SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Tužbe zbog nepovećanja osnovice od 6% u 2016. godini i odgovornost reprezentativnih sindikata

Broj: SPS-01-02/86-2020.
Zagreb, 29. 12. 2020. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
svim ustrojstvenim jedinicama

svim zaposlenicima MUP-a RH

 

 

PREDMET: TUŽBE ZBOG NEPOVEĆANJA 6% OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI,
ODGOVORNOST REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U DRŽAVNOJ SLUŽBI,
- obavijest, dostavlja se.-

 

Poštovane kolegice i kolege,

Sindikat policijskih službenika 8. 7. 2016. godine obratio se Tihomiru Oreškoviću, tadašnjem predsjedniku Vlade RH s dopisom broj: SPS-01-02/41-2016. kojim smo ga upitali zbog čega Vlada RH nije primijenila odredbu Dodatka sporazumu o osnovici plaće u državnim službama od 23. 3. 2009. kojeg je zaključila sa sindikatima državnih službi dana 2. 8. 2012. godine, a kojom je bila u obvezi s 1. 1. 2016. godine automatski povećati 6% osnovicu za plaću u državnoj službi s iznosa od 5.108,84 kuna na 5.415,37 kuna.

Tada se i medijima se obratio Božo Petrov, tadašnji potpredsjednik Vlade RH, kojom prilikom je izjavio, citiramo: „Vlada zna svoje obveze tako da sigurno neće ostaviti bilo kakva dugovanja vezano za obveze koje mora isplaćivati tijekom godine. Znam da se postavlja pitanje zbog čega nisu bile planirane u proračunu, a nisu zbog toga jer su se trebali nastaviti pregovori sa sindikatima.“

Budući da su službeni pokazatelji Državnog zavoda za statistiku pokazali poboljšanje stanja odnosno rast realnog BDP-a na međugodišnjoj razini 2 i više posto za dva uzastopna tromjesečja 2015. godine osnovica za plaću u državnim službama trebala se u siječnju 2016. godine automatski primijeniti i povećati za 6% te iznositi 5.415,37 kuna, a ne ostati na 5.108,84 kuna sukladno navedenom Sporazumu od 23. 3. 2009. godine.

Tada smo pitali i reprezentativne sindikate u državnoj službi i njihove čelnike što čine po ovom pitanju s obzirom na to da su oni jedini koji mogu pregovarati s Vladom RH sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, za kojeg su se zdušno borili kako bi minorizirali ulogu drugih novih sindikata koji nastaju upravo zbog njihove inertnosti, nebrige za prava svih zaposlenika i pogodovanja poslodavcu. Očekivano odgovore od njih nismo dobili jer tko smo mi, a i vi, da nam ta gospoda podnose račune za bilo što što oni potpisuju. Pridobili su vas u svoje sindikate s proizvodima i uslugama, na kojima itekako dobro zarađuju, uz „masnu“ mjesečnu članarinu, čime su osigurali svoj stalni izvor prihoda. Stoga dok ste kod njih u „dužničkom ropstvu“ nemate pravo glasa, osim obveze da redovno podmirujete članarinu i svoje ugovorne obveze. Upravo zbog te činjenice, koje je itekako svjestan i poslodavac, mogu raditi što žele i dok je tako oni ostaju vjerni partneri poslodavca na štetu svih nas, što pokazuje i ova petogodišnja šutnja po pitanju povećanja osnovce za izračun plaća.

S obzirom na to da nas je Vlada RH ignorirala, kao i primjenu navedenog Sporazuma, a da su reprezentativni sindikati državnih službi (SPH, NSD MUP-a i SDLSN) mudro šutjeli, možda čak i zbog osjećaja krivnje, pokrenuli smo „probnu“ tužbu zbog ostvarenja navedenog prava, ali ona do danas nije ugledala čak niti stupanj nepravomoćnosti. Je li to zbog inertnosti pravosuđa ili namjerno zbog činjenice da utuženje ovog prava početkom iduće godine počinje ulaziti u zastarni rok, prosudite sami.

Na ovakav način odlučili smo se iz razloga jer nam tada nije bilo poznato kakav su dogovor sklopili reprezentativni sindikati državnih službi s Vladom RH, prilikom sastanka s tadašnjim potpredsjednikom Božom Petrovom u proljeće 2016. godine, i utječe li takav „dogovor“ na ostvarenje ovog prava i dobivanje spora, stoga nismo željeli biti neodgovorni i pozvati sve članove na podnošenje tužbi kako im ne bi prouzročili štetu i sudske troškove zbog gubitka spora, kako su to činili neki sindikati, samo da bi privukli nove članove.

Nedugo potom, točnije 23. 12. 2016. godine, reprezentativni sindikati državnih službi su s Vladom RH sklopili Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama kojim su zajednički utvrdili nespornu osnovicu za obračun plaće za državne službenike i namještenike u 2016. godini u iznosu od 5.108,84 kune, čime su na štetu svih nas ugovorom pristali na NEPOVEĆANJE osnovice za 2016. godinu na iznos od 5.415,37 kuna. Iz kojih razloga su to učinili morate pitati njih, jer njima je jako dobro poznato zašto su svoje potpise stavili na taj sporazum, kojim su učinili nesagledivu štetu svima nama, a koji definitivno mogu utjecati i na sudsku praksu, čime su nas, sve državne službenike, oštetili za 6% povećanja plaće u 2016. godini i doveli u pitanje izglednost dobivanja spora u predmetnim tužbama.

Želimo vas upozoriti da ne nasjedate na priče pojedinih sindikata, koji uz kojekakve proizvode, usluge i osiguranja žele i tužbama privući nove članove, upuštajući se u tužbe, kao da oni donose presude, a ne sudovi, koji ponekad u nekim postupcima donose i drugačije odluke od onih zakonitih, pravilnih i pravičnih (sjetimo se tužbi za poslove više složenosti gdje su mnoge kolege izgubile spor i morale platiti troškove sudskih postupaka). Žalosnija je još činjenica da kada se odlučite ispisati iz tih sindikata, jer ste shvatili da ste „navučeni“ i prevareni, oni vam nedozvoljavaju ispis i pozivaju vas da prije toga platite „prouzročene“ troškove njihovih „pravnih eksperata i timova“. Zato ne nasjedajte na obećanja jer se očito neki sindikati služe i tim metodama koje su krajnje degutantne.

Isto tako priče tih istih sindikata o postojanju mogućnost tužbi protiv reprezentativnih sindikata zbog potpisivanja sporazuma na našu štetu su jedan dio tog istog igrokaza kako bi vas privukli u članstvo i rekli vam ono što želite čuti, odnosno što smeta sve nas. Da budemo sasvim jasni, iako bi i mi željeli da ti reprezentativni sindikatu odgovaraju za štetu koju su nam prouzročili, nema pravne osnove za potraživanje štete od njih. Naime, svaki zaposlenik svojim članstvom u sindikatu daje ovlast tom sindikatu, poput punomoći u klasičnom postupku, da ga zastupa u pregovorima s poslodavcem, a sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata ta ovlast pregovora s Vladom RH isključivo je i jedino na reprezentativnim sindikatima jer imaju više od 20% zaposlenika u svom članstvu od ukupnog broja sindikalno organiziranih zaposlenika u državnoj službi.

S obzirom na to da zastarni rokovi za sudsko ostvarenje prava na isplatu uvećane osnovice plaće za prosinac 2015. teku od 15. siječnja 2016., napominje se da od 15. siječnja 2021. godine nastupa zastara za sudsko ostvarenje prava na uvećanu osnovicu plaće za prosinac 2015., a zastara će za sve sporne iznose nastupiti unutar godinu dana, odnosno zaključno 15. siječnja 2022. jer se pravo na povećanje osnovice odnosi se na sve mjesece u 2016. godini. Budući da sudovi u Hrvatskoj, niti nakon gotovo 5 godina, nisu zauzeli stav o osnovanosti tužbi državnih službenika za uvećanje osnovice plaće od 6% za 2016. godinu, nudimo mogućnost svim članovima za donošenje samostalne odluke o podnošenju tužbe utemeljene na onome što su sindikalni predstavnici javnih službi ugovorili s Vladom RH te što su sudovi u Hrvatskoj potvrdili, a sve temeljem načela pariteta prema kojem državnim službenicima pripada povoljnije ugovoreno pravo za javne službenika. Po našoj ocjeni, postoji razumna vjerojatnost za dobivanje takvih sporova, iako su reprezentativni sindikati potpisali s Vladom RH sporazum kojim su utvrdili da osnovica za izračun plaće u državnoj službi za 2016. godinu ostaje nepromijenjena odnosno bez povećanja 6%, kako je to bilo predviđeno prijašnjim sporazumom, te su nas time doveli u nejednak i nepravičan položaj spram zaposlenika u javnim službama, u čijim sporovima za isplatu uvećane osnovice plaće za 2016. godinu su sudovi donijeli niz pravomoćnih presude, a neke presude potvrdio je i Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Sindikat policijskih službenika osigurat će svojim članovima besplatnu pravnu pomoć i podnošenje tužbe putem odvjetničkog ureda, kojoj prethodi zahtjev za mirno rješavanje spora koji prekida zastarni rok, pri čemu je član dužan samostalno snositi troškove financijskog vještačenja, ako ga odredi sud (troškovi koji se u slučaju uspjeha u sporu dosuđuju na teret suprotne strane), dok će odvjetnički ured troškove u slučaju uspjeha naplatiti od suprotne strane od dosuđenih i isplaćenih parničnih troškova.

Za slučaj odustanka u bilo kojoj fazi postupka član će biti u obvezi platiti trošak angažiranog odvjetnika i sudskog postupka koji će do tada nastati, što uključuje i eventualne troškove suprotne strane, dok će u slučaju gubitka spora biti u obvezi snositi samo troškove sudskog postupka i troškove suprotne strane, ali ne i nastale troškove svojeg odvjetnika.

Kako bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć potrebno je popuniti i potpisati Ugovor o zastupanju u dva (2) primjerka te punomoć u tri (3) primjerka, koje Vam dostavljamo u prilogu, a bit će dostupni i na web stranici Sindikata pod izbornikom „OBRASCI“ i dostaviti ih:

- osobno u sjedište Sindikata radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, kojom prilikom ćemo vam na preslici udariti urudžbeni žig kao dokaz da smo preuzeli predmet ili

- poštom preporučeno s povratnicom na adresu sjedišta Sindikata kako bi imali dokaz da smo predmet preuzeli.

 

S poštovanjem,

PRILOG: - Ugovor o zastupanju i punomoć.- 

Poveznica: https://spsh.hr/images/Obrasci/SPS_novi_obrasci/Ugovor_o_zastupanju_punomoci.pdf


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr