SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Dvostruki kriteriji ravnatelja policije i zataškavanje slučaja zlouporabe položaja i ovlasti !?

Broj: SPS-01-02/43-2019.
Zagreb, 28. 10. 2019. godine

 MEDIJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

RAVNATELJSTVO POLICIJE
n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline

  

PREDMET: SMJENA ZAMJENIKA RAVNATELJA POLICIJE U SLUČAJU PREKORAČENJA BRZINE I
NEPOSTUPANJE U SLUČAJU ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE ZAGREBAČKE
- objašnjenje dvostrukih kriterija i odgovor na podnesak sindikata od 17. 12. 2018., traži se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/72-2018. od 28. 8. 2018. godine upućen načelniku PUZ-a
Dopis načelnika PU zagrebačke broj: 511-19-55/1-10/292-18. od 20. 11. 2018. godine
Naš dopis broj: SPS-01-02/72-2-2018. od 22. 11. 2018. godine upućen načelniku PUZ-a
Dopis načelnika PU zagrebačke broj: 511-19-55/1-10/292-18. od 4. 12. 2018. godine
Naš dopis broj: SPS-01-02/72-3-2018. od 17. 12. 2018. godine upućen glavnom ravnatelju policije

 

Poštovani mediji u Republici Hrvatskoj,
Poštovani ministre, gospodine Božinović,
Poštovani glavni ravnatelju policije, gospodine Milina,

Danas su ministar i glavni ravnatelj policije „prihvatili ostavke“ visokih dužnosnika policije od samog zamjenika glavnog ravnatelja policije do načelnika policijskih uprava zbog slučaja „brzina“ pod tumačenjem da su od prvog dana od kad su preuzeli odgovornost za sustav MUP-a poslali jasnu poruku svima da kada se napravi greška će reagirati onako kako to nalažu propisi, kako nalaže odgovornost u javnoj i državnoj službi i da je to način na koji vode sustav te da je MUP jedan sustav koji vrlo konzekventno i brzo reagira kada su u pitanju određene nepravilnosti u njegovim redovima.

Ponukani tom konzekventnošću i brzinom te tim ohrabrujućim, visokomoralnim i pravednim izjavama koje dolaze od osoba koje upravljaju sustavom MUP-a ne možemo se oteti dojmu i ne reagirati te javno ne podsjetiti samog ministra, a osobito glavnog ravnatelja policije, s našim podneskom koji smo im uputili 17. 12. 2018. godine broj SPS-01-02/72-3-2018. temeljem članka 5. Zakona o policiji, kao i temeljem članka 204., 205. i 207. Zakona o kaznenom postupku vezanim za, po našem mišljenju, protuzakonito ponašanje Marka Rašića, načelnika najveće i najbrojnije policijske uprave u Hrvatskoj, Policijske uprave zagrebačke, u slučaju nepokretanja disciplinskog postupka tj. ne poduzimanju zakonskih ovlasti koji su mi dane i koje je dužan primjenjivati. Tom prilikom tražili smo, sukladno zakonskim propisima, odgovor o poduzetim mjerama i radnjama kojeg nismo dobili od glavnog ravnatelja policije. Stoga opravdano sumnjamo da je cijeli slučaj zataškan kako bi sam glavni ravnatelj policije zaštitio svog vjernog i poslušnog načelnika policijske uprave koji bespogovorno i besprijekorno odrađuje sve službene zadaće koje mu se nalože, a čime je, ako je propustio poduzeti dužne radnje i sam odgovoran kao glavni ravnatelj policije. Prisjetit ćemo se pritom i slučaja novinarke Klancir u kojem se, sasvim slučajno, pojavljivalo ime i prezime tog načelnika policijske uprave i zbog kojeg smo javno prozvali glavnog ravnatelja policije radi nestručnosti i nepoznavanja propisa.

Zbog javnog interesa cjelokupni predmet dostavljamo u prilogu ovog otvorenog pisma, a iz kojeg je razvidno da je načelnik Policijske uprave zagrebačke, kako bi zaštitio glavnog sindikalnog povjerenika od disciplinskog progona zbog teške povrede službene dužnosti propisane čl. 96. st. 1. t. 9. Zakona o policiji, izrekao nepostojeću mjeru „usmenog upozorenja“ iako nije bio ovlašten niti voditi postupak, a kamoli donositi odluku za konkretnu povredu službene dužnosti već je bio jedino ovlašten i dužan pokrenuti disciplinski postupak i to po službenoj dužnosti. Naime, disciplinski postupak za teže povrede službene dužnosti pokreće se po službenoj dužnosti i načelnik niti jedne policijske uprave, nema ovlast samovoljno donositi odluke koje su Zakonom o policiji delegirane drugom tijelu u konkretnom slučaju disciplinskom sudu, a osobito ne iznositi subjektivne zaključke nakon što je određena povreda počinjena niti izricati mjere koje nisu niti propisane Zakonom o policiji, kao što je u konkretnom slučaju učinio i policijskom službeniku izrekao nepostojeću mjeru „USMENOG UPOZORENJA“.

Obzirom da se u konkretnom slučaju radilo o dužnosti i obvezi koju načelnik policijske uprave ima kao odgovorna osoba koju je ministar ovlastio sukladno Zakonom o policiji jer se konkretnom slučaju postupak pokreće po službenoj dužnosti navedeni načelnik nije mogao niti imao pravo sam prosuđivati da li će ovlast primijeniti ili ne kada su se ispunili zakonski uvjeti već ju je morao primijeniti i podignuti disciplinsku optužnicu što nije učinio čime je zlorabio svoj položaj i ovlast jer nije obavio svoju dužnost da bi pogodovao drugoj osobi.

Iz korespondencije između sindikata i načelnika nedvojbeno potvrđena odgovornost načelnika Policijske uprave zagrebačke, stoga smo od glavnog ravnatelja policije prije godinu dana zahtijevali pokretanje disciplinskog postupka protiv njega zbog teške povrede službene dužnosti iz čl. 96. st. 1. t. 3. Zakona o policiji (zlouporaba položaja u službi ili izvan službe ili prekoračenje ovlasti u službi), kao i utvrđivanje kaznene odgovornosti te dostave prikupljenih saznanja i obavijesti nadležnom državnom odvjetniku radi donošenja meritorne državnoodvjetničke odluke.

Zahtjev smo temeljili i na presudi Upravnog suda RH, kao i na tome da je sam MUP podnio Upravnom sudu u Zagrebu tužbu radi davanja suglasnosti za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskog službenika PU krapinsko-zagorske, koji je obnašao dužnost sindikalnog povjerenika, radi teške povrede službene dužnosti zbog identičnog ponašanja kojeg je počinio i navedeni policijski službenik za kojeg smo tražili pokretanje disciplinskog postupka, a kojeg je od disciplinskog progona zaštitio sam načelnik policijske uprave tj. osoba koja je jedina ovlaštena i dužna po službenoj dužnosti podnositi zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka nadležnom disciplinskom sudu u slučaju teške povrede službene dužnosti, a u slučaju lakših povreda i sama voditi postupak i donositi odluke o kazni koje su propisane isključivo Zakonom o policiji, a koje nikako ne mogu biti nepostojeće poput „USMENOG UPOZORENJA“.

Obzirom na visokomoralne kriterije koji su danas smjenom navedenih osoba došle do izražaja u MUP-u radi prometnih prekršaja koji su počinjeni izvan službe s privatnim vozilima od ministra i glavnog ravnatelja policije zahtijevamo odgovor zbog čega postoje dvostruki kriteriji unutar MUP-a i zašto glavni ravnatelj policije štiti načelnika PU zagrebačke u propustima koji se tiču odgovornosti u izvršavanju njegovih službenih zadaća, a time i zadiru u segment zlouprabe položaja i ovlasti, jeste li sukladno zahtjevu koji ste dobili od sindikata proveli inspiciranje konkretnog slučaja, proveli disciplinski postupak protiv načelnika PU zagrebačke i o tome obavijestili nadležno državno odvjetništvo sukladno Zakonu o kaznenom postupku radi donošenja meritorne državnoodvjetničke odluke?

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 


O TOME OBAVIJEST:
- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
- Ured predsjednice Republike Hrvatske, n/r predsjednice gđe. Kolinde Grabar-Kitarović,
- Hrvatski sabor, n/r predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku, gosp. Ranka Ostojića,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2020 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio