SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Uskrata informacija od strane rukovodećih policijskih službenika

Broj: SPS-01-02/55-2016.
Zagreb, 26. 9. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: USKRATA INFORMACIJA OD STRANE RUKOVODEĆIH POLICIJSKIH SLUŽBENIKA,
- postupanje, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikatu policijskih službenika obratili su se za pomoć policijski službenici Odjela potraga Policijske uprave zagrebačke povodom skrivanja obavijesti određenih ustrojstvenih jedinica MUP-a od policijskih službenika koje se odnose na obrazovanje, stručno usavršavanje i raznorazni angažman policijskih službenika (ispomoć na Jadranu za vrijeme turističke sezone kao i u drugim stranim zemljama, ispomoć PNUSKOK-u i sl.).

Mišljenja smo da obavijesti koje određene službe raspisuju svim ustrojstvenim jedinicama moraju biti jednako dostupne svakom policijskom službeniku, osobito ukoliko se radi o stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju u službi, a da su ovakvi postupci pojedinih rukovodećih policijskih službenika, koji svjesno i s namjerom uskraćuju pravo na informiranje, apsolutno nedopustivi i diskriminirajući.

Naime, čl. 15. i 16. Zakona o policiji propisuje se da su rukovodeći policijski službenici dužni pravedno i jednako postupati prema svim policijskim službenicima te im omogućiti jednake uvjete za napredovanje, nagrađivanje i pravnu zaštitu, kao i da imaju pravo na profesionalni razvoj u policijskoj službi koji se odvija kroz kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje te napredovanje u službi. Isto tako čl. 18. Zakona o policiji policijski službenik ima pravo biti informiran o slobodnim radnim mjestima te mogućnostima policijskog obrazovanja.

Obzirom da smo po ovom pitanju već zaprimili više usmenih pritužbi, a sada i pismenu pritužbu, od Vas zahtijevamo da se putem nadležne službe za pravne poslove i ljudske potencijale još jednom skrene pozornost svim rukovodećim policijskim službenicima da odmah prestanu s ovakvom praksom, a da nadležna služba inspicira navode iz predstavke, koju Vam dostavljamo u prilogu, i utvrdi odgovornost rukovodećeg policijskog službenika Policijske uprave zagrebačke te sukladno tome pokrene disciplinski postupak u skladu sa Zakonom o policiji.

O učinjenom molimo da nas obavijestite u zakonskom roku pismenim putem pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

PRILOG: - predstavka.-


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić


O TOME OBAVIJEST:
- svim policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- Pučka pravobraniteljica gđa. Lora Vidović i
- ARHIVA, ovdje.-

 

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr