjuju neposredno, osim u slučajevima kad su pojedina pitanja za službenike i namještenike povoljnije uređena drugim propisima ili općima aktima.

Evidentno je da ova prava koja navodimo nisu povoljnije uređena drugim propisima ili općim aktima pa se prema navedenoj kategoriji zaposlenika MUP-a trebaju primijeniti odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Sukladno navedenome molimo Vas da naložite nadležnoj službi primjenu povoljnijeg propisa prema navedenoj kategoriji policijskih službenika te da nas navedena služba izvijesti pismenim putem o svojoj odluci.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

 

O TOME OBAVIJEST:
- zaposlenici MUP-a putem ustrojstvenih jedinica i
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr