SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom

Poštovane kolegice i kolege,

zbog diskriminirajuće, sramotne i ponižavajuće Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na 17. sjednici 28. 4. 2016. godine i koja je objavljena u "Narodnim novinama" br. 40/16 30. 4. 2016. godine te je stupila na snagu 1. 5. 2016. godine Sindikat policijskih službenika uputio je danas Ustavnom sudu Republike Hrvatske Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom temeljem članka 17. stavka 1. i članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 49/02.) podnosi prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 1. i 2. Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika („Narodne novine“ br. 40/16.) s Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 41/01., 85/10. - posljednji pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustav) zbog povrede odredbi iz članka 5. (načelo ustavnosti i zakonitosti), članka 14. (načelo jednakosti i opće zabrane diskriminacije), s člankom 7. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14.), s člankom 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Narodne novine - Međunarodni ugovori“ br. 18/97., 6/99., 8/99., 14/02.,13/03., 9/05., 1/06. i 2/10.).

 

PREDSJEDNIK 

Mario Puškarić

 

 

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr