SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Striktna primjena KUDSN-a i Odluke ministra prilikom osiguranja posjete predsjednika Državnog vijeća NR Kine i Summita 16+1

Broj: SPS-01-02/28-2019.
Zagreb, 9. 4. 2019. godine

 

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

n/r načelnika gosp. Ivana Pavličevića

 

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

n/r načelnika gosp. Marka Rašića

 

PREDMET: OSIGURANJE SUMMITA 16+1
- striktno poštivanje odredbi KUDSN-a o Odluke ministra, traži se.-

 

Poštovani načelniče, gospodine Pavličević,
Poštovani načelniče, gospodine Rašić,

Sindikatu se obratio veći broj policijskih službenika koji su angažirani na osiguranju službenog posjeta predsjednika Državnog vijeća NR Kine, g. Li Keqianga i osiguranju summita 16+1 na kojem će biti nazočni svi šefovi država istočne i srednje Europe, a koje se održava na području Vaših policijskih uprava tijekom ovog tjedna s pritužbom na nepoštivanje odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: KUDSN-a) u pogledu radnog vremena te najavu pojedinih rukovoditelja da će prekovremeni rad biti prikazan kao redovan u evidencijama radnog vremena na način da će se djelatnike oslobađati u predstojećim danima kada bi trebali raditi u svojoj smjeni u turnusu i tako izbjeći plaćanje odrađenih prekovremenih sati tijekom angažmana na osiguranju.

Naime, obzirom da je dolazak i summit najavljen puno prije, smatramo da su rukovoditelji imali itekako dovoljno vremena planirati službu i da su bili dužni rasporede rada prilagoditi 7 dana unaprijed te su isto tako mogli očekivati da će policijski službenici raspoređeni na osiguranje odraditi određeni broj prekovremenih sati koje nije moguće izbjeći. Svaki dodatni angažman policijskih službenika koji nije sukladan unaprijed planiranom rasporedu i izlazi iz turnusa (12 -24 – 12- 48) dužni su prikazati kao prekovremeni rad koji je poslodavac, ovisno isključivo o volji policijskog službenika, dužan uvećati osnovnu plaću ili omogućiti korištenje slobodnih dana u omjeru 1:1,5 (jedan sat prekovremenog rada smatra se 1 sat i 3 minuta redovnog sata rada) te mu u tom slučaju izdati rješenje u kojem se navodi broj i vrijeme korištenja slobodnih dana, kao i vrijeme kada je taj prekovremeni rad ostvaren sukladno čl. 38: st. 14. KUDSN-a.

Želimo Vas upoznati s dosadašnjom praksom pojedinih rukovodećih policijskih službenika koji su u ovakvim situacijama pojačanog angažmana policijskih službenika prilikom osiguranja sebi pripisivali pravo na prekovremeni rad, a samim time i na uvećanje osnovne plaće, dok su za identičan rad niže rangirane policijske službenike uskraćivali u tom pravu i kršili odredbe KUDSN-a evidentirajući njihov prekovremeni rad kao redovan i sravnavali satnicu na razini mjeseca iako su policijski službenici tim angažmanom bili izvan sustava rada u turnusu (12 – 24 – 12 48) pod isprikom „probijanja fonda prekovremenih sati na razini ustrojstvene jedinice“. Takvo diskriminirajuće i nezakonito ponašanje pojedinih rukovoditelja ovaj Sindikat neće tolerirati i ukoliko se dogodi prilikom ovog osiguranja, kao i ubuduće, protiv njih će pokrenuti određene postupke od inspekcijskog nadzora pa do podnošenja odgovarajućih prijava ukoliko u takvom ponašanju postoji njihova izravna namjera, a policijske službenike pozvati na utuženje prekovremenog rada nakon čega ćemo sukladno čl. 116. Zakona o državnim službenicima zatražiti od MUP-a regresnu naplatu štete prouzročene državnom proračunu od strane tih rukovoditelja.

Također, obzirom da poslovi na koje su raspoređeni ne dozvoljavaju prekid rada tražimo da im se osigura adekvatna zamjena tijekom smjene kako bi mogli iskoristiti svoje pravo na korištenje dnevnog odmora, a za sve policijske službenike koji su raspoređeni na trasi kretanja štićenih osoba osiguranje hrana (suhi obrok) i piće (minimalno 1 litra vode) sukladno Odluci ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-01-368/00. od 17. 1. 2001. godine kako bi policijski službenici bili u potpunosti psiho-fizički sposobni i odmorni za izvršavanje svih zadaća na osiguranju.

Stoga od Vas kao načelnika policijskih uprava na području kojih se obavlja osiguranje zahtijevamo da osigurate striktno poštivanje odredbi KUDSN-a i Zakona o radu, kako se dosadašnja praksa pojedinih rukovodećih policijskih službenika koji su zaduženi za navedeno osiguranje i policijske postaje ne bi ponavljala.

Odgovor što šte poduzeli i utvrdili molimo da dostavite pismenim putem u zakonskom roku.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Ravnateljstvo policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2020 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio