SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Donošenje novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Broj: SPS-01-02/71-2016.
Zagreb, 11. 11. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: ZAKON O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA,
- pokretanje inicijative za donošenje novog Zakona, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Iako je Vlada RH na inicijativu MUP-u uputila 4. 10. 2012. godine Hrvatskom saboru prijedlog novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, taj Zakon, po kojem policijski službenici svakodnevno postupaju, nije do dana današnjeg donesen. Navedeni Zakon je na snazi još od davne 1977. godine tj. od 25. 10. 1977. godine, dok su određene izmjene i dopune važećeg Zakona izvršene 1989. godine, a njegov pročišćeni tekst objavljen 1990. godine. Zadnja intervencija u tekstu važećeg Zakona učinjena je 1994. godine u pogledu propisanih novčanih kazni gdje su iznosi umjesto u dinarima izraženi u njemačkim markama uz preračunavanje protuvrijednosti domaće valute što je nerealno i nesumnjivo da u ovom trenutku teško može zadovoljiti svrhu prekršajno-pravnih sankcija.

Naime, prekršaji protiv javnog reda i mira pokazatelj su stanja sigurnosti i izravno utječu na osjećaj sigurnosti građana obzirom da nakon kaznenih djela zauzimaju značajno mjesto u području sigurnosti. Policija je kao primarno nadležno tijelo za primjenu ovoga Zakona po službenim statistikama u periodu od 10 godina (2002. do 2011.) zabilježila prosječno godišnje 31.948 prekršaja. Iz statistike je vidljivo koliki je obim posla policije po navedenom Zakonu koji se do dana današnjeg nije mijenjao i njegovom izmjenom se ne iziskuju dodatna sredstva u državnom proračunu, ali zato se iziskuje ustrajnost MUP-a u inicijativi za donošenjem Zakona koja koliko vidimo itekako nedostaje.

Naime, i ovim ponašanjem MUP-a, odnosno odgovornih osoba u MUP-u, samo potvrđujemo naše konstatacije koje često iznosimo u javnosti o neprimjerenom i maćehinskom odnosu države odnosno MUP-a prema policijskim službenicima jer tim je Zakonom policijski službenik „zaštićen“ od vrijeđanja i omalovažavanja, a predviđena kazna za počinitelja takvog čina je mizerna, smiješna i ponižavajuća za policijskog službenika i odgovara iznosu banalnog prekršaja u prometu.

Stoga poštovani Ministre, očekujemo od Vas da ćete pokrenuti inicijativu za donošenje novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te Vas molimo ujedno odgovor što je MUP poduzeo i protekle 4 godine od prve inicijative do danas.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović i
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr