SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Zahtjev Službi za unutarnju kontrolu za inspiciranje radnog vremena u Postaji prometne policije Rijeka

Broj: SPS-01-02/65-2020.
Zagreb, 27. 7. 2020. godine

 

KABINET MINISTRA
SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU
n/r voditelja gosp. Željka Kralja

 

PREDMET: POSTAJA PROMETNE POLICIJE RIJEKA,
- nevođenje registra službenih poslova i krivotvorenje radnog vremena,
- postupanje, zahtjeva se.-

 

Poštovani voditelju, gospodine Kralj,

Sindikat policijskih službenika je 11. 2. 2020. godine uputio Ivici Filipoviću, načelniku Postaje prometne policije Rijeka, zahtjeve za dostavom evidencije radnog vremena za 9 policijskih službenika temeljem njihovih punomoći.

Temeljem navedenih zahtjeva načelnik Postaje prometne policije Rijeka dostavio nam je Izlist iz sustava COP-a koji je identičan podacima s liste obračuna plaće, što ga nismo tražili, jer iz njih nam nisu vidljivi stvarno odrađeni radni sati policijskih službenika koji su evidentirani u Posebnom rasporedu rada i njegovim izmjenama i dopunama.

Upravo zbog te činjenice, a kako bismo mogli utvrditi postojanje prekovremenog rada na koji su se policijski službenici pozvali, zatražili smo presliku vjernu originalu Registra službenih poslova (obrazac MUP RH R-27 veličine 455 x 355 mm uvezen u knjigu) kojeg su dužne voditi sve ustrojstvene jedinice MUP-a za sve policijske službenike sukladno Naputku o načinu dnevnog raspoređivanja policijskih službenika i vođenju registra službenih poslova. On se vodi po rednom broju, imenu i prezimenu, zvanju, vremenu, vrstama obavljenih poslova i broju ostvarenih radnih sati koji su uneseni sukladno Posebnom rasporedu rada i stvarno odrađenim radnim satima uključujući i prekovremeni rad, pasivno dežurstvo, rad na terenu i dr.

Shodno navedenome ponovno smo 6. 5. 2020. godine od načelnika Postaje prometne policije Rijeka zatražili dostavu tražene evidencije radnog vremena za svih 9 policijskih službenika, što je ignorirao pa smo mu ponovno 10. 6. 2020. godine uputili požurnice koje dotični rukovoditelj i dalje ignorira stoga Vam upućujemo ovaj dopis u nadležno postupanje.

Analizom platnih lista policijskih službenika koji su zatražili evidenciju radnog vremena i Izlista iz COP-a nepobitno smo utvrdili da Ivica Filipović, načelnik Postaje prometne policije Rijeka, godinama čini štetu državnom proračunu jer navedenim policijskim službenicima izdaje nalog za isplatu „dodatka za rad u turnusu“ koji iznosi 5% na ukupnu mjesečnu satnicu, iako navedeni policijski službenici nisu radili u turnusu već radom na drugačiji način. Naime čl. 38. st. 8. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike jasno je i nedvojbeno propisano da je rad u turnusu rad koji službenik i namještenik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u smjenama od po 12 sati dnevno u ciklusima 12 – 24 – 12 - 48 i nikako drugačije. Poslodavac ima jedino mogućnost u okviru organizacije radnog vremena kratiti dva turnusa u mjesecu sukladno tumačenju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike br. 7/38 od 14. 6. 2018. godine.

Takvim ponašanjem oštetio je i policijske službenike jer im je lažnim prikazivanjem rada u turnusu priječio isplatu prekovremenog rada koji je nepotrebno prouzročen lošom organizacijom rada te isplatu dodatka za rad u drugoj smjeni od 10% obzirom da se dodaci za rad u turnusu i rad u drugoj smjeni međusobno isključuju.

U konkretnim slučajevima Ivica Filipović, načelnik Policijske postaje Rijeka, nije imao pravne osnove policijskim službenicima potpisati nalog na isplatu dodatka za rad u turnusu (5% uvećanje ukupne mjesečne satnice) jer nisu niti radili u turnusu. Policijski službenici radili su „na drugačiji način“ obzirom da njihov rad nije bio u smjenama po 12 sati dnevno i nije bio u ciklusima 12 (sati rada) – 24 (sata slobodnog vremena) – 12 (sati rada) – 48 (sati slobodnog vremena), a niti su im u okviru organizacije radnog vremena kraćeni turnusi u mjesecu sukladno tumačenju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike br. 7/38 od 14. 6. 2018. godine.

Obzirom da opravdano sumnjamo da je Ivica Filipović, načelnik Postaje prometne policije Rijeka, u svom radu zlorabio svoj položaj i ovlast na štetu državnog proračuna i policijskih službenika, za koje smo zatražili evidencije radnog vremena, koje nam nisu dostavljene, od Vas zahtijevamo da inspicirate navedene slučajeve i utvrdite sljedeće:

1. Vodi li načelnik Postaje prometne policije Rijeka Registar službenih poslova (obrazac MUP RH R-27 veličine 455 x 355 mm uvezen u knjigu) kojeg su dužne voditi sve ustrojstvene jedinice Ministarstva za sve policijske službenike sukladno Naputku o načinu dnevnog raspoređivanja policijskih službenika i vođenju registra službenih poslova, a koji se vodi po rednom broju, imenu i prezimenu, zvanju, vremenu, vrstama obavljenih poslova i broju ostvarenih radnih sati koji su uneseni sukladno Posebnom rasporedu rada i stvarno odrađenim radnim satima uključujući i prekovremeni rad, pasivno dežurstvo, rad na terenu i drugo?

2. Iz kojeg je razloga načelnik Postaje prometne policije Rijeka godinama potpisivao netočno stanje evidencije radnog vremena i time lažno prikazivao i nalagao isplatu dodatka za rad u turnusu policijskim službenicima čime je oštetio državni proračun za znatni iznos obzirom da se radi o iznosu 5% na ukupnu satnicu policijskih službenika, a s druge strane time zakidao policijske službenike za dodatak od 10% za rad u drugoj smjeni jer se ova dva dodatka međusobno isključuju?

3. Zbog čega je lošom organizacijom rada nepotrebno prouzročio prekovremeni rad obzirom da su policijski službenici takvom organizacijom rada radili na drugačiji način i time sukladno čl. 38. st. 11. KUDSN-a prouzročio tužbe s kojima će u konačnici na teret državnog proračuna policijskim službenicima biti isplaćen svaki sat rada duži od dnevnog radnog vremena te svaki sat rada duži od 40 sati tjedno?

Sukladno navedenom tražimo od Vas da obavijestite nadležne ustrojstvene jedinice radi pokretanja kaznene i disciplinske odgovornosti koje su u njihovim nadležnostima te Sindikat policijskih službenika o poduzetim mjerama i radnjama temeljem ovog zahtjeva.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Kabinet ministra , n/r ministra gosp . dr. sc. Davora Božinovića,
- Uprava za ljudske potencijale, n/r pomoćnika ministra gosp. Ante Delipetra,
- Kabinet ministra, n/r tajnika Kabineta ministra gosp. Hrvoja Đurana,
- Ravnateljstvo policije, n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline,
- Policijska uprava primorsko-goranska, n/r načelnika gosp. Tomislava Dizdara,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr