SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Kasa uzajamne pomoći započela s radom

Broj: SPS-01-02/12-2016.
Zagreb, 21. travnja 2016. godine

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
svim ustrojstvenim jedinicama

članovima Sindikata policijskih službenika

 

 

PREDMET: KASA UZAJAMNE POMOĆI,
- obavijest, dostavlja se.-

 

Poštovani članovi,

Predsjedništvo Sindikata policijskih službenika donijelo je odluku o osnivanju fonda Kase uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu: KUP) i Pravilnik o KUP-u SPS-a kojim je reguliran njegov način rada, a sve u cilju pružanja pomoći prikupljanjem novčanih sredstava po načelu uzajamnosti i solidarnosti kao stalni oblik uplata novčanih uloga te davanja povratnih potpora odnosno zajmova u granicama raspoloživih financijskih sredstava.

KUP posluje isključivo sukladno navedenom Pravilniku koji ne dozvoljava nikakve „posebne“ zahtjeve kojima bi se indirektno dale određenim dužnosnicima Sindikata „faraonske“ ovlasti. Smatramo da su financijska sredstva KUP-a isključivo sredstva članova KUP-a koji štede da bi jedni drugima pomagali, a Sindikat samo servis koji treba ta sredstva dodjeljivati na transparentan i propisan način bez ikakvih iznimki.

Nadzor poslovanja KUP-a provodi Povjerenstvo KUP-a i Nadzorni odbor Sindikata, a osiguran je još jedan oblik kontrole poslovanja, a taj je da svaki član KUP-a može Predsjedništvu podnijeti predstavku s opisom nepravilnosti u radu KUP-a, ako je nezadovoljan radom tijela KUP-a. Predsjedništvo je dužno po dobivenoj predstavci provjeriti točnosti navoda podnositelja predstavke i na prvoj slijedećoj sjednici dati pisani odgovor podnositelju, a u slučaju nepravilnosti u radu poduzeti daljnje pravne mjere i radnje u cilju zaštite zakonitosti rada KUP-a.

Isto tako predvidjeli smo situaciju u slučaju prestanka rada KUP-a kojom prilikom sredstva preostala nakon završnog postupka prestanka rada pripadaju Sindikatu, a ukoliko Sindikat prestane djelovati sva imovina Sindikata raspodjeljuje se humanitarnoj organizaciji u skladu s odlukom Sabora pazeći pri tome na izbjegavanje mogućeg sukoba interesa tako da niti jedna lipa s računa Sindikata ne može završiti na privatnom računu bilo kojeg člana Sindikata, bio on običan član ili dužnosnik.

Članom KUP-a postaje se uplatom prvog mjesečnog uloga putem obustave na plaći, a iznos uloga koji je moguće uplaćivati je minimalno 100,00 kuna, a maksimalno 500,00 kuna (iznos zaokružen na pedesetice) mjesečno putem obustave na plaći, kojeg se može mijenjati jedanput mjesečno.

Članu koji je u članstvu KUP-a minimalno 3 mjeseca može se odobriti zajam u iznosu od 1.500,00 kuna na rok otplate od maksimalno 5 jednakih mjesečnih rata isključivo prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva, a razvojem i jačanjem KUP-a svakako ćemo nastojati povećavati taj iznos te skraćivati rok odobravanja s 3 mjeseca na dan upisa u KUP.

Član koji je u članstvu KUP-a od 6 do 12 mjeseci može dobiti zajam u visini do 2,5 puta veći od svog ukupnog uloga, a član koji je u članstvu KUP-a više od 12 mjeseci može dobiti zajam u visini do 3 puta veći od svog ukupnog uloga.

Zajam se odobrava do maksimalnog iznosa od 24.000,00 kuna na rok otplate od 2 do 24 jednake mjesečne rate uz uvjet da mjesečni iznos rate povrata zajma ne može biti manji od 500,00 kuna, a na odobrene iznose zajma preko 12.001,00 kuna mjesečni iznos rate povrata zajma ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

Za isplatu zajma naplaćuje se naknada manipulativnih troškova koja je minimalna i iznosi 2% od iznosa zajma, a ona osigurava redovno funkcioniranje KUP-a jer iz nje se pokrivaju svi troškovi rada KUP-a odnosno rashodi koji čine uredski materijal, troškovi poštanskih i bankarskih usluga, vođenje evidencija i knjigovodstva, troškovi provedbe administrativnih zabrana na plaći članova i drugi izvanredni rashodi.
U KUP-u ovog Sindikata nema članarine ni tzv. „posmrtne pripomoći“, manipulativne naknade na Vaš ušteđeni novac prilikom traženja povrata svog uloga i tko zna kakvih još izmišljenih naknada, jer bavljenje tom aktivnošću ipak prepuštamo drugim sindikatima kojom dodatno zarađuju na svojim članovima, a samim time i dovoljno govore koliko im je stalo do njihovog člana, bilo to zakonito ili ne.

Obzirom da sa KUP-om startamo od same nule, nismo na početku rada u mogućnosti dijeliti zajmove kao drugi sindikati koji djeluju godinama i „gule“ svoje članove na kojekakvim naknadama pa su time u mogućnosti davati zajmove po upisu, ali vjerujemo da ćemo kroz pošten i transparentan rad pridonijeti Vašem povjerenju i jačanju KUP-a, a samim time i mogućnosti da i mi pružimo po samom upisu u KUP određeni iznos zajma.

Stoga Vas sve pozivamo da podržite rad KUP-a i pomognete kako drugim kolegama kojima je pomoć odnosno zajam potreban tako i sebi u nekom trenutku kada Vam isti zatreba.

S poštovanjem,

 

PRILOG: - pristupnica u KUP.-

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr