SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Zapošljavanje polaznika Policijske škole i problemi nakon prijama u službu

Broj: SPS-01-02/23-2016.
Zagreb, 30. svibnja 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: ZAPOŠLJAVANJE POLAZNIKA POLICIJSKE ŠKOLE I PROBLEMI NAKON PRIJAMA U RADNI ODNOS,
- poboljšanje uvjeta, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Svjedoci smo katastrofalne nebrige prema budućim policijskim službenicima koji se primaju u službu nakon završenog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka Policijske škole „Josip Jović“ i ovom prilikom tražimo od Vas određene promjene te nudimo prijedloge rješenja trenutnih situacija u kojima se nalaze ti mladi policijski službenici.

Također ovom prilikom želimo iskazati nezadovoljstvo i nebrigu Sektora za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a od kojeg smo prije dva mjeseca našim dopisom broj: SPS-01-02/4-2016. od 22. 03. 2016. godine, kojeg Vam dostavljamo u prilogu, tražili okvirni odgovor kada je planom prijama u državnu službu predviđeno zapošljavanje preostalih bivših polaznika Naraštaja P10 i polaznika Naraštaja P11 Policijske škole „Josipa Jovića“ koji uskoro završavaju školovanje i do sada nismo dobili nikakav odgovor. Iako je pred nama turistička sezona i velika većina budućih policijskih službenika bit će prinuđena pronaći privremeno sezonsko zaposlenje na moru iz razloga jer nisu svi u mogućnosti čekati poziv MUP-a i biti na teret svojih roditelja zbog činjenice da moraju prehraniti svoje obitelji, otplaćivati kredite i slično, odgovora na naš dopis kojeg smo uputili načelniku navedenog Sektora gosp. Aci Martinoviću još uvijek nema, stoga se zapravo pitamo da li imenovana služba unutar MUP-a uopće funkcionira. Uz naš dopis velika većina budućih policijskih službenika sama je kontaktirala navedenu službu kojom prilikom odgovor nisu dobili jer je postupak zapošljavanja očito pod velom tajne, a možemo i pretpostaviti zašto obzirom da ne postoje jasni kriteriji niti transparentnost u tom pogledu što je nedopustivo i zapravo se pitamo kakvu to poruku MUP na samom početku rada šalje tim mladim ljudima na kojima bi trebao počivati sustav.

S druge strane takav netransparentan rad navedene službe je plodno tlo da se u praksi događa da djeca određenih rukovoditelja imaju određenu prednost u zapošljavanju (podaci poznati sindikatu i za sada s njima nećemo izlaziti u javnost) bez obzira na uspjeh u školovanju, iako su svi polaznici prilikom školovanja bili uvjeravani da su kriteriji jasni i da se vrjednuje isključivo uspjeh, a u zadnjem naraštaju P10 čak i dodatni angažman polaznika prilikom sudjelovanja u mimohodu od koji neki ni dan danas nisu zaposleni. Zahtijevamo da se s takvom praksom odmah prestane jer ćemo u slučaju takvog načina zapošljavanja Naraštaja P11 javno istupiti s podacima koji su to polaznici dobili zaposlenje i čija su djeca te tražiti odgovornost onih koji to čine. Ono što je žalosno i razočaravajuće je činjenica da su neki od njih tijekom školovanja bili problematični i po uspjehu daleko ispod prosjeka, ali su zato prvi zaposleni jer su djeca rukovoditelja. To je nedopustivo i stoga zahtijevamo da postupak prijama u službu bude transparentan i po jasnim kriterijima koji zasigurno ne smiju biti rodbinske veze.

Isto tako nezamislivo je da MUP bez ikakvog prethodnog plana i analize provodi natječaje za prijam u Policijsku školu „Josip Jović“ ne gledajući pritom potrebe pojedinih policijskih uprava pa se u praksi na kraju događa da se osobe koje su završile obrazovanje za zanimanje policajac/ policajka upućuju na rad iz Slavonije u PU dubrovačko-neretvansku i PU istarsku gdje su prepušteni sami sebi bez ikakve pomoći sustava, s mizernom plaćom koja je manja od 4000 kuna i razdvojeni od svojih obitelji i djece predškolskog uzrasta kojoj u toj fazi odrastanja oba roditelja najviše trebaju pa ispada da MUP čini sve u pogledu nanošenja štete i razdvajanja obitelji tim ljudima. S druge strane u policijskoj upravi gdje stanuje navedena osoba raspisuje se natječaj kojim se traže policijski službenici, stoga ta činjenica jasno govori koliko su službe unutar MUP-a koje bi se trebale baviti ljudskim potencijalima zapravo koordinirane i koliku štetu rade ne samo tim obiteljima koje razdvajaju, već i samom državnom proračunu.

Ono što je još veći apsurd je činjenica da ti policijski službenici nemaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji propisanu člankom 58. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike obzirom da im se to pravo isključuje stavkom 2. navedenog članka temeljem obveze preuzete ugovorom o školovanju. To zapravo dovoljno govori koliko se reprezentativni sindikati svih ovih godina zalažu za tu kategoriju policijskih službenika, jer samo oni imaju sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata pravo učestvovati u kolektivnom pregovaranju s Vladom RH i do sada ničim nisu pokazali da ovu diskriminirajuću odredbu žele promijeniti.

Isto tako u Ugovorima o srednjoškolskom obrazovanju odraslih za zanimanje policajac/policajka koji polaznici potpisuju s MUP-om odmah na samom početku školovanja stoji odredba da se odriču prava na naknadu za međumjesni prijevoz ukoliko im bude osiguran smještaj, a taj smještaj koji je osiguran uz naknadu primjerice u Zagrebu (stacionari Kruge, Ilica i Nehajska) je u katastrofalnom stanju i u koji MUP godinama nije uložio nikakva sredstva u održavanje. Ovdje se zapravo i krši ustavno pravo svakoga da sam odlučuje gdje želi živjeti i stanovati te se čini diskriminacija u odnosu na ostale policijske službenike što je nedopustivo i ukoliko se navedena odredba ugovora ne promijeni razmišljamo o pokretanju tužbi protiv MUP-a.

Upravo u navedenim situacijama pokazuje se zapravo nebriga sustava prema mladim policijskim službenicima koji bi s voljom i motivom trebali dolaziti u službu, a zapravo dolaze s grčom na licu i s masu problema koji ne mogu riješiti niti prihvatiti stoga odustaju od zaposlenja i plaćaju troškove školovanja što nije niti u interesu MUP-a.

Stoga poštovani Ministre dajemo Vam par prijedloga kako bi neke stvari pokušali promijeniti na bolje:

1. prilikom prijama u službu odrediti jasne i nedvosmislene kriterije isključivo prema uspjehu na školovanju jer on je sam kriteriji za izravan upis na Visoku policijsku školu stoga ne vidimo razloga zašto ne bi bio i kod prijama u službu koji mora biti transparentan i planiran, a prilikom rasporeda trebalo bi obavezno voditi računa i o obiteljskim prilikama osobe koja se raspoređuje,

2. kako bi se u budućnosti izbjegla situacija slanja osoba primjerice iz Slavnije u Dubrovnik i time razdvajale obitelji i dolazilo do odustajanja od zapošljavanja predlažemo da svaka policijska uprava daje prijedlog MUP-u prije raspisivanja natječaja za srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac/policajka koliko kadrova joj je potrebno i da se natječaji provode na razini policijskih uprava, a ne na državnoj razini te da zapravo budući policijski službenici sklapaju ugovor s policijskom upravom u kojoj će nakon školovanja započeti s radom čime bi se u budućnosti dodatno smanjio izdatak na troškove putovanja i osigurao dovoljan broj potrebnih policijskih službenika,

3. predlažemo da Vi ispred MUP-a u kolektivnom pregovaranju Vlade RH s reprezentativnim sindikatima predložite izmjenu članka 58. KUDSN-a na način da se ukine odredba koja bi mladim policijskim službenicima onemogućavala pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji i na taj način pokažete da Vam je stalo do tih mladih ljudi više nego reprezentativnim sindikatima, jer izdatak koji bi država izdvajala je minimalan koliko bi zapravo tim mladim ljudima pomogao da češće posjete svoje obitelji,

4. uklonite odredbu iz ugovora o školovanju kojom se odriče pravo na naknadu troškova međumjesnog prijevoza, jer je ona zapravo diskriminirajuća i zakonski upitna obzirom da bi osiguranje smještaja značilo i besplatno korištenje smještaja što u praksi nije tako,

5. prenamijenite određene objekte MUP-a u objekte za stanovanje osobito u PU dubrovačko-neretvanskoj i PU istarskoj koje su za sada najkritičnije po pitanju problema s smještajem i teškim životom tih mladih ljudi (primjerice bivša postaja prometne policije u Dubrovniku).

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- Pučka pravobraniteljica, gđa. Lora Vidović, Zagreb, Trg Hrvatskih velikana 6,
- zaposlenicima MUP-a putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

 

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr