Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Kasa

Kasa

Predsjedništvo Sindikata policijskih službenika donijelo je odluku o osnivanju fonda Kase uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu: Kasa) neposredno nakon osnivanja Sindikata i Pravilnik o KUP-u kojim je reguliran njen način rada, a sve u cilju pružanja pomoći prikupljanjem novčanih sredstava po načelu uzajamnosti i solidarnosti kao stalni oblik uplata novčanih uloga i davanja povratnih potpora odnosno novčanih pozajmica u granicama raspoloživih financijskih sredstava.

Kasa posluje isključivo sukladno navedenom Pravilniku koji ne dozvoljava nikakve „posebne“ zahtjeve kojima bi se indirektno dale određenim dužnosnicima Sindikata „faraonske“ ovlasti. Smatramo da su financijska sredstva Kase isključivo sredstva njenih članova koji štede kako bi jedni drugima pomagali, a na Sindikatu je samo da bude servis koji treba ta sredstva dodjeljivati na transparentan i propisan način bez ikakvih iznimki i da snosi troškove rada Kase.

Članom Kase postaje se potpisivanjem i predajom pristupnice Sindikatu, a iznos mjesečnog uloga je minimalno 10, a maksimalno 300 eura (iznos zaokružen na desetice) isključivo i jedino putem obustave na plaći, kojeg se može mijenjati jedanput mjesečno do 25.-tog u mjesecu.

Isplata uloga i pozajmica je zadni radni dan u tjednu, a izuzetak od tog pravila su isplate uloga temeljem zahtjeva za ispis iz Kase uzajmne pomoći koji su predani nakon 25.-tog u mjesecu, a čija je isplata nakon plaće za taj mjesec iz tehničkih razloga nemogućnosti provedbe prestanka daljnje ustege na plaći od strane ustrojstvenih jednica za obračun plaća MUP-a.

Također je ograničena isplata dijela uloga na maksimalno 3 puta godišnje.

Član Kase može postati samo član Sindikata potpisivanjem pristupnice u Kasu u kojoj nema nikakvih davanja poput upisnine, članarine, posmrtne pripomoći i tko zna još kakvih izmišljenih nameta koje imaju drugi sindikati iz razloga jer smatramo da samim članstvom u Sindikatu i plaćanjem članarine Sindikatu u iznosu od 5 eura/mjesečno član ima pravo koristiti pogodnost koju nudi Sindikat kroz Kasu, a osobito jer se radi o fondu solidarnosti koji je osnovan da bi svi zajedno pomagali jedni drugima. 

Član Kase može samo jednom dobiti tzv. "povlaštenu" pozajmicu u iznosu od maksimalno 2.000 eura bez obzira na datum upisa i iznos ukupnog uloga kojeg je uštedio u Kasi na maksimalno 10 mjesečnih rata uz uvjet da mu rata povrata pozajmice ne može biti manja od 100 eura. Tzv. "povlaštena" pozajmica isplaćuje se samo ako to omogućavaju trenutno raspoloživa financijska sredstva Kase prema redoslijedu zaprimljenih Zahtjeva za pozajmicu. Prilikom zahtjeva za tzv. "povlaštenu" pozajmicu članu koji ne podiže pozajmicu u omjeru 1:3 od ukunog uloga i kojem je ukupni ulog manji od 500 eura pri isplati te vrste pozajmice isplatit će se traženi iznos umanjen za 3% manipulativnog troška na račun Kase i koji se smtra izvanrednim prihodom Kase i služi za redovni financiranje Kase. Ovu naknadu uveli smo iz razloga jer nam je cilj potaknuti članove da štede i pomažu jedni dugima kroz ovaj fond solidarnosti i svesti na minimum slučajeve upisa u sindikat onih koji samo s tim razlogom dolaze u sinidkat, a nakon otplate pozajmice prestaju štediti i izlaze iz sindikata. Na članove koji štede u Kasi uzajmane pomoći i podižu pozajmicu u omjeru 1:3 od ukupnog uloga te imaju više od 500 eura ne primjenjuje se manipulativni trošak od 3% iznosa pozajmice, stoga isplati se štediti u Kasi uzajmne pomoći.

Član može dobiti redovnu  pozajmicu u visini do 3 puta veću od svog ukupnog uloga koja se odobrava i isplaćuje do maksimalnog iznosa od 9.720 eura na rok otplate od 1 do 36 jednake mjesečne rate uz uvjet da mjesečni iznos rate povrata pozajmice ne može biti:

- manji od 50 eura na odobrene iznose do 1.800 eura,

- manji od 100 eura na odobrene iznose od 1.800 do 3.600 eura, 

- manji od 150 eura na odobrene iznose od 3.600 do 5.400 eura,

- manji od 200 eura na odobrene iznose od 5.400 do 7.200 eura,

- manji od 250 eura na odobrene iznose od 7.200 do 9.000 eura i

- manji od 270 eura na odobrene iznose od 9.000 do 9.720 eura.

Član može i prenijeti ulog u Kasi koji je stekao u kasi uzajamne pomoći drugog sindikata uz uvjet da se ispisao iz kase uzajamne pomoći tog sindikata o čemu je dužan dostaviti određene dokaze koji dokazuju tu činjenicu (obračunski list od plaće za mjesec prije ispisa i nakon ispisa iz kase uzajamne pomoći drugog sindikata te dokaz o uplati na njegov tekući račun ušteđenih sredstava od strane sindikata).

Član koji je prenio ulog iz drugog sindikata može ga koristiti za podizanje pozajmice u visini do 3 puta većem od svog ukupnog uloga nakon sljedećeg vremenskog roka:

- do 600 eura nakon 2 mjeseca od dana prijenosa sredstava,

- od 600 do 1.200 kuna nakon 4 mjeseca od dana prijenosa sredstava,

- od 1.200 do 1.800 kuna nakon 6 mjeseci od dana prijenosa sredstava i

- od 1.800 kuna i više nakon 8 mjeseci od dana prijenosa sredstava.

Prilikom isplata regularnih pozajmica u ovom Sindikatu nema manipulativnog troška niti ikakve naknade za članove koji imaju stvarnu namjeru štedjeti i pomagati sebi i drugim kolegama jer smatramo da sindikat ne može niti smije zarađivati na svojim članovima, osobito ne na potrebi i osjećaju solidarnosti naših kolega, a bavljenje tom aktivnošću prepuštamo drugim sindikatima kojom dodatno zarađuju na svojim članovima i time i dovoljno pokazuju je li im stalo do njihovog člana ili do profita i zarade. U konkretnom slučaju to znači da kada podignete primjerice pozajmicu od 7.920 eura na Vaš tekući račun isplaćuje se taj iznos od 7.920 eura i Kasi vraćate 7.920 eura i ni centa više, dok trošak isplate pozajmice snosi Sindikat.

Nadzor poslovanja Kase provodi Povjerenstvo KUP-a i Nadzorni odbor Sindikata, a osiguran je još jedan oblik kontrole poslovanja, a taj je da svaki član Kase može Predsjedništvu Sindikata podnijeti predstavku s opisom nepravilnosti u radu Kase. Predsjedništvo je dužno po dobivenoj predstavci provjeriti točnosti navoda podnositelja predstavke i na prvoj sljedećoj sjednici dati pisani odgovor podnositelju, a u slučaju nepravilnosti u radu poduzeti daljnje pravne mjere i radnje u cilju zaštite zakonitosti rada Kase.

Isto tako predvidjeli smo situaciju u slučaju prestanka rada Kase u kojem slučaju sredstva preostala nakon završnog postupka prestanka rada pripadaju Sindikatu, a ako Sindikat prestane djelovati sva imovina Sindikata raspodjeljuje se humanitarnoj organizaciji u skladu s odlukom Sabora pazeći pri tome na izbjegavanje mogućeg sukoba interesa tako da niti jedna lipa s računa Sindikata ne može završiti na privatnom računu bilo kojeg člana Sindikata, bio on običan član ili dužnosnik.

Stoga Vas sve pozivamo da podržite rad Kase Sindikata policijskih službenika koji je javan i transparentan i za koju svake godine svojim članovima podnosimo financijsko izvješće te time pomognete kako drugim kolegama kojima je pomoć odnosno pozajmica potrebna tako i sebi u nekom trenutku kada Vam ista zatreba.

Ako se odlučite postati članom Kase potrebno je popuniti pristupnicu:

https://spsh.hr/images/Obrasci/KUP_euro/ObrazacKUP1_pristupnica.pdf

i dostaviti je u sjedište Sindikata na jedan od sljedećih načina:

- osobno u sjedište Sindikata radnim danom od 7,00 do 15,00 sati,

- poštom na adresu sjedišta Sindikata,

- skeniranu putem elektroničke pošte na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Isto tako ako Vam je potrebna pozajmica potrebno je nazvati radnim danom od 7,00 do 15,00 sati sjedište Sindikata na telefon 01/ 22426-296, specijal 26-296 ili mobitel 091/ 6126-462 nakon čega ćemo Vas informirati o uvjetima i mogućnostima dodjele pozajmice, kao i stanju Vašeg ukupnog uloga, te Vam sukladno Vašim mogućnostima putem elektroničke pošte dostaviti potrebnu dokumentaciju koju je trebate u originalu dostaviti osobno ili poštom u sjedište Sindikata.

Pozajmica će Vam biti isplaćena nakon zaprimanja originalne dokumentacije i zadnje platne liste u sjedištu Sindikata u pravilu zadnji radni dan u tjednu.

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
E-mail: info@spsh.hr