SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Obavijest djelatnicima MUP-a - početak djelovanja Sindikata policijskih službenika

Broj: SPS-01-02/10-2016.
Zagreb, 14. travnja 2016. godine
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
svim ustrojstvenim jedinicama
 
 
PREDMET: SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
obavijest o početku djelovanja, dostavlja se.-

 

Poštovani zaposlenici MUP-a,

Nezadovoljni sadašnjim stanjem na sindikalnoj sceni koja izravno utječe na smanjenja plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika MUP-a, te na ponašanje nekih sindikata koji krše Ustav RH i druge zakone prilikom prisilnog zadržavanja u svom članstvu zaposlenika MUP-a koji žele iz njih istupiti jer su nezadovoljni načinom na koji su ih do sada zastupali u kolektivnom pregovaranju s Vladom RH, osnovan je Sindikat policijskih službenika kojem je jedini cilj zastupanje interesa i zaštita prava svih svojih članova, kao i svih zaposlenika MUP-a.

Sindikat policijskih službenika neovisna je, samostalna, dragovoljna, strukovna, interesna i nestranačka udruga policijskih službenika, drugih zaposlenika MUP-a RH te polaznika obrazovanja za zanimanje policajac/policajka koje provodi Policijska škola „Josip Jović“ utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svojih članova.

Sindikat se neće baviti "povoljnim" mobilnim pretplatama, svinjskim polovicama, drvima, popustima u raznim trgovinama, osiguranjima na rate, kao i dijeljenjem poklona što je konačnici zarađivanje na svojim članovima već jedino i isključivo pravnom zaštitom svojih članova, te borbom za ono malo materijalnih i drugih prava koja su nam preostala. Koliko smo ozbiljni u svojim namjerama to smo pokazali i sa Statutom Sindikata koji propisuje VOLONTERSKI rad svih predstavnika Sindikata od najniže dužnosti sindikalnog povjerenika pa do predsjednika, kao i činjenicom da nećemo dijeliti nikakve „poklone“ članovima, čime smo već u startu ubili nadu onima koji misle mešetariti i zarađivati preko svojih članova. Njima naprosto nije mjesto u ovom Sindikatu.

Ovaj Sindikat neće dijeliti niti mizerne pomoći (primjerice cca. 500 kuna za rođenje djeteta nego će se potruditi kada postane reprezentativan sindikat da naknada za rođenje djeteta, koja je propisana KUDSN-om, bude povećana) već će na kraju godine pokušati pomoći obitelji člana kojeg je zadesila neka teška nesreća poput požara, teške bolesti djeteta i slično s novčanim iznosom koji može donekle pomoći toj obitelji. To ćemo javno i transparentno objaviti na našoj web stranici, kao i u financijskom izvješću koje će moći svaki član dobiti, jer pravo svakoga člana je da zna kako i gdje se troši njegov novac koji daje u obliku članarine sindikatu.

Sindikalne povjerenike neće birati čelnici Sindikata već članovi koje će se pitati svake 4 godine na redovnim izborima, ako nisu zadovoljni s njihovim radom moći će ih, kao i sve druge dužnosnike Sindikata sukladno Statutu i prije razriješiti, to su demokratska načela kojih će se ovaj Sindikat pridržavati. Znamo da će sada neki zli jezici reći kako su sada onda trenutni sindikalni povjerenici imenovani kao i neki drugi što će biti, ali svima nam je jasno da se od nečega treba krenuti i da će svi ti predstavnici Sindikata u konačnici doći Vama članovima na potvrdu pa ako ne budu dobili Vaše povjerenje bit će razriješeni dužnosti. Za napomenuti je da će svi sindikalni povjerenici koji će biti imenovani od strane predsjednika proći demokratsku proceduru izbora u svojim ustrojstvenim jedinicama i trebat će ih potvrditi njihovi članovi, a za što će se i predsjednik osobno brinuti jer mu je i to dužnost i obveza po Statutu.

Mnogi će reći da je ovo osmi sindikat u MUP-u, pokazat će svoje negodovanje i to s opravdanim razlogom jer su ih svi dosadašnji razočarali, osobito novi sindikati koji se hvale da su bolji od onih koji su prvi nastali, a neki su pokazali svojim radom da to baš i nije tako. Vrijeme koliko traju i njihovo brojno stanje pokazuje da podršku za svoj rad od naših kolega i nisu baš dobili.

Ovo je novi sindikat koji će pokušati promijeniti svijest svih nas da shvatimo koja je zapravo stvarna svrha sindikata, jer sindikat je prejaka organizacija da bi se bavila „privatlukom“ iza paravana borbe za prava zaposlenika, to je nekorektno, nepošteno, nadasve nemoralno i opasno.

Članarina se Sindikatu plaća mjesečno obustavom na plaći i iznosi 30 kuna, a nakon što Sindikat dosegne 5000 članova automatski će se smanjiti na iznos od 25 kuna.  Možemo slobodno reći da je to najniža članarina sindikata koji djeluju unutar MUP-a, a sigurnost koju ona nudi je da iza vas stoji jaka i moćna organizacija koja se bori za naša prava, a to je sindikat, a ne privatna tvrtka za rješavanje popusta i zarade na Vama i korištenje službi obračuna plaća za prisilne naplate dobrovoljnih obustava i zabranu ispisa. Primjerice pružena pravna zaštita u postupku povrede službene dužnosti od strane odvjetnika uključujući žalbu i upravni postupak iznosi cca. 7000 kuna koliko član Sindikata neće uplatiti narednih 20 godina. Fiksni iznos članarine propisan je iz razloga jer smatramo nekorektnim da se za isto pravo člana uzimaju različiti iznosi članarine, a osobito temeljem postotka od plaće čime se zapravo indirektno sindikatu daju tajni podaci o visini nečije plaće.

Ono što obećavamo je da ćemo se truditi da budemo sindikat i da svoje članove razočarat nećemo, a na njima je da nam sude svojim ostankom ili odlaskom. Mi sigurno nećemo biti sindikat koji će zavlačiti svoje članove prilikom ispisa iz sindikata zbog kojekakvih razloga i kršiti njihova radna, ustavna i zakonska prava, već ćemo pokazati i tim drugim sindikatima koji se tako ponašaju s tužbama protiv njih. Shvatit će vrlo brzo da je pristupanje i istupanje iz sindikata ustavna i zakonska kategorija i da prisilno nikoga ne smiju niti mogu držati u svom članstvu osobito jer član svojim članstvom daje ovlaštenje tom sindikatu da ga zastupa pred poslodavcem. Vrlo je opasno manipulirati s tim pravom pod krinkom kojekakvih ugovornih obveza jer svi znamo na koji način se rješavaju određena potraživanja od nekoga, a to zasigurno nije prisilnim zadržavanjem u članstvu. I svima nama je dobro poznat stav da u MUP-u RH treba biti jedan moćan i jak sindikat s demokratskim načelima, transparentnim radom i jakom kontrolom financija, a ne osam, ali na žalost do sada člana nitko ništa nije pitao jer da ga je pitao nešto bi se već i promijenilo u postojećim sindikatima na bolje.

Stoga Vas sve pozivamo da se upišete u Sindikat policijskih službenika kako bi nam svojim članstvom dali ovlast da Vas zastupamo pred poslodavcem, a samim time i reprezentativnost jer samo reprezentativni sindikati sudjeluju u pregovorima s Vladom RH o Vašim materijalnim i drugim pravima ugovorenim KUDSN-om s kojim u zadnje vrijeme samo gubimo određena materijalna prava.

Bliži se istek KUDSN-a i to 1. kolovoza 2016. godine i reprezentativni sindikati će ponovno sjesti s Vladom Republike Hrvatske  i pregovarati na dobro nam znan način. Zahvaljujući njihovim sposobnostima pregovaranja i činjenicom da raskidom KUDSN-a i oni kao sindikati gube određena prava kojih se nisu odricali (primjerice  profesionalci u sindikatu od kojih su i predsjednici trebali bi se vratiti na svoja radna mjesta u MUP-u RH i raditi svoj posao za koji su zapravo plaćeni) podsjetit ćemo Vas samo na neka prava koja smo do sada izgubili zahvaljujući njihovom načinu pregovaranja:

- prestanak rasta osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika za 6%,

- krizni porez,

- smanjenje koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta za 3%,

- ukidanje beneficije određenim policijskim službenicima,

- ukidanje božićnice i regresa,

- ukidanje jubilarnih nagrada za određenu kategoriju zaposlenika MUP-a (2013. godina),

i smanjivanje njene osnovice,

- ukidanje povećanja koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državni tijelima i to 4, 8, 10% ovisno o godinama staža,

- ukidanje troškova mjesnog prijevoza zaposlenicima MUP-a do 2 km od radnog mjesta, kao i smanjivanje istih za međumjesni prijevoz,

- zakidanje na putnim troškovima i na naknadi za odvojeni život polaznika obrazovanja za zanimanje policajac/policajka koje provodi Policijska škola "Josip Jović" jer su potpisali ugovor o školovanju čime ih se diskriminira u odnosu na druge zaposlenike MUP-a koji to pravo crpe iz KUDSNa,

- smanjivanja godišnjih ocjena na ocjenu dobar (3) i uvjeravanja da je ta ocjena zapravo normalna ocjena čime je velika većina policijskih službenika ostala bez 1-2 dana godišnjeg odmora, a vidjet ćemo što još budućnost donosi u vezi toga jer se priprema Zakon o plaćama itd.

Ono što žalosti je i činjenica da uz ukidanje određenih prava izravnim potpisivanjem određenih sporazuma s Vladom RH, reprezentativni sindikati su pristupili u posljednje vrijeme jednom perfidnom načinu ukidanja određenih prava, a taj je putem tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene KUDSN-a. Naime nju čini 7 članova od kojih svaka ugovorna strana imenuje 3 člana (3 člana poslodavca i 3 člana reprezentativnih sindikata - SDLSN, SPH i NSD MUP-a), a sedmog pridruženog člana imenuje dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji na sjednicama sudjeluje samo u slučaju kada članovi komisije ne mogu donijeti odluku većinom glasova. Što znači da ako jedan od sindikata ne glasuje u korist poslodavca tek onda dolazi pridruženi član, a ono što je još zanimljivije je činjenica da od kada smo počeli gubiti određena prava na taj način, način glasovanja postaje tajan i ne unosi se u zapisnik pa transparentnost rada komisije postaje tajna i član sindikata ne može znati na koji je način njegov predstavnik sindikata glasovao za ukidanje određenog prava koje se njega tiče.

Nekada to nije bila tajna, sada jest, svima jasno zašto. Pa su tako primjerice zaposlenike zakinuli za davanje plaćenog dopusta osobi koja je dala krvnu plazmu jer po njihovom tumačenju to nije davanje krvi, a svrha plaćenog dopusta je oporavak organizma, pa ispada da se organizam ne umara u složenijem postupku od postupka davanja krvi. Kao i u načinu izračuna satnice prilikom bolovanja jer kada radite u turnusu i primjerice razbolite se u ponedjeljak kada trebate raditi noćnu smjenu od 19,00 do 7,00 sati, a utorak i srijedu ste slobodni tada će se za Vas računati bolovanje samo 12 sati i to samo za tu noćnu smjenu, a ne 24 sata tj. po 8 sati za ponedjeljak utorak i srijedu. A ako primjerice idete u istom slučaju na godišnji odmor onda Vam se ipak piše 24 sata tj. po 8 sati za ponedjeljak, utorak i srijedu jer ipak to ide u korist poslodavca pa se doista pitamo čija to prava ti reprezentativni sindikati zastupaju u Zajedničkoj komisiji.

Ono što je sigurno mi Vas razočarati nećemo i ne damo da se i dalje na račun državnih službenika i namještenika krpaju rupe u Državnom proračunu, dok se drugi korisnici Državnog proračuna zaboravljaju i uživaju kud i kamo veća prava. Da bi to i ostvarili trebamo podršku svih Vas jer svojim članstvom dajete određenom sindikatu ovlast da Vas zastupa, a ovlast pregovora s Vladom RH imaju samo reprezentativni sindikati sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (reprezentativnost sindikata znači da broji više od 20% zaposlenika MUP-a u svom članstvu, a to su SPH i NSD MUP-a). Ono što je dvojbeno je činjenica da se taj zakon trenutno nalazi na ocjeni ustavnosti i da je nastao pojavom novih sindikata koji su bili nezadovoljni načinom pregovora sadašnjih reprezentativnih sindikata s Vladom RH, a na čiju je inicijativu nastao i čije interese štiti običnom laiku je jasno.

Stoga molimo da nam se jave svi zainteresirani zaposlenici MUP-a koji žele pomoći i učestvovati u radu Sindikata policijskih službenika, kao i zaposlenike MUP-a koji samo žele dati doprinos svojim članstvom i time nam dati ovlast ih zastupamo jer mi se sigurno nećemo slagati i pristajati na odricanja kao dosadašnji pregovarači prilikom sklapanja KUDSN i drugih sporazuma o odricanjima.

U prilogu Vam dostavljamo pristupnicu u Sindikat koju možete poslati na telefaks 01/ 2426-246 ili specijal 26-246 ili skeniranu na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a kolege koji žele aktivno učestvovati u radu Sindikata molimo da se jave izravno predsjedniku Sindikata na mobitel: 095/ 2000-700 (85-965) ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Statut Sindikata možete skinuti s web stranice: www.sps.com.hr koja je trenutno u izradi.


S poštovanjem,


PRILOG: - pristupnica.-


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

 

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr