SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Povećanje naknade odnosno "džeparca" i korekcije Ugovora o školovanju polaznicima Policijske škole

Broj: SPS-01-02/51-2019.
Zagreb, 13. 11. 2019. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

 

PREDMET: POLAZNICI POLICIJSKE ŠKOLE
- izmjene ugovora o školovanju i povećanje „džeparca“, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Božinović,

Polaznici srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka koje provodi Policijska škola „Josip Jović“ sukladno dosadašnjem Ugovoru o srednjoškolskom obrazovanju odraslih za zanimanje policajac/policajka (u daljnjem tekstu: Ugovor) dobivali su mjesečnu naknadu u iznosu od 700 kuna.

Na inicijativu ovog Sindikata, koju smo pokrenuli s dopisom broj: SPS-01-02/2-2018. od 11. 1. 2018. godine uputivši ga Vama, povećali ste u prošloj školskoj godini novčanu naknadu polaznicima Policijske škole s 400 kuna na 700 kuna što pohvaljujemo, ali još uvijek smatramo da taj iznos nije primjeren niti može pokriti troškove koje polaznici Policijske škole imaju. Naime, polaznici ne dobivaju naknadu za troškove prijevoza za odlazak kući i povratak od kuće, a i ove godine će, kao protekle, obavljati stručnu praksu na terenu. Prošle godine su obavljali praksu u PU vukovarsko-srijemskoj, PU ličko-senjskoj, PU istarskoj i PU zagrebačkoj prilikom koje su definitivno imali povećani trošak života od onog kojeg bi imali da su samo u Policijskoj akademiji. Smatramo isto tako da je ta naknada bila izrazito mala ako uzmemo u obzir da su prošle godine polaznici odradili zahtjevan posao pomažući kolegama, osobito u migrantskoj krizi, za što ste ih i javno pohvalili, a s obzirom na činjenicu da ih je na terenu bilo konstantno nešto više od 200 možemo zaključiti da je MUP tom prilikom uštedio znatna novčana sredstva jer ih koristio kao „jeftinu“ radnu snagu. Smatramo da bi primjerena novčana naknada trebala biti bar 1.200 kuna po uzoru na kadete Hrvatskog vojnog učilišta „dr. Franjo Tuđman“.

Što se tiče Ugovora koji ćete uskoro potpisati smatramo da je pravno ništetan iz dva razloga i da ga treba zbog toga mijenjati jer smo u konkretnom slučaju u postupku osporavanja istog na sudu iz razloga koje ćemo Vam navesti. Sličnu smo situaciju imali prije dvije godine u slučaju tužbi za neisplatu troškova prijevoza kada se polaznicima temeljem Ugovora ograničavalo pravo na naknadu troškova prijevoza iako je to pravo bilo omogućeno svim državnim službenicima i namještenicima temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike pa je tada tu spornu odredbu iz Ugovora uklonio tadašnji ministar pod pritiskom tužbi i sindikata.

Prvi je razlog što se potpisnika čl. 4. st. 3. Ugovora obvezuje da je dužan provesti pet (5) godina na radu u MUP-u iako se samim čl. 92. Zakona o policiji propisuje drugačije tj. da je osoba, koja se obrazovala na trošak MUP-a, dužna nakon uspješno završenog obrazovanja ostati na radu u MUP-u dvostruko duže od dužine trajanja obrazovanja što u konkretnom slučaju nikako ne može biti pet (5) godina već dvije (2) godine. Nije potrebno niti napomenuti da se u svim drugim oblicima obrazovanja primjenjuje čl. 92. Zakona o policiji osim u ovom slučaju. U konkretnom slučaju zahtijevamo da se primjenjuje čl. 92. Zakona o policiji kao i u svim drugim slučajevima a to je rok od dvije (2), a ne pet (5) godina s obzirom na dužinu trajanja obrazovanja.

Jasna nam je intencija MUP-a da se ovom mjerom pokušava zadržati mlade ljude što duže u MUP-a, ali svjedoci smo da tome nije tako i da nakon prijama u službu u posljednje vrijeme mladi ljudi sve više odlaze iz raznoraznih razloga o kojima smo nebrojen broj puta pisali, a za koje Vaše suradnike koji donose vrlo bitne odluke nije baš pretjerano briga, jer njima je samo važno podilaziti Vama i ostati na toj funkciji do kraja mandata ne razmišljajući koliku štetu dugoročno čine struci i policiji. Nakon posljednjih izmjena Zakona o policiji u kojem su spušteni kriteriji za upis na trogodišnju školu zahvaljujući Vašem suradniku koji se zalagao za tu izmjenu, iako su svi s kojima smo kontaktirali bili protiv toga, vjerujemo da će jedan grad u Hrvatskoj postati poznatiji još po nečemu uz Mercedese i bazene.

Drugi je razlog što se potpisnika čl. 5. Ugovora obvezuje da je dužan nadoknaditi ukupne troškove školovanja koje je snosio MUP i isplaćenu mjesečnu naknadu u bruto iznosu, dok se nigdje u Ugovoru ne navodi koji su to novčani iznosi. Time se drugu stranu prilikom potpisivanja Ugovora dovodi u zabludu jer nitko od onih koji nude na potpis taj Ugovor i koji bi ga trebali rastumačiti potpisniku ne znaju pojasniti koji je to novčani iznos. Smatramo da bi MUP trebao jasno u svakoj pojedinoj odredbi Ugovora unijeti točne iznose te MAKSIMALNI NOVČANI IZNOS koji će potpisnik Ugovora snositi, ako napusti obrazovanje tijekom školovanja ili napusti MUP nakon predviđenog roka ostanka na radu u MUP-u.

Isto tako pojavljuje se problem oko početka obrazovanja jer se u Ugovoru navodi da je to 16. 9. 2019. godine iako nisu svi polaznici došli toga dana već kasnije, a neki su u međuvremenu primili i naknadu od burze za 9. mjesec pa po tome bi tu naknadu koji su primili morali i vratiti. To je neprihvatljivo s obzirom na to da bi Vi i polaznik potpisivali netočne i neistinite činjenice jer u konkretnom slučaju Vi kao ministar potpisujete Ugovor u ime MUP-a.

Sukladno svemu navedenome molimo Vas da razmotrite mogućnost povećanja iznosa mjesečne naknade polaznicima Policijske škole sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u 2019/20. godini jer će polaznici Policijske škole i ove godine tijekom stručne praske pomagati i olakšavati našim policijskim službenicima posao na terenu. Također zahtijevamo korekcije Ugovora, kako smo naveli, da bi bio u skladu sa Zakonom o policiji te pravno valjan.

Odgovor molimo da nam dostavite pismenim putem, pozivom na broj gornji, u zakonskom roku.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:
- polaznicima Policijske škole Josipa Jovića,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr
© 2020 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio