SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Osiguranje predsjednika Turske - zahtijev za striktnim poštivanjem odredbi KUDSN-a

Broj: SPS-01-02/13-2016.

Zagreb, 26. travnja 2016. godine

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

 

PREDMET: OSIGURANJE TURSKOG PREDSJEDNIKA,
- striktno poštivanje odredbi KUDSN-a, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikatu policijskih službenika obratio se veći broj policijskih službenika koji su angažirani na osiguranju službenog posjeta predsjednika Turske Republike Nj. E. g. Recep Tayyip Erfogana s pritužbom na nepoštivanje odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (KUDSN) u pogledu radnog vremena i prava na korištenje godišnjeg odmora te najavu pojedinih rukovoditelja da će prekovremeni rad biti prikazan kao redovan u evidencijama radnog vremena.

Naime, obzirom da je tjedan u kojem dolazi predsjednik Turske Republike zadnji tjedan u mjesecu i da je dolazak najavljen puno prije, smatramo da su rukovoditelji imali dovoljno vremena planirati službu i da su bili dužni rasporede rada prilagoditi na vrijeme i to 7 dana unaprijed. Svaki dodatni angažman policijskih službenika koji nije sukladan navedenom rasporedu dužni su prikazati kao prekovremeni rad koji je poslodavac, ovisno isključivo o volji policijskog službenika, dužan platiti ili omogućiti korištenje slobodnih dana u omjeru 1:1,5 (jedan odrađeni sat prekovremenog rada smatra se 1,5 sat slobodnog dana).

Također Vas želimo upoznati s dosadašnjom praksom pojedinih rukovodećih policijskih službenika koji su ovakvim situacijama pojačanog angažmana policijskih službenika prilikom osiguranja sebi pripisivali pravo na prekovremeni rad, a samim time i na naknadu, dok su za identičan rad niže rangirane policijske službenike zakidali u tom pravu i kršili odredbe KUDSN-a evidentirajući njihov prekovremeni rad kao redovan pod isprikom „probijanja fonda prekovremenih sati na razini ustrojstvene jedinice“.

Takvo diskriminirajuće i nezakonito ponašanje pojedinih rukovoditelja ovaj Sindikat neće tolerirati i ukoliko se dogodi prilikom ovog osiguranja, kao i ubuduće, protiv njih će pokrenuti određene postupke od inspekcijskog nadzora pa do podnošenja odgovarajućih prijava ukoliko u takvom ponašanju postoji njihova izravna namjera.

Stoga Vas molimo, kao čelnika MUP-a RH da preko odgovornih osoba osigurate poštivanje odredbi KUDSN-a i Zakona o radu, kako se dosadašnja praksa pojedinih rukovodećih policijskih službenika ne bi ponavljala.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

- svim ustrojstvenim jedinicama MUP-a RH.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr