SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Nemogućnost napredovanja i diskriminacija policijskih službenika

Broj: SPS-01-02/2-2020.
Zagreb, 8. 1. 2020. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

 

PREDMET: NEMOGUĆNOST NAPREDOVANJA I DISKRIMINACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
- ponovni zahtjev za izmjenu Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja,
- diskriminacija policijskih službenika pri pozivanju na ispit za policijsko zvanje,
- spolna diskriminacija policijskih službenica zbog neocjenjivanja tijekom rodiljnog dopusta,
- dostava podataka o izvanredno i iznimno promaknutim policijskim službenicima,

 

Poštovani ministre, gospodine Božinović,

Na Vaš prijedlog promijenjena je Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika („Narodne novine“ br. 102/2017.) odnosno uvjeti određenih radnih mjesta, u pravilu rukovodećih policijskih službenika, koji su se spustili za jedno policijsko zvanje, kako bi se time omogućilo „uhljebljivanje“ određenih podobnih i poslušnih kadrova te rođaka, kumova i drugih oblika krvnih i tazbinskih srodstava u policiji, čime se mnoge policijske službenike s višom i visokom stručnom spremom dodatno onemogućilo u njihovom redovnom promaknuću tj. u polaganju ispita za policijsko zvanje.

Iako smo o ovoj temi pisali u nekoliko navrata, smatramo potrebnim ponovno reagirati i upoznati Vas ponovno s tom činjenicom te od Vas zatražiti žurnu izmjenu Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (u daljnjem tekstu: Uredba).

Od bivšeg ministra Orepića dobili smo obećanje, nakon našeg dopisa broj: SPS-01-02/18-2017. od 24. 1. 2017. godine, da će se sramotna Uredba mijenjati u tom segmentu i da tom izmjenom uvjet radnog mjesta policijskih službenika s višom i visokom stručnom spremom više neće blokirati policijske službenike te kategorije u polaganju ispita za policijsko zvanje, a samim time i za redovno promaknuće, a to obećanje su dali i Vaši suradnici, a kao što vidimo nakon sada već 3 godine od toga dogodilo se veliko ništa.

Naslušali smo se, kao i mnoge naše kolege, dovoljno obećanja, i mišljenja smo da ste Uredbu o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika mijenjali samo zato da ne bi morali dijeliti silna promaknuća kako bi određene podobne i poslušne policijske službenike rasporedili na željena i bitna rukovodeća radna mjesta, po uzoru na one prije Vas koji su čak neka promaknuća dijelili protuzakonito, ali po tom pitanju nije ništa učinjeno, pa zato smatramo da nam MUP ne želi ustupiti imena izvanredno promaknutih visoko rangiranih policijskih rukovoditelja s najvišim policijskim zvanjima. Čak i u Hrvatskoj vojsci takva promaknuća su javna i dodjeljuju se na određenim svečanostima te prenose svi mediji, ali kod nas su pod velom tajne, skriveni pod isprikom zaštite osobnih podataka, ali pak kada su u pitanju niže rangirani policijski službenici onda se njihovi osobni podaci bez problema objavljuju čak i na MUP-ovoj web-stranici, stoga pametnom dosta što je tu posrijedi.

Isto tako, bez obzira na to što ste spustili kriterije radnih mjesta za jedno policijsko zvanje niže, po pitanju promaknuća niste ništa bolji od Vaših prethodnika jer ih i Vi skrivate kao „zmija noge“. Institut izvanrednog i iznimnog promaknuća trebao bi biti na čast i ponos sustava, ministra koji ga donosi i svakog policijskog službenika koji ga dobiva i kao takav bi trebao služiti kao primjer i uzor drugim policijskim službenicima. Na žalost taj institut ste sveli na sramotu, a činjenica da ga skrivaju i oni koji su promaknuti dovoljno govori sama za sebe jer je i njima samima sasvim jasno zašto su ga dobili i da to nisu zaslužili već da je to bio samo jedan od načina na koji se nekoga postavlja na rukovodeće radno mjesto.

Sramite se ministre svakog Vašeg potpisa na takvom promaknuću, kao što bi se trebali sramiti i ministri prije Vas jer ste s ovim ozbiljno narušili dignitet struke, a samim time i nacionalnu sigurnost Hrvatske države postavljajući tako na rukovodeća radna mjesta nekompetentne, neprofesionalne i nemoralne osobe koje nemaju niti svoj stav i niti svoje mišljenje i ne zalažu se za struku već rade onako kako se od njih to zahtijeva i očekuje. Time ste svi zajedno ozbiljno doveli u pitanje sustav u kojem bi poštenje, moral i profesionalizam trebali biti ono najvažnije što policijski službenik ima, kako to već Vi i Vaš glavni ravnatelj policije znate u svojim govorima često isticati.

Svima su nam poznati učinci famozne i sramotne Uredbe, a osobito učinak čl. 24. st. 2. koji je pojedince promaknuo čak 7 zvanja više od njihovog osobnog tj. iz policijskog zvanja „policajac“ u „viši policijski inspektor“, ali se nitko do sada o tome nije oglasio. Isto tako navedena Uredba nanijela je štetu velikom broju policijskih službenika koji su se kroz sustav godinama školovali uz rad te su, nakon skoro 20 godina staža, ostali u policijskom zvanju „samostalni policijski inspektor“, a neki čak i u nižem zvanju, jer nisu imali u trenutku primjene sramotne Uredbe rješenje za radno mjesto visoke stručne spreme. S druge strane policijski službenici s nekoliko mjeseci ili godina staža prevedeni su u identično zvanje „samostalnog policijskog inspektora“ samo zato jer su imali rješenje visoke stručne spreme u trenutku prevođenja.

Uz navedeno cijelo vrijeme spolno se diskriminira policijske službenice koje kada odu na rodiljni dopust ostaju neocijenjene i time ne mogu redovno napredovati u službi, a s druge strane od Vaše Vlade RH i premijera, koji vjerojatno nije upoznat s ovom problematikom jer da je vjerujemo da bi već nešto poduzeo, puna su usta demografske politike. Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o „potezu Vašeg pera“ jer je u pitanju izmjena Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika, niti to niste učinili, ali zato kada otvorimo stranice „Narodnih novina“ iskaču samo izmijenjene i dopunjene Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika i Uredbe o plaćama policijskih službenika u kojima se za izmišljanje novih radnih mjesta i za njihove plaće ima i vremena i načina kako ih dopuniti kako bi se dovelo nove „uhljebe“ u policiju kroz brzinski tečaj u trajanju od svega mjesec i pol dana od sinova načelnika, braće i sestara, kumova, pa čak i do tajnica pomoćnika ministra i glavnog ravnatelja policije.

Ovo su samo tri primjera od mnogih u kojima je učinjena nepravda policijskim službenicima s primjenom sramotne Uredbe, koja se radila u suradnji s reprezentativnim sindikatima i njen koncept je rađen prema određenim osobama i radnim mjestima, a ne za dobrobit sustava i struke o čemu svjedoči i famozni čl. 24. st. 2. te Uredbe koji je „izmišljen“ u zadnjoj verziji nacrta te Uredbe, kojih je bilo dvadesetak prije samog slanja na odluku Vladi RH i dodan kako bi zaštitio određene pojedince u sustavu koji su ionako već bili nagrađeni s radnim mjestima za koja nisu imali adekvatnu stručnu spremu, ali su zato izvrsno služili ovom sustavu i slijepo provodili odluke nadređenih pa su stoga morali ostati nezamjenjivi. Sama činjenica da je s takvom Uredbom „proizveden“ veliki broj vrlo visokih policijskih „dužnosnika“ s policijskim zvanjima „policijski savjetnik“ i „glavni policijski savjetnik“, od kojih je čak jedan i predsjednik jednog od reprezentativnih sindikata, govori dovoljno za sebe.

Nakon svih ovih nepravdi sada se javljaju problemi s nemogućnosti napredovanja policijskih službenika tj. polaganja ispita za zvanje, koje je jedan od uvjeta za redovno promaknuće, zbog čl. 4. st. 1. te sramotne Uredbe i to zato što se:

- policijski službenik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili višom stručnom spremom (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz ispunjenje uvjeta iz čl. 3. ove Uredbe može redovno promaknuti za najviše tri zvanja od propisanog zvanja radnog mjesta na koje je raspoređen,

- policijski službenik sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili s visokom stručnom spremom (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz ispunjenje uvjeta iz čl. 3. ove Uredbe, može redovno promaknuti za najviše dva zvanja od propisanog zvanja radnog mjesta na koje je raspoređen.

Bez obzira što se tada činila nepravda, jer je Uredba bila prilagođena pojedincima koji su imali rješenja za radna mjesta, pa čak i za ona za koja nisu imali stručnu spremu, sada se ponovno u navedenoj Uredbi štite pojedinci koji su stekli visoka policijska zvanja kako ih se ne bi u ni kojem trenutku moglo ugroziti s mladim i sustavom neopterećenim policijskim službenicima koji imaju ambicije napredovati, jer ih navedena Uredba u tome sprječava.

Smatramo da je odredba čl. 3. st. 4. navedene Uredbe diskriminirajuća za policijske službenike koji ispunjavaju uvjete za redovno promaknuće u zvanje „policijski savjetnik“ i „ glavni policijski savjetnik“ jer se u odnosu na sva policijska zvanja dodatno traži da je navedeni policijski službenik najmanje tri puta ocijenjen ocjenom „naročito uspješan“ čime se osiguravaju pozicije vrlo visokih policijskih „dužnosnika“ o kojima smo već rekli par riječi. Naime, svima nam je poznato na koji način se ocjenjuju policijski službenici i da je sadašnji sustav ocjenjivanja izrazito subjektivan i ovisi isključivo o volji neposrednog rukovoditelja, a da ocjenu „naročito uspješan“ dobivaju samo odabrani. Uz te odabrane nalaze se i sindikalni povjerenici reprezentativnih sindikata kojima na temelju rješenja MUP-a pripada naknada plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti za puno radno vrijeme odnosno tzv. „profesionalci“, jer se njima godišnja ocjena utvrđuje na temelju prosjeka ocjena kojima su ocijenjeni u zadnje tri godine prije nego što im je utvrđena naknada plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti za puno radno vrijeme. Svi znamo kakve su ocjene bile prije stupanja novog Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika, stoga je i laiku očito kakvi su se ustupci radili reprezentativnim sindikatima u donošenju novih propisa u kojima su i sami sudjelovali te bili uključeni u radne skupine za izradu podzakonskih akata Zakona o policiji koji je donesen 2011. godine.

U posljednje vrijeme u sindikatu učestalo zaprimamo pritužbe policijskih službenika da ih se ne poziva na polaganje ispita za policijsko zvanje godinama iako ispunjavaju uvjete za polaganje dok s druge strane pojedinci dolaze na polaganje nakon manje od mjesec dana od dana stjecanja uvjeta.

Ministre, postavljamo Vam pitanje kako je to moguće da u ministarstvu u kojem ste na čelu netko čeka po par godina iako ima uvjete, a netko dolazi na polaganje niti nakon mjesec dana? Ministre, zar nisu svi policijski službenici jednaki pred zakonom i zar sukladno čl. 15. Zakona o policiji pod jednakim uvjetima ostvaruju prava iz tog Zakona? Zar glavni ravnatelj policije i rukovodeći policijski službenici, koji odlučuju o ovom pitanju, nisu dužni pravedno i jednako postupati prema svim policijskim službenicima? Ministre, zar policijski službenici nemaju sukladno čl. 16. Zakona o policiji pravo na profesionalni razvoj u službi? Recite nam što bi to običan policijski službenik koji nema „vezu“ trebao učiniti da sukladno pozitivnim pravnim propisima bude pozvan u roku na polaganje ispita za policijsko zvanje i koji je to rok? Jer nekima je rok niti mjesec dana, a nekima po par godina? Zar, kada je u pitanju zahtjev za određeno pravo policijskog službenika, ne bi se trebalo donijeti rješenje s obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku u roku od 30 dana sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i kakva je to poruka ljudima koji svakodnevno primjenjuju propise prema građanima, ako njihov poslodavac krši svakodnevno propise i ponaša se protuzakonito? Ministre, što planirate poduzeti kako bi se ispravila ova anomalija preko koje svakodnevno policijski službenici trpe štetu, kako onu profesionalnu jer su onemogućeni u svom napredovanju, tako i onu materijalnu jer ne primaju uvećanje plaće za policijsko zvanje koje bi trebali imati, ali ih u tome sprječava sustav ili bolje rečeno odgovorne osobe u tom sustavu?

Obzirom da je sustavu učinjena nepopravljiva šteta i da se neke stvari više ne mogu vratiti na početak, a da se još dodatnim čekanjem i odugovlačenjem polaganja ispita za policijsko zvanje čini svakodnevno šteta policijskim službenicima očekujemo da konačno poduzmete nešto po ovom pitanju te nas obavijestite koje ćete konkretne mjere poduzeti.

Također od Vas očekujemo da naložite provođenje nadzora nad postupcima prijave i polaganja ispita za policijsko zvanje kojim želimo da utvrdite zašto se pojedini policijski službenici diskriminiraju godinama jer čekaju da budu pozvani na polaganje ispita, dok drugi dolaze za manje od mjesec dana te zašto nadležna služba u konkretnim slučajevima zahtjeva za polaganje ispita za policijsko zvanje ne izdaje rješenje u zakonskom roku policijskim službenicima koji su podnijeli zahtjev.

Isto tako zahtijevamo da nam dostavite podatak koliko je u 2017., 2018 i 2019. godini izvanredno i iznimno promaknuto policijskih službenika u policijsko zvanje: glavni policijski inspektor, policijski savjetnik i glavni policijski savjetnik.

Molimo da nam odgovore dostavite pismenim putem u zakonskom roku.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
- Ured predsjednika Republike Hrvatske, n/r predsjednika Republike Hrvatske gosp. Zorana Milanovića,
- Hrvatski sabor, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, n/r predsjednika Odbora gosp. Ranka Ostojića,
- Ured pučke pravobraniteljice, n/r pučke pravobraniteljice gđe Lore Vidović, dipl. iur.,
- Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, n/r gđe Višnje Ljubičić, dipl. iur.,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: sps@sps.com.hr
© 2020 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio