SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Zašto ministar Orepiić šuti?

Broj: SPS-01-02/20-3-2016.
Zagreb, 19. lipnja 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: KORIŠTENJE SLUŽBENOG VOZILA BIVŠEG RAVNATELJA POLICIJE
- odgovori, traže se.-

 

VEZA: Naši dopisi broj: SPS-01-02/20-2016. od 13. 5. 2016. godine
SPS-01-02/20-2-2016. od 13. 6. 2016. godine

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Iako smo Vas zbog velikog interesa javnosti i Vaše najave poštene preraspodjele službenih vozila, našim dopisima brojevi i datum iz veze, tražili pojašnjenje i odgovore, kako nama tako i cjelokupnoj javnosti, zbog čega ste bivšem glavnom ravnatelju policije gosp. Vladi Dominiću odobrili korištenje službenog vozila Honda CR-V, još uvijek odgovore nismo dobili, a trebali smo jer se radi o trošenju novca poreznih obveznika i pravu na pristup informaciji.

Isto tako nejasno nam je kakve to službene potrebe za 24 satnim korištenjem službenog vozila ima gosp. Vlado Dominić koji sada obavlja poslove voditelja projekata u Ravnateljstvu policije, čime ste se vodili prilikom donošenja odluke i koje to službene zadaće obavlja da bi bilo nužno i neophodno 24 satno korištenje službenog vozila.

Naime, prema nama dostupnim informacijama navedenom voditelju projekata odobrili ste korištenje službenog vozila za službene potrebe aktom broj: 511-01-22797/2016. od 7. 4. 2016. godine, a 23. 5. 2016. godine aktom broj: 511-01- 152-22797/2-2016., nakon što je navedenu činjenicu doznala javnost, ukinuli ste navedeno odobrenje.

Obzirom da smo Vam u našem dopisu od 13. 6. 2016. dostavili određene dokaze (fotografije službenog vozila pored stana gosp. Vlade Dominića) da voditelj projekata odnosno bivši glavni ravnatelj policije i dalje koristi službeno vozilo, iako ste mu ukinuli to pravo zbog očitog pritiska javnosti, od Vas tražimo sljedeće odgovore zbog velikog interesa javnosti i prava na pristup informacija:

1. Koje su to potrebe službe gosp. Vlade Dominića, voditelja projekata u Ravnateljstvu policije i zbog kojih konkretnih službenih zadaća uživa privilegij korištenja službenog vozila 24 sata?

2. Od kada i do kada je zapravo gosp. Vladi Dominiću odobreno korištenje službenog automobila i koje marke i registracijske oznake obzirom da je prvo koristio Hondu CRV, a kasnije VW golf VI te da je službeno vozilo VW golf VI koristio i nakon što ste ukinuli odobrenje tj. nakon 23. 5. 2016. godine?

3. Koji državni službenici i namještenici također koriste ili su koristili službena vozila temeljem Vašeg odobrenja, u kojem vremenskom periodu i za koje potrebe?

Poštovani Ministre, podsjetit ćemo Vas da ste prilikom preuzimanja dužnosti dali obećanje kako cjelokupnoj hrvatskoj javnosti tako i nama zaposlenicima MUP-a da ćete započeti s reformama i „poštenom“ preraspodjelom sredstva unutar MUP-a pa samim time i službenih vozila, a zapravo činili ste sljedeće:

- odobrili ste 24 satno korištenje službenog vozila bivšem glavnom ravnatelju policije,

- smanjili ste plaće policijskim službenicima zbog uštede državnom proračunu preko 5.000.000,00 kuna pod krinkom povećanja najniže plaćenim policijskim službenicima,

- u tom smanjenju plaća smanjili ste dodatak za opasnost i odgovornost policijskim službenicima (koji čini osnovnu plaću) iako niste u opisu poslova radnog mjesta policijskog službenika tu opasnost smanjili niti mu umanjili odgovornost što ste po našem mišljenju učinili protivno propisima zbog čega smo podnijeli prijedlog za ocjenu suglasnosti sporne uredbe s Ustavom RH, zakonom i drugim propisima Ustavnom sudu RH,

- jedini ste ministar koji je vršio pritisak na rad sindikata putem Službe za unutarnju kontrolu MUP-a i do današnjeg dana niste ste ogradili od određenih postupanja te službe niti ste izrazili zabrinutost zbog toga, a niti nam dostavili tražene odgovore.

Stoga je svima jasno da niste bili dosljedni s poštenim i pozitivnim promjenama koje ste najavili i zagovarali na samom početku i na žalost u Vašem vrlo kratkom periodu obnašanja dužnosti ministra, ili možda bolje rečeno na sreću nas zaposlenika MUP-a, ostat ćete zapamćeni kako u javnosti tako i u samom MUP-u po gore navedenim lošim odlukama, iako ste nam na samom početku dali nadu i obećanje da ćete u sustavu MUP-a donijeti određene pozitivne i poželjne promjene.

Stoga ponovno tražimo navedene odgovore u ovom otvorenom pismu javnosti te zahtijevamo da nas obavijestite o traženom kao i cjelokupnu javnost te Pučku pravobraniteljicu i Povjerenicu za informiranje koje također obavještavamo o navedenome.

 

S poštovanjem,

 

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

 

O TOME OBAVIJEST:
- Pučka pravobraniteljica, gđa. Lora Vidović, Zagreb, Trg Hrvatskih velikana 6,
- Povjerenica za informiranje, gđa. dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur., Zagreb, Jurišićeva 19
- medijima u Republici Hrvatskoj,
- zaposlenicima MUP-a putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

VIJEST SU PRENIJELI SLJEDEĆI MEDIJI:

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/sindikat-policije-zasto-dominic-voditelj-projekat-u-ravnateljstvu-policije-ima-privilegij-koristenja-sluzbenog-vozila-24-sata---440802.html

http://direktno.hr/en/2014/direkt/51743/Sindikat-policijskih-slu%C5%BEbenika-Za%C5%A1to-Domini%C4%87-jo%C5%A1-koristi-slu%C5%BEbeno-vozilo.htm

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr