SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Isplata akontacije terenskog rada policajcima koji idu na ispomoći povodom turističke sezone

Broj: SPS-01-02/28-2016.
Zagreb, 7. lipnja 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: POLICIJSKI SLUŽBENICI UPUĆENI NA ISPOMOĆ POVODOM TURISTIČKE SEZONE,
- isplata akontacije terenskog dodatka, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Obzirom da smo zaprimili brojne prigovore policijskih službenika koji su bili upućeni prošle godine na ispomoć u policijske postaje diljem Jadrana povodom turističke sezone koji se odnose na neisplatu akontacije za terenski rad. Ovom prilikom Vam se obraćamo i zahtijevamo od nadležne službe da poduzme sve potrebne mjere i radnje kako se ne bi ponovila identična situacija i ove godine.

Poštovani Ministre i sami ste svjesni da je plaća policijskog službenika premala da bi si policijski službenik mogao osigurati dodatne troškove terenskog rada i da na žalost svi u MUP-u živimo od plaće do plaće. Policijski službenici su u takvim situacijama socijalno i ekonomski ugroženi te prisiljeni odgađati plaćanje režija i ostalih izdataka te posuđivati novac kako bi mogli pokriti stvarne troškove života i rada na terenu.

Dužni smo reagirati obzirom na raspis Ravnateljstva policije broj: 511-01-51/6-8949/4-16. od 14. travnja 2016. godine u kojem se navodi da policijskim službenicima koji će biti upućeni na rad uz more neće biti moguće isplaćivati unaprijed akontaciju jer ju nije moguće provesti kroz sustav COP-a i da će se isplatiti naknadno kroz redovan obračun plaće za mjesec koji je policijski službenik proveo na terenu.

Naime, sukladno članku 56. stavku 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike terenski dodatak isplaćuje se službeniku i namješteniku najkasnije posljednji radni dan u mjesecu za idući mjesec što je i u naravi normalno obzirom da je smisao isplate dodatka za rad na terenu pokriće troškova života izvan mjesta stanovanja i rada.

Stoga predlažemo da se policijskim službenicima isplaćuje akontacija terenskog rada ili da se isplata cjelokupnog iznosa terenskog rada obavlja odmah po unosu u sustav COP-a tj. naredni dan nakon što je odrađen ili eventualno na tjednoj bazi obzirom da se terenski rad isplaćuje neovisno o plaći tj. nije sastavni dio plaće.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:

- zaposlenicima MUP-a putem ustrojstvenih jedinica i
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr