SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Zašto pojedini sindikati lažu o broju članova, a s druge strane skrivaju financijska izvješća od svojih članova?

Broj: SPS-01-02/82-2020.
Zagreb, 11. 12. 2020. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE
n/r pomoćnika ministra gosp. Cvjetka Obradovića

 

PREDMET: PODACI O STANJU ČLANSTVA U SINDIKATIMA,
- dostava podataka, traži se.-

 

Poštovani pomoćniče ministre, gospodine Obradović,

Molimo Vas dostavu podataka o stanju članstva u svim sindikatima koji djeluju u MUP-u temeljem obustava na plaći za mjesec studeni (11) 2020. godine, s obzirom na to da pojedini sindikati u javnosti iznose neistinite podatke o broju članova u svojim sindikatima i time zaposlenike MUP-a i javnost dovode u zabludu.

To čine iz samo njima znanih razloga, a činjenica da članovima ne podnose godišnja financijska izvješća, iz kojih bi bilo razvidno koliko su prihodovali od članarine, a time i broj članova, govori dovoljno koliko su transparentni i vjerodostojni u svom radu, odnosno koliko daleko mogu ići s manipuliranjem i lažnim prikazivanjem činjenica zbog financijskih malverzacija i skrivanja podataka od kojih je najvažniji koliko si godišnje isplaćuju novčanih sredstava s računa sindikata na svoje privatne račune pod izlikom kojekakvih izmišljenih naknada.

Smatramo da sindikati u svom radu moraju biti transparentni i javni, pa tako i njihovi prihodi te rashodi, osobito kada su u pitanju plaće i naknade za sindikalni rad i da se u javnim istupima moraju služiti činjenicama, a ne lažima, jer im je s druge strane obveza ukazivati poslodavcu na sve propuste i nezakonitosti u radu.

Kako bi zaposlenicima MUP-a i javnosti ustupili točnu informaciju u prilogu Vam dostavljamo Obrazac zahtjeva za pristup informaciji temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama sukladno kojem ste nam odgovor dužni dostaviti pisanim putem u roku od 15 dana.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na dostavi traženih podataka.

S poštovanjem,

 

PRILOG: - Obrazac broj 2 – Obrazac zahtjeva za pristup informaciji.-

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr