SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Osiguranje predsjednika Turske - pravo na stanku i obrok

Broj: SPS-01-02/14-2016.
Zagreb, 27. travnja 2016. godine

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

 

PREDMET: OSIGURANJE PREDSJEDNIKA TURSKE REPUBILKE,
- pravo na korištenje stanke i suhi obrok,
- pritužba, dostavlja se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Nastavno na naš dopis broj SPS-01-02/13-2016. od 26. travnja 2016. godine Sindikatu policijskih službenika obratili su se policijski službenici koji su angažirani na osiguranju službenog posjeta predsjednika Turske Republike s pritužbom da na trasi stoje preko 12 sati i da im tom prilikom nije omogućeno korištenje prava na stanku od sat vremena.

Obzirom da poslovi na koje su raspoređeni ne dozvoljavaju prekid rada, tražimo da im se osigura adekvatna zamjena kako bi svoje pravo mogli iskoristiti, a u slučaju nemogućnosti zbog navedene naravi posla i dostupnog broja angažiranih policijskih službenika, očekujemo od nadređenih rukovoditelja da im se vrijeme dnevnog odmora (stanke) prenese u korištenje slobodnog dana sukladno članku 48. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike o čemu ćemo osobito voditi brigu kao i o ostvarenom pravu na prekovremeni rad policijskih službenika nakon završenog osiguranja.

Također zahtijevamo da se svim policijskim službenicima koji su angažirani na trasi i ne mogu napustiti svoje radno mjesto osigura hrana i piće sukladno Odluci ministra unutarnjih poslova gosp. Šime Lučina iz 2001. godine koja je još uvijek na snazi (temeljem koje dobivaju suhi obrok policijski službenici interventne jedinice policije), a ne samo određenim kategorijama policijskih službenika kako je trenutno, jer ćemo u protivnom istupiti u medijima i prozvati određene rukovoditelje da drže policijske službenike gladne i žedne preko 12 sati na trasi osiguranja. Odgovorno postavljamo pitanje da li je policijski službenik psiho-fizički sposoban obnašati službu 12 sati bez hrane i vode te tko će snositi odgovornost ukoliko se policijskom službeniku naruši zdravlje ili se dogodi propust u osiguranju?

Isto tako pojedine policijske postaje Policijske uprave zagrebačke nemaju raspored rada 7 dana unaprijed već raspored rada u pismenom obliku dostavljaju policijskim službenicima danas za sutra, pa se u praksi događa situacija da policijski službenik mora nakon završene prve smjene u 14 sati zvati operativno dežurstvo postaje da bi se upoznao kako radi sutra obzirom da se raspored završava i potpisuje od strane načelnika krajem njegovog radnog vremena u 15,00 sati, čime se grubo krši članak 8. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Ovakvo ponašanje pojedinih načelnika postaja u Policijskoj upravi zagrebačkoj nije iznimka već pravilo i ako se dalje nastavi, kao sindikat tražit ćemo inspekcijski nadzor od Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH i kažnjavanje tih načelnika, a od Vas njihovu disciplinsku odgovornost.

Stoga Vas molimo, kao čelnika MUP-a RH da preko odgovornih osoba osigurate poštivanje odredbi KUDSN-a i Zakona o radu, kako se dosadašnja praksa pojedinih rukovodećih policijskih službenika koji su zaduženi za navedeno osiguranje i policijske postaje ne bi ponavljala.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:

- svim ustrojstvenim jedinicama MUP-a RH,
- Pučka pravobraniteljica, gđa. Lora Vidović, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6.-

 

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr