SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Sindikat zahtjeva disciplinsku odgovornost Sanje Habazin u slučaju načelnika PGP Gruda

Broj: SPS-01-02/41-2021.
Zagreb, 16. 9. 2021. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU
n/r voditelja gosp. Željka Kralja

 

PREDMET: SANJA HABAZIN
- teža povreda službene dužnosti,
- postupanje, zahtjeva se .-

 

Poštovani voditelju, gospodine Kralj,

Sindikat policijskih službenika 11. 3. 2021. godine obratio se Sanji Habazin, voditeljici Službe disciplinskog sudovanja MUP-a s dopisom broj: SPS-01-02/15-2021 od 11. 3. 2021. godine (prilog dopisa) sa zahtjevima za:

1. razgledavanje i umnožavanje spisa temeljem članka 103. Zakona o policiji te

2. nazočnost predsjednika Sindikata policijskih službenika sjednici vijeća Drugostupanjskog disciplinskog suda u svojstvu javnosti temeljem članka 101. Zakona o policiji.

u disciplinskom predmetu protiv Matka Klarića, načelnika PGP Gruda, s obzirom na to da je tada bila uložena žalba protiv rješenja Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split o kojoj je trebao odlučivati Drugostupanjski disciplinski sud, a da Sindikat policijskih službenika brani prava oštećenika i žrtava u navedenom predmetu koji je izazvao veliku medijsku pozornost i određene pritiske prema oštećenicima i žrtvama.

Sukladno tome tražili smo od voditeljice Sanje Habazin da na nas obavijesti kada će se održati sjednica vijeća Drugostupanjskog disciplinskog suda u navedenom predmetu kako bi predsjednik Sindikata policijskih službenika mogao biti nazočan na sjednici u svojstvu javnosti te kada i kome se možemo obratiti vezano za razgledavanje i umnožavanje spisa.

Za naglasiti je da smo, zbog određenih činjenica koje su smo istaknuli u našem dopisu, zatražili od voditeljice Sanje Habazin izdavanje rješenja povodom naših zahtjeva u najkraćem roku i u prilogu joj dostavili punomoći stranaka u postupku temeljem kojih smo postupali.

Budući da do danas Sindikatu policijskih službenika nije izdano rješenje niti je dostavljen ikakav odgovor, a da je Drugostupanjski disciplinski sud donio rješenje i da je Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka određen za novo suđenje, čime smo, kao stranka u postupku, uskraćeni za određena prava upućujemo Vam ovaj zahtjev.

Naime, evidentno je da je Sanja Habzin prekršila zakonske propise na štetu osoba koje zastupa Sindikat policijskih službenika čime je povrijedila pravo na razgledavanje i umnožavanje spisa, pravo na javnost i nazočnost na raspravi, pravo na kontrolu javnosti nad radom disciplinskog suda, pravo na obrazloženu pisanu odluku u vidu rješenja po podnesenim zahtjevima Sindikata policijskih službenika, čime je počinila težu povredu službene dužnosti propisanu člankom 96. stavkom 1. točkom 1. Zakona o policiji (neizvršavanje, nesavjesno, neporavdano ili nemarno izvršavanje službenih obveza) stoga od Službe za unutarnju kontrolu zahtijevamo pokretanje disciplinskog postupka.

Da je ovaj naš zahtjev opravdan i utemeljen proizlazi i iz zakonskih osnova i to iz članaka 77., 84. i 96. Zakona o općem upravnom postupku te članaka 101. i 103. Zakona o policiji sukladno kojima je Služba disciplinskog sudovanja bila dužna po našim zahtjevima dostaviti rješenje (pozitivno ili negativno) prije donošenja drugostupanjske odluke jer nakon donošenja rješenje bilo kakva odluka postaje besmislena budući da su nam prava nepovratno uskraćena i da je nastupila je štetna posljedica.

Za naglasiti je i činjenica da Sanja Habazin temeljem našeg zahtjeva, uz činjenicu da nije donijela traženo rješenje, nije ni odgovorila sindikatu u zakonom propisanom roku, a niti je sindikat do dana podnošenja ovog zahtjeva zaprimio bilo kakvo pismeno od strane Službe disciplinskog sudovanja vezano za naše traženje čime je proteklo više od 6 mjeseci, iako nije bilo apsolutno nikakvih zapreka za takvo ponašanje. 

Također je za naglasiti da sama činjenica da li je uslijed neizvršavanja službene obveze nastala štetna posljedica nije ni btina jer disciplinski sudovi redovito obrazlažu u svojim presudama da je za povredu službene dužnosti dovoljno da nije poštivana zakonska obveza i da nije  bitno da li je nastupila posljedica.

O poduzetom molimo da nas obavijestite u zakonskom roku pismenim putem.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

- Kabinet ministra, n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića,
- Uprava za ljudske potencijale MUP-a, n/r pomoćnika ministra gosp. Ante Delipetra,
- ARHIVA, ovdje.-

 

POVEZNICA:

https://spsh.hr/obavijesti-sindikata/251-zbog-pritiska-na-disciplinski-sud-i-sutnje-odgovornih-sindikat-zahtjeva-razgledavanje-spisa-i-sudjelovanje-na-sjednici-viseg-suda-u-predmetu-bivseg-nacelnika-pgp-gruda

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr