SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Prisilni rad polaznika Policijske škole

Broj: SPS-01-02/53-2016.
Zagreb, 21. 9. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: PRISILNI RAD POLAZNIKA POLICIJSKE ŠKOLE,
- postupanje, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,


Sindikatu policijskih službenika obratili su se za pomoć polaznici Policijske škole „Josip Jović“ povodom prisilnog rada tijekom školovanja u Policijskoj akademiji.

Naime, polaznici Policijske škole potpisuju ugovor o školovanju s MUP-om kojim su regulirana prava i obveze polaznika i MUP-a tijekom samog školovanja u Policijskoj akademiji, kao i nakon završenog školovanja, te obveza plaćanja troškova školovanja u određenim situacijama.

Tijekom školovanja polaznike Policijske škole se već niz godina, pa tako i ove, angažira za raznorazne pomoćno-tehničke poslove unutar MUP-a, od kojih je trenutno angažman u Muzeju policije u kojem su polaznici proteklih godina obavljali inventuru i razno razne pomoćno-tehničke poslove po zapovjedi, bez privole i bez stručnog znanja, čime se ugrožava njihova sigurnost i zdravlje uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje opasnosti na radu te pružanja informacija o poduzetim mjerama zaštite na radu.

Isto tako važno je za napomenuti da polaznici potpisuju ugovor o školovanju s MUP-om kojim su dužni u službi provesti određeni vremenski period ili će u protivnom platiti troškove školovanja, kao i iako ne završe srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac/policajka, a s druge strane vrijeme koje bi trebali provoditi školujući se, provode na raznoraznim dodatnim aktivnostima pomoćno-tehničkog osoblja koje apsolutno nemaju nikakve veze sa školovanjem.

Važno je također za istaknuti da sukladno Statutu Policijske škole „Josip Jović“ se smatra da polaznik ne izvršava svoje obveze ako tijekom određenog vremena u školovanju ima više negativnih ocjena. S obzirom da tijekom školovanja polaznici imaju puno nastavnih i izvannastavnih aktivnosti ostaje im premalo vremena za učenje, stoga ove aktivnosti pomoćno-tehničkog osoblja koje im se dodano nameću direktno ih onemogućavaju u izvršavanju njihovih redovnih obveza.

Obzirom da je čl. 23. st. 2. Ustava Republike Hrvatske zabranjen prisilni i obvezatni rad i da se ovakvim načinom grubo krše i osobne slobode i prava polaznika Policijske škole očekujemo da ćete nakon primitka ovog dopisa putem nadležnih službi prekinuti dosadašnju praksu „izrabljivanja“ polaznika Policijske škole za pomoćno-tehničke poslove, jer je njihova svrha boravka u Policijskoj akademiji isključivo stjecanje znanja i vještina kako bi bili osposobljeni za buduće policijske službenike, a ovakvim angažiranjem, uz kršenje njihovih Ustavom zajamčenih prava, onemogućava ih se u redovnom pohađanju nastave te im se neopravdano uskraćuje vrijeme koje im je potrebno za učenje i stjecanje znanja kako bi s uspjehom završili školovanje.

O učinjenom molimo da nas obavijestite u zakonskom roku pismenim putem pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:
- polaznici Policijske škole,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović i
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr