SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Kasa

Predsjedništvo Sindikata policijskih službenika donijelo je odluku o osnivanju fonda Kase uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu: Kasa) neposredno nakon osnivanja Sindikata i Pravilnik o KUP-u kojim je reguliran njen način rada, a sve u cilju pružanja pomoći prikupljanjem novčanih sredstava po načelu uzajamnosti i solidarnosti kao stalni oblik uplata novčanih uloga i davanja povratnih potpora odnosno novčanih pozajmica u granicama raspoloživih financijskih sredstava.

Kasa posluje isključivo sukladno navedenom Pravilniku koji ne dozvoljava nikakve „posebne“ zahtjeve kojima bi se indirektno dale određenim dužnosnicima Sindikata „faraonske“ ovlasti. Smatramo da su financijska sredstva Kase isključivo sredstva njenih članova koji štede kako bi jedni drugima pomagali, a na Sindikatu je samo da bude servis koji treba ta sredstva dodjeljivati na transparentan i propisan način bez ikakvih iznimki i da snosi troškove rada Kase.

Članom Kase postaje se potpisivanjem i predajom pristupnice Sindikatu, a iznos mjesečnog uloga je minimalno 100,00 kuna, a maksimalno 2.000,00 kuna (iznos zaokružen na pedesetice) isključivo i jedino putem obustave na plaći, kojeg se može mijenjati jedanput mjesečno do 25.-tog u mjesecu.

Član Kase može postati samo član Sindikata potpisivanjem pristupnice u Kasu u kojoj nema nikakvih davanja poput upisnine, članarine, posmrtne pripomoći i tko zna još kakvih izmišljenih nameta koje imaju drugi sindikati iz razloga jer smatramo da samim članstvom u Sindikatu i plaćanjem članarine Sindikatu u iznosu od 30 kn/mj član ima pravo koristiti pogodnost koju nudi Sindikat kroz Kasu, a osobito jer se radi o fondu solidarnosti koji je osnovan da bi svi zajedno pomagali jedni drugima. 

Član Kase može samo jednom dobiti tzv. "povlaštenu" pozajmicu u iznosu od maksimalno 10.000,00 kuna bez obzira na datum upisa i iznos ukupnog uloga kojeg je uštedio u Kasi na maksimalno 10 mjesečnih rata uz uvjet da mu rata povrata pozajmice ne može biti manja od 500,00 kuna. Navedena pozajmica isplaćuje se samo ako to omogućavaju trenutno raspoloživa financijska sredstva Kase prema redoslijedu zaprimljenih Zahtjeva za pozajmicu.

Član može dobiti redovnu  pozajmicu u visini do 3 puta veću od svog ukupnog uloga koja se odobrava i isplaćuje do maksimalnog iznosa od 72.000,00 kuna na rok otplate od 1 do 36 jednake mjesečne rate uz uvjet da mjesečni iznos rate povrata pozajmice ne može biti:

- manji od 500,00 kuna na odobrene iznose do 18.000,00 kuna,

- manji od 1.000,00 kuna na odobrene iznose od 18.000,00 do 36.000,00 kuna, 

- manji od 1.500,00 kuna na odobrene iznose od 36.000,00 do 54.000,00 kuna i

- manji od 2.000,00 kuna na odobrene iznose od 54.000,00 do 72.000,00 kuna.

Član može i prenijeti ulog u Kasi koji je stekao u kasi uzajamne pomoći drugog sindikata uz uvjet da se ispisao iz kase uzajamne pomoći tog sindikata o čemu je dužan dostaviti određene dokaze koji dokazuju tu činjenicu (financijska kartica o uplaćenim ulozima u kasi uzajamne pomoći sindikata iz kojeg se ispisao dobivena od strane ustrojstvene jedinice MUP-a RH nadležne za obračun njegove plaće, obračunski list od plaće za mjesec prije ispisa i nakon ispisa iz kase uzajamne pomoći drugog sindikata te dokaz o uplati na njegov tekući račun ušteđenih sredstava od strane sindikata).

Član koji je prenio ulog iz drugog sindikata može ga koristiti za podizanje pozajmice u visini do 3 puta većem od svog ukupnog uloga nakon sljedećeg vremenskog roka:

- do 6.000,00 kuna nakon 3 mjeseci od dana prijenosa sredstava,

- od 6.000,00 do 12.000,00 kuna nakon 6 mjeseci od dana prijenosa sredstava,

- od 12.000,00 do 18.000,00 kuna nakon 9 mjeseci od dana prijenosa sredstava i

- od 18.000,00 kuna i više nakon 12 mjeseca od dana prijenosa sredstava.

Prilikom isplata pozajmica u ovom Sindikatu nema izmišljenog manipulativnog troška niti ikakve naknade jer smatramo da sindikat ne može niti smije zarađivati na svojim članovima, osobito ne na potrebi i osjećaju solidarnosti naših kolega, a bavljenje tom aktivnošću prepuštamo drugim sindikatima kojom dodatno zarađuju na svojim članovima i time i dovoljno pokazuju je li im stalo do njihovog člana ili do profita i zarade. U konkretnom slučaju to znači da kada podignete primjerice pozajmicu od 72.000,00 kuna na Vaš tekući račun isplaćuje se 72.000,00 kuna i Kasi vraćate 72.000,00 kuna dok trošak isplate pozajmice u iznosu od 2,80 kuna snosi Sindikat. Uzimati postotak i to čak do 5% od iznosa pozajmice, kao što to čine neki sindikati, na stvarni trošak od 2,80 kuna je licemjerno i dovoljno govori o profitu i zaradi pojedinih sindikata na Vama. Zapravo to vrijeđa zdrav razum i inteligenciju jer u konačnici kada zbrojite sva davanja koja imate prema tom sindikatu od članarine do manipulativnog troška može se zaključiti da Vam je ipak povoljniji kredit u banci, a da ne govorimo koliko je takvo lakomo ponašanje pojedinih sindikata narušilo ugledi povjerenje u sindikalni rad i fond solidarnosti koji je zapravo idejni začetnik sindikat.

Nadzor poslovanja Kase provodi Povjerenstvo KUP-a i Nadzorni odbor Sindikata, a osiguran je još jedan oblik kontrole poslovanja, a taj je da svaki član Kase može Predsjedništvu Sindikata podnijeti predstavku s opisom nepravilnosti u radu Kase. Predsjedništvo je dužno po dobivenoj predstavci provjeriti točnosti navoda podnositelja predstavke i na prvoj sljedećoj sjednici dati pisani odgovor podnositelju, a u slučaju nepravilnosti u radu poduzeti daljnje pravne mjere i radnje u cilju zaštite zakonitosti rada Kase.

Isto tako predvidjeli smo situaciju u slučaju prestanka rada Kase u kojem slučaju sredstva preostala nakon završnog postupka prestanka rada pripadaju Sindikatu, a ako Sindikat prestane djelovati sva imovina Sindikata raspodjeljuje se humanitarnoj organizaciji u skladu s odlukom Sabora pazeći pri tome na izbjegavanje mogućeg sukoba interesa tako da niti jedna lipa s računa Sindikata ne može završiti na privatnom računu bilo kojeg člana Sindikata, bio on običan član ili dužnosnik.

Stoga Vas sve pozivamo da podržite rad Kase Sindikata policijskih službenika koji je javan i transparentan i za koju svake godine svojim članovima podnosimo financijsko izvješće te time pomognete kako drugim kolegama kojima je pomoć odnosno pozajmica potrebna tako i sebi u nekom trenutku kada Vam ista zatreba.

Ako se odlučite postati članom Kase potrebno je popuniti pristupnicu:

https://spsh.hr/images/Obrasci/Kasa_novi_obrasci/ObrazacKUP_pristupnica1.pdf

i dostaviti je u sjedište Sindikata na jedan od sljedećih načina:

- osobno u sjedište Sindikata radnim danom od 7,00 do 15,00 sati,

- poštom na adresu sjedišta Sindikata,

- putem telefaksa na broj: 01/ 2426-246 ili specijal 26-246,

- skeniranu putem elektroničke pošte na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Isto tako ako Vam je potrebna pozajmica potrebno je nazvati radnim danom od 7,00 do 15,00 sati sjedište Sindikata na telefon 01/ 22426-296, specijal 26-296 ili mobitel 091/ 6126-462 nakon čega ćemo Vas informirati o uvjetima i mogućnostima dodjele pozajmice, kao i stanju Vašeg ukupnog uloga, te Vam sukladno Vašim mogućnostima putem elektroničke pošte dostaviti potrebnu dokumentaciju koju je trebate u originalu dostaviti osobno ili poštom u sjedište Sindikata.

Pozajmica će Vam biti isplaćena nakon zaprimanja originalne dokumentacije u sjedištu Sindikata u pravilu zadnji radni dan u tjednu.

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr