SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Katastrofalno stanje u vezi sa zaduženjem dijelova policijske odore

Broj: SPS-01-02/18-2016.
Zagreb, 11. svibnja 2016. godine

 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

 

PREDMET: ZADUŽENJE POLICIJSKE ODORE,
- poboljšanje uvjeta, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikatu policijskih službenika obratili su se policijski službenici s problemom zaduženja policijske odore u skladištima zbog nemogućnosti zaduženja pojedinih dijelova policijske odore bez obzira na razloge (oštećenje, promjene konfekcijskog broja, prvo zaduženje, zaduženje zbog isteka roka korištenja).

Pojedini policijski službenici su više puta unazad nekoliko godina pisali izvješća odnosno zahtjeve za zamjenu dijela policijske odore, a temeljem toga njihove ustrojstvene jedinice dopise prema nadležnim službama kako bi zadužili pojedine dijelove odore koji su oštećeni prilikom obavljanja policijskih poslova, nakon čega nisu uspjeli dobili traženo uz obrazloženje da tih dijelova odore nema na skladištu ili čak uz obrazloženje da na zamjenu nemaju pravo.

Navedena konstatacija djelatnika skladišta je netočna jer čl. 39. st. 1. Uredbe o izgledu odora policijskih službenika MUP-a („Narodne novine“ 88/11., 129/11. i 100/13.) propisano je da će se policijskom službeniku zamijeniti dijelovi osnovne, dodatne i svečane policijske odore koji su oštećeni ili uništeni u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe temeljem pisanog zahtjeva policijskog službenika uz pisanu suglasnost nadređenog rukovoditelja.

Želimo također ukazati na problem koji se u praksi događa, a taj je da policijski službenici prilikom zaduženja ne dobivaju konfekcijske brojeve koje imaju evidentirane u svom osobnom kartonu, nego veće, uz opasku djelatnika skladišta kako nema drugih brojeva i da budu sretni što su i to dobili jer odore nema, pa policijskim službenicima preostaje da dodatno plaćaju, uz ionako male i mizerne plaće, prekrojavanje dijelova odore kako ne bi izgledali neprimjereno u javnosti i time štetili ugledu službe iako bi brigu o tome morala voditi služba unutar MUP-a koja je zadužena za nabavu odore.

Jedan od većih problema je prvo zaduženje policijske odore osoba koje su primljene u službu na vježbenički staž nakon završene Policijske škole „Josip Jović“, a koliko sustav u tom pogledu funkcionira dovoljno govori situacija koja se dogodila prošle godine u mjesecu lipnju kada su istima zadužene duge zimske košulje umjesto ljetnih polo majica u kojima su policijski službenici vježbenici radili više od pola ljeta na preko 39ºC. A koliko sustav planiranja i nabave odore funkcionira dovoljno govori činjenica da svake godine Policijska akademija obrazuje više od 300 novih budućih policijskih službenika u kojoj tadašnji polaznici Policijske škole „Josip Jović“ duže policijsku odoru i tom prilikom ustupaju MUP-u svoje konfekcijske brojeve, koje nadležne službe uopće ne zanimaju, pa nam je i jasan razlog manjka određenih veličina i brojeva obzirom da službe koje bi se trebale baviti planiranjem i nabavom očito o tome ne vode previše računa.

Isto tako policijski službenici nakon odrađenog vježbeničkog staža u trajanju od 6 mjeseci nisu u mogućnosti zadužiti komplet za nošenje oružja i opreme, dok su u međuvremenu zadužili sredstva za vezivanje-lisičine, gumenu palicu i oružje, pa postavljamo pitanje na koji način da obavljaju policijske poslove i primjenjuju ovlasti kada nisu u mogućnosti nositi „alate“ koje mi je zakon propisao za tu namjenu i tko je odgovoran zbog toga, jer je sustav policijskog službenika doveo u situaciju da svakodnevno krši Zakon o policiji i čini lakšu povredu službene dužnosti.

Neadekvatno i na „kapaljku“ zaduživanje policijske odore predstavlja osobiti problem u zimskim uvjetima, jer policijski službenici nemaju sve dijelove odore zbog čega su primjerice prilikom osiguranja mjesta događa ili trase kojom prilazi štićena osoba na otvorenom prostoru izloženi hladnoći i padalinama čime je dovedeno u pitanje njihovo zdravlje, što mi kao sindikat smatramo nedopustivim jer je poslodavac osobito dužan voditi brigu i osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika u službi sukladno čl. 38. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Ovakav sustav zaduženja policijske odore pojedine policijske službenike indirektno prisiljava da o svome trošku kupuju određene dijelove policijske odore, što kao Sindikat koji se bavi zaštitom prava policijskih službenika, smatramo nedopustivim jer je navedena Uredba sasvim jasna po pitanju količine, načina zaduženja i rokova zamjene dijelova policijske odore koja je policijskim službenicima potrebna za sigurno, pravovremeno, odgovorno obavljanje policijskih poslova, a za njenu provedbu su osigurana proračunska sredstva inače ne bi bila donesena.

Ono što nas osobito zabrinjava i što bi riješilo veliku većinu problema prilikom zaduženja stoga i tražimo da se odmah promijeni, je način na koji se obavlja zaduženje, a to je putem dopisa između ustrojstvenih jedinica gdje policijski službenik radi i službi koje se bave planiranjem i nabavom odore te skladišta policijskih uprava kao i centralnog skladišta MUP-a, gdje se izgubi par mjeseci na odobravanje zaduženja pojedinog dijela odore.

Naime, čl. 38. navedene Uredbe propisano je da policijski službenici zadužuju i razdužuju policijsku odoru u centralnom skladištu MUP-a odnosno u skladištima policijskih uprava i da se za istoga vodi osobni karton zaduženja u informacijskom sustavu materijalno-financijskog poslovanja, stoga ne vidimo svrhu trošenja papira i silnog dopisivanja s određenim službama u današnje vrijeme elektroničkih komunikacija, osim ako sva ta silna dopisivanja i odobravanja nemaju svrhu ponovnu uštedu na policijskim službenicima. Protekom vremena gube se određeni rokovi zaduženja, a samim time i smanjuje određena količina odore koja je trebala biti zadužena policijskim službenicima, a u stvarnosti to nije učinjeno, pa se na taj način kupuje i izdaje manja količina odore od one koja je predviđena samom Uredbom, a time onda čine i uštede na proračunu koji je predviđen za tu namjenu.

Na osobnom iskustvu samog predsjednika Sindikata policijskih službenika smo utvrdili kako to u praksi funkcionira pa primjerice da bi policijski službenik zadužio obične ljetne čarape, bez obzira što postoji osobni karton zaduženja informacijskom sustavu materijalno-financijskog poslovanja koji je odmah dostupan skladištaru i koji bi odmah mogao iste izdati, skladištar po naputku nadređenih to ne smije učiniti, već policijskog službenika upućuje da njegova ustrojstvena jedinica mora uputiti dopis službi nadležnoj za nabavu policijske odore, koja odobrava zaduženje i dostavlja skladištu, ali po dolasku u skladište nakon par mjeseci od odobrenja tog artikla više nema. Da bi se ponovno zadužile ljetne čarape treba ponovno uputiti dopis i tako u konkretnom slučaju policijski službenik u protekle dvije godine nije uspio zadužiti ljetne čarape iako je imao u tom periodu pravo na dva zaduženja svake godine po 5 pari. Iz ovog banalnog primjera smo Vam dočarali kako zapravo zaduženje dijelova policijske odore u stvarnosti funkcionira.

Stoga očekujemo da će se konačno nakon ovog našeg iscrpnog dopisa i pojedinih primjera iz prakse promijeniti ovakav način nepotrebnog dopisivanja i da će policijski službenik izravno u skladištu moći odmah zadužiti pojedini dio policijske odore na koji ima pravo, a da će se sukladno navedenoj Uredbi osigurati nabava svih propisanih dijelova policijske odore jer su proračunska sredstva za tu namjenu osigurana obzirom da je Uredbu donijela Vlada RH, a samim time i poboljšati učinkovitost u radu policijskih službenika.

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Pučka pravobraniteljica, gđa. Lora Vidović, Zagreb, Trg Hrvatskih velikana 6,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr