SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Nepoštivanje odredbi KUDSN-a u PU primorsko-goranskoj

Broj: SPS-01-02/37-2020.
Zagreb, 6. 2. 2020. godine

 

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
n/r načelnika gosp. Tomislava Dizdara

 

PREDMET: KRŠENJA ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE
- odgovori i postupanje, traže se.-


Poštovani načelniče, gospodine Dizdar,

nakon višegodišnje prakse kršenja odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, koja očigledno neće prestati samo verbalnim ukazivanjem od strane policijskih službenika, nakon odrađenog osiguranja otvorenja EPK (Rijeka Europska prijestolnica kulture) smatramo da je došlo vrijeme ukazati Vam tu problematiku i zahtijevati od Vas da rukovoditeljima kojima ste nadređeni ukažete na pogreške koje svakodnevno čine u svom radu i time čine materijalnu štetu policijskim službenicima. Ako bude nužno Sindikat policijskih službenika pokrenut će i tužbe i putem suda te tako dokazivati tko je u pravu, a tko je u zabludi, samo što ćemo nakon pravomoćnih presuda zahtijevati od državnog odvjetništva pokretanje i drugih postupaka kako bi se država obeštetila regresnom naplatom štete od onih koji su svojim odlukama svjesno s namjerom činili štetu kako policijskim službenicima tako i državnom proračunu.

Naime, policijskim službenicima Sektora policije (Službe za javni red i Službe za sigurnost cestovnog prometa) ukinut je „beneficirani“ radni staž, tj. staž s uvećanim trajanjem, jer se navodno radi o radnim mjestima na kojima nisu otežani uvjeti rada, već svoje zadaće obavljaju u uredima.

Međutim, navedeni policijski službenici se kontinuirano angažiraju na osiguranjima javnih okupljanja visokog rizika, na osiguranjima sportskih događanja i nogometnih utakmica visokog rizika (npr. aktualno otvorenje EPK, Riječki karneval, utakmice hrvatske reprezentacije, međunarodne i utakmice HNL visokog rizika, auto-moto i biciklističke utrke i sl.), na pratnji i osiguranjima štićenih osoba, na kontroli i upravljanju prometom, pa čak i na poslovima suzbijanja ilegalnih migracija što uopće nije u opisu poslova njihovih radnih mjesta koja su propisana Pravilnikom o unutarnjem redu MUP-a. Naravno da se tu radi o poslovima na kojima je povećan rizik i otežani su uvjeti rada. Istovremeno, kriminalistička policija ima staž sa uvećanim trajanjem, iako pojedine Službe zapravo ne izlaze iz ureda, u čemu su policijski službenici Sektora policije očigledno zakinuti.

Međutim, osim činjenice da nemaju beneficirani staž, a angažiraju se na svakoj značajnijoj i složenijoj zadaći, policijski službenici Sektora policije učestalo se zakidaju na plaćanju prekovremenih sati.

Naime, rad policijskih službenika Sektora policije, ali i Sektora kriminalističke policije u PU primorsko-goranskoj je u pravilu organiziran od ponedjeljka do petka od 07,30 do 15,30 sati.

Povremeno, pritisnuti kroničnim nedostatkom ljudi na policijskim postajama, ukoliko to pojedini rukovoditelji PU žele, rad se organizira i u drugoj smjeni i noću, a po potrebi i vikendom ili blagdanima.

Rukovoditelji tumače da je rad policijskih službenika Sektora policije (koji su bez beneficiranog radnog staža) organiziran od ponedjeljka do petka od 07,30 do 15,30 sati, ali da se zapravo može organizirati i na drugačiji način, ovisno o tome što im u tom trenutku odgovara.

Stoga molimo odgovor je li rad u policijskih službenika u sjedištu Policijske uprave primorsko-goranske organiziran u uredovno radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 07,30 do 15,30 sati ili je njihov rad organiziran na drugačiji način?

Naime, člankom 38. stavkom 9. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) propisano je da se prekovremenim radom, kad je rad službenika i namještenika organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka, smatra svaki sat rada duži od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada subotom ili nedjeljom.

Člankom 38. stavkom 11. Kolektivnog ugovora propisano je da, ako je rad službenika i namještenika organiziran na drugačiji način, prekovremeni rad je svaki sat rada duži od dnevnog radnog vremena te svaki sat rada duži od 40 sati tjedno.

Isto tako člankom 8. stavkom 4. propisano je da službenik i namještenik mora biti obaviješten o rasporedu rada ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, u pisanom obliku, s točno naznačenim satom početka rada, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, o čemu je službenika i namještenika nužno u pisanom obliku obavijestiti najmanje 24 sata unaprijed.

Iako se u nekim službama radi raspored rada, on se mijenja suprotno odredbama Kolektivnog ugovora, primjerice dan ili dva dana prije nego se za izvršenje određene zadaće ukaže potreba, policijski službenik se usmeno obavještava da će umjesto u uredovno radno vrijeme raditi poslijepodne ili noću, dakle promijeni mu se radno vrijeme kako bi se izbjegla obveza plaćanja prekovremenog rada, pri čemu se to opravdava organizacijom rada na drugačiji način.

Osim toga, člankom 11. Kolektivnog ugovora propisano je da između dva uzastopna radna dana službenik i namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno, što se također u pravilu krši, jer se policijski službenik kojem je promijenjeno radno vrijeme iz 07,30 - 15,30 na 14,00 - 22,00 sati ponovno idućeg dana raspoređuje na rad od 07,30 do 15,30 sati, a ako je pri tome radio prekovremeno, npr. do 23,30 sati, izdaje mu se nalog za prekovremeni rad od 22,00 do 23,30 sati, s tim da mora doći na posao u 07,30 sati, odnosno u redovno radno vrijeme.

Još je tragičnija situacija da se velikom broju policijskih službenika Sektora policije i Sektora kriminalističke policije uopće ne radi raspored, već se raspoređuju na radne zadaće „po Duhu svetom“, odnosno po usmenom nalogu nadređenih rukovoditelja, pa im se dani odrađeni primjerice u subotu, nedjelju ili noću (redovan rad subotom, nedjeljom ili noću) preraspodjeljuju kao slobodni dani u idućem tjednu izravno kršeći odredbu članka 38. stavka 11. Kolektivnog ugovora budući da se u tim situacijama organizacije rada kada se rasi subotom, nedjeljom i blagdanima pravda da je u pitanju rad organiziran na drugačiji način u kojem je prekovremeni rad svaki sat rada duži od dnevnog radnog vremena te svaki sat rada duži od 40 sati tjedno. U svakom slučaju mjesečni fond sati se ne odnosi na ovakav način rada već za rad u turnusu i rad u smjenama koji su propisani člankom 38. stavkom 6 – 8. Kolektivnog ugovora, stoga plaćanje prekovremenog rada samo u slučaju da je mjesečnim fondom sati odrađeno više od 8 sati ne odnosi se na ovu kategoriju policijskih službenika.

Kap koja je prelila čašu je da su policijski službenici angažirani na otvorenju EPK u subotu 1. 2. 2020. godine prethodno obaviješteni kako je stav kolegija Policijske uprave primorsko-goranske da će se raditi preraspodjela sati, odnosno da će policijski službenici angažirani u subotu ili nedjelju imati mogućnost koristiti slobodan dan idući radni tjedan (ili do kraja mjeseca, po vlastitoj želji), a da će im se prekovremeni sati platiti samo u slučaju rada duljeg od 8 sati. Ako su radili u subotu 8 sati, a bila je potreba raditi i u nedjelju, tada im je plaćen prekovremeni rad za nedjelju, osim ako se radio o policijskim službenicima koji su raspoređeni u smjenama (skupina za nadzor brzine) koji ni u tom slučaju nisu ostvarili prekovremene sate, a za očekivati je povećani angažman na ovakvim poslovima tijekom cijele ove godine. Isto tako termin „slobodan dan“ postoji samo u slučaju okolnosti iz članka 38. stavka 14. Kolektivnog ugovora za što mora biti izdan nalog za prekovremeni rad u kojem će sam policijski službenik donijeti odluku što želi, a ne njegov rukovoditelj i u kojem se svaki sat odrađenog prekovremenog rada koristi i omjeru 1:1,5 odnosno 1 sat prekovremenog rada jednak je 1 satu i 30 minuta redovnog rada koji se koristi u slobodnom danu.

Važno je naglasiti da rukovoditelji Policijske uprave primorsko goranske u pravilu koriste izmišljene termine poput „preraspodjela sati“ u svim slučajevima kada se radi o službenim zadaćama koje ne zahtijevaju posebno hitan angažman djelatnika koji se ne može izbjeći, kao što su npr. osiguranja štićenih osoba koje se u pravilu saznaju u zadnji čas (danas za danas ili danas za sutra), već u svim slučajevima kada se zna da će se raditi poslijepodne ili vikendom, pri čemu djelatnici odrade čitav radni tjedan + subota ili nedjelja, a odrađeni sati rada u subotu ili nedjelju im se preraspodjeljuju idući tjedan kao „slobodan dan“.

Poseban slučaj su i tzv. „spoteri“ (nepostojeće radno mjesto) koji rade svakako i u pravilu suprotno Kolektivnom ugovoru, Zakonu o radu i Zakonu o policiji, pa rade preprate navijača više od 12 sati, u pravilu vikendom, vraćaju se noću, a ujutro dolaze na posao, pri čemu im se 8 sati priznaje kao redovan rad koji se preraspodjeljuje u „slobodne dane“, a ostalo kao prekovremeni rad.

Budući da ovim akrobacijama i raznoraznim svojevoljnim tumačenima odredbi Kolektivnog ugovora koje se odnose na radno vrijeme od strane Vaših rukovoditelja, kao i samog Vašeg kolegija, očekujemo od Vas da od trenutka primitka ovog dopisa izdate uputu svojim niže podređenim rukovoditeljima, koji itekako znaju što je prekovremeni rad i kako se ostvaruje kada su u pitanju oni sami i njihovi pomoćnici i zamjenici, u kojoj ćete im ukazati na obvezu primjene svih odredaba Kolektivnog ugovora, vodeći pritom računa o pravilom i zakonitom funkcioniranju službe, poštujući sva zajamčena prava službenika i namještenika.

Kao podsjetnik na tu obvezu dostavljamo Vam dopis Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a klasa: 050-01/17-01/227, urbroja: 511-01-157-17-2 od 6. 12. 2017. godine kojim je jasno i nedvosmisleno ovom Sindikatu dano do znanja da je rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica MUP-a ukazano na potrebu dosljedne primjene kako Kolektivnog ugovora tako i tumačenja njegovih odredbi od strane pomoćnika ministra gosp. Ante Delipetra.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Uprava za ljudske potencijale, n/r pomoćnika ministra gosp. Ante Delipetra,
- policijskim službenicima Sektora policije i Sektora kriminalističke policije PU primorsko-goranske,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr
© 2020 SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. Sva prava pridržana. Izrada: LAV studio