SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Dopis premijeru Oreškoviću zbog najave smanjenja plaća policijskim službenicima

Broj: SPS-01-02/11-2016.
Zagreb, 18. travnja 2016. godine

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

n/r premijera gosp. Tihomira Oreškovića

 

 

PREDMET: PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
- reakcija na smanjenje plaća određenim policijskim službenicima, dostavlja se.-

 

Poštovani premijeru, gospodine Orešković,

Dana 6. travnja 2016. godine Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a RH svojim je dopisom uputila na razmatranje i davanje mišljenja Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika samo reprezentativnim sindikatima u MUP-u RH (SPH, NSD MUP-a) i jednom nereprezentativnom sindikatu u MUP-a (SDLSN) izbjegavajući razmatranje i davanje mišljenja ostalih pet sindikata koji djeluju u MUP-a RH. Bez obzira što smo novi sindikat ovakvo ponašanje navedene Uprave poznato nam je još od doba prijašnje Vlade RH koja je ignorirala druge sindikate u MUP-a RH te inicirala donošenje Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, koji se trenutno nalazi na postupku ocjene ustavnosti. Stoga moramo izraziti negodovanje jer doista nismo očekivali da će i Vaša Vlada odnosno MUP RH nastaviti s tim negativnim trendom iako se u medijima najavljivala suradnja sa sindikatima. Isto tako smatramo, kao i nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u svom mišljenju klasa: 110-01/14-01/30 urbroj: 524-03—01-03/1-14-2 od 24. 2. 2014. godine, da takvo ponašanje nije u skladu sa zakonskim propisima obzirom da reprezentativni sindikati imaju samo ovlast više od nereprezentativnih, a ta je da samo oni mogu pregovarati s Vama odnosno s Vladom RH o Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, a nama novim i manjim sindikatima svakako pripada pravo da branimo interese svojih članova i sudjelujemo u ostalim zajedničkim interesnim pitanjima od koji je i navedeni Prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika. Stoga oštro osuđujemo ovakvo diskriminirajuće ponašanje navedene Uprave odnosno MUP-a RH, koje je vjerojatno potaknuto ulogom reprezentativnih sindikata i njihovom dugogodišnjom suradnjom s bivšom Vladom RH, jer ono svakako nije mjerilo demokratizacije i modernizacije društva, a osobito neće pridonijeti ugledu Republike Hrvatske u Europi, ako se zbog nastavka ovakvog ponašanja obratimo i europskim institucijama.

Stoga, bez obzira na činjenicu da nas MUP RH nije tražio mišljenje, smatramo se dužnim i odgovornim reagirati zbog svojih članova i policijskih službenika te se obratiti upravo baš Vama jer će Vlada RH u konačnici donijeti najavljene izmjene Uredbe i to na štetu velike većine policijskih službenika kojima se umanjuje dodatak za specifičnost policijske službe od 2-4% i time smanjuje plaća kao i najniža granica navedenog dodatka s 20 na 16%.

Iako se izmjenom Uredbe vraća osnovni koeficijent složenosti policijskim službenicima koji rade na početnim radnim mjestima u policijskim postajama s 0,776 na 0,8, što svakako pohvaljujemo, smatramo da zadiranje u plaće drugih policijskih službenika umanjenjem dodatka od 2 – 4% nije opravdano.

Naime, danas svi zaboravljaju da je prijašnja Vlada RH umanjila osnovni koeficijenti za 3% svim zaposlenicima MUP-a RH i da se zapravo ovo vraćanje osnovnog koeficijenta određenim policijskim službenicima čini na jedan perfidan i nekorektan način kojim se „unutarnjom preraspodjelom“ umanjuje određenoj kategoriji policijskih službenika koeficijent da bi se drugoj povećao.

Osobito je nekorektno jer se radi o kategoriji državnih službenika koji su u svom svakodnevnom radu izloženi povećanoj opasnosti za život i zdravlje te u velikoj većini slučajeva primjenjuju sredstava prisile, koja su ponekad neminovna i stresna, a nakon toga prepušteni su sami sebi kada ih građani tuže, iako su ih uporabili sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, jer dan danas nije riješena kazneno-pravna zaštita policijskih službenika koja je obećavana i od strane prijašnje Vlade RH.

Naime, podržali smo navedenu inicijativu našeg ministra gosp. Orepića za povećanje plaća policijskim službenicima s osnovnog koeficijenta 0,776 na 0,8, ali ne na ovaj način. Očekivali smo da će se uštede raditi na službenim automobilima, kontroli prekovremenog rada određenih rukovoditelja, kao i na uštedama na određenim nepotrebnim izdacima i da će se na taj način osigurati sredstva za povećanje plaća najniže plaćenim policijskim službenicima. Umanjenjem plaća određenoj kategoriji policijskih službenika, a povećanjem drugoj samo se nastavlja devastacija ionako već zapostavljene policijske struke, širi nezadovoljstvo i smanjuje motivacija u daljnjem radu. Ako se već i pristupilo u zadiranje plaća određenoj kategoriji policijskih službenika, smatramo da bi ono bilo opravdano i to samo rukovodećem kadru pri tom misleći na načelnike i voditelje određenih službi te na njihove zamjenike i pomoćnike koji ionako imaju velike plaće u odnosu na druge rukovodeće državne službenike, jer oni će ionako po dobrom starom običaju tu razliku umanjenja nadoknaditi upitnim prekovremenim radom koji sami sebi opravdavaju i potpisuju, a njihova izloženost povećanoj opasnost za život i zdravlje je već ionako svedena na minimum u odnosu na policijskog službenika koji neposredno provodi policijske poslove i ovlasti, a kojem ste također ovim prijedlogom Uredbe umanjili koeficijent.

Uzimajući u obzir da se radi o oko 6000 policijskih službenika najniže plaće tj. najnižih koeficijenata, a da se uzima znatno većem broju s većom plaćom i većim koeficijentima, da se naslutiti da će zapravo i ova Vlada RH na ovaj način učiniti uštede na MUP-u RH pod krinkom povećanja plaća najmanje plaćenim policijskim službenicima, što smatramo nekorektnim i nepoštenim osobito jer se radi o kategoriji državnih službenika koji svakodnevno u svom radu nose oružje te su izloženi rizicima i opasnostima za život i zdravlje.

Osnovna neto plaća policajaca koji je uspješno odradio vježbenički staž i radi u Gradu Zagrebu iznosi oko 3.650 kuna (bez dodataka za rad noću, subotom, nedjeljom i blagdanom temeljem kojih dobije uvećanje plaće za oko 10-20%), a najavom povećanja ili bolje rečeno vraćanja koeficijenta iznosit će 3.750 kuna odnosno svega 100-tinjak kuna više, dok se ostalim policijskim službenicima umanjuje plaća od oko 200-400 kuna.

S druge strane u drugim ministarstvima se ne poseže za smanjivanjem plaća pa ispada da se i ova Vlada RH počinje ponašati maćehinski prema policijskim službenicima, stoga je vrijeme da se konačno netko u Vladi RH i u MUP-u RH zamisli da li je ovakav sustav održiv i upita zašto svakodnevno MUP RH gubi mlade kadrove koje smo skupo školovali. A koliko se MUP RH, a samim time i Vlada RH, brine za mlade policijske službenike govori činjenica da ih se nakon školovanja upućuje iz Slavonije, gdje imaju obitelji, na rad u Dubrovnik gdje im se ne osigurava smještaj pa su prepušten sam sebi u skupom turističkom gradu s gore navedenom mizernom plaćom i bez prava na naknadu za odvojeni život, koju su saborski zastupnici donedavno uredno koristili i kada su bili s obitelj, pa nemaju novaca da prežive, a kamoli da si plate skupi put bar jedanput u tri mjeseca kako bi posjetili svoju obitelj. S druge strane u Dubrovniku postoji objekt bivše postaje prometne policije koji zjapi prazan godinama, ali inicijative i dobre volje nema od nikoga kako bi se isti preuredio i prenamijenio za smještaj i time olakšao već ionako težak život tim i mladim ljudima. Na žalost moramo konstatirati da je bivši sustav prije samostalnosti Republike Hrvatske vodio brigu o svom policajcu tj. milicajcu više nego što to čine današnje Vlade RH bez obzira koje političke opcije ju činile, a da se danas policijska struka i posao policijskog službenika sveo na socijalu i na preživljavanje, kao i na određene političke obračune i politiziranje kako kojoj političkoj struji to odgovara.

Stoga Vas molimo da osigurate proračunska sredstva za povećanje plaća predviđenim policijskim službenicima kroz određene realne uštede u Državnom proračunu RH za 2016. godinu, kao i unutar samog MUP-a RH koje zasigurno ne bi trebale biti smanjivanje plaća jednoj kategoriji policijskih službenika, a osobito jer smo svih ovih godina svjedoci samo određenim smanjivanjima plaća i drugih materijalnih prava.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

- MUP RH, Kabinet ministra, n/r ministra gosp. Vlahe Orepića,
- Pučka pravobraniteljica, gđa Lora Vidović, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6,
- svim policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a RH,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr