SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Prijam u radni odnos polaznika Policijske škole "Josip Jović" nakon završenog školovanja

Broj: SPS-01-02/4-2016.
Zagreb, 22. ožujka 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
n/r načelnika gosp. Ace Martinovića

 

PREDMET: POLAZNICI POLICIJSKE ŠKOLE „JOSIP JOVIĆ“,
prijam u radni odnos,
odgovor, traži se.-

 

Poštovani načelniče, gospodine Martinović,

Sindikatu policijskih službenika obratio se veći broj bivših polaznika Naraštaja P10 koji su završili program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka Policijske škole Josipa Jovića iz razloga jer još uvijek nisu primljeni u službu odnosno u radni odnos u MUP-u RH.

U dosadašnjoj praksi se događalo da se prijam u službu čeka preko godinu dana od dana završetka školovanja, u čemu je Vaša služba odnosno MUP RH učinio određene pomake i skratio rokove čekanja zaposlenje što pohvaljujemo. Međutim zaposlenje čeka još uvijek oko pola bivših polaznika Naraštaja P10, a uskoro će, sredinom mjeseca srpnja ove godine, polaznici Naraštaja P11 završiti svoje školovanje na Policijskoj akademiji.

Naime, pred nama je turistička sezona i velika većina budućih policijskih službenika bit će prinuđena pronaći privremeno zaposlenje na moru iz razloga jer nisu svi u mogućnosti čekati poziv MUP-a RH i biti na teret svojih roditelja zbog činjenice da moraju prehraniti svoje obitelji, otplaćivati kredite i sl.

Stoga Vas molimo odgovor kada je planom zapošljavanja za 2016. godinu predviđeno zapošljavanje navedenih polaznika Naraštaja P10 i P11 odnosno koji je okvirni datum prijama u službu.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na odgovoru.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr