SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Zapovjednik interventne gazi sve koji upozore na njegov mobbing, MUP i Orepić šute

Broj: SPS-01-02/60-2016.
Zagreb, 14. 10. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: INTERVENTNA JEDNINICA POLICIJE PU OSJEČKO-BARANJSKE,
- mobbing i povreda prava policijskih službenika,
- postupanje, traži se.-

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Zbog interesa javnosti i samih policijskih službenika Interventne jedinice policije PU osječko-baranjske zahtijevamo od Vas postupanje radi navoda u tekstu pod naslovom „Zapovjednik interventne gazi sve koji upozore na njegov MOBBING, MUP I OREPIĆ ŠUTE“ objavljen 14. 10. 2016. godine na portalu Promise.hr (http://promise.hr/zapovjednik-interventne-gazi-sve-koji-upozore-na-njegov-mobbing-mup-i-orepic-sute/).

U navedenom članku navodi se niz vrlo ozbiljnih optužbi protiv zapovjednika navedene jedince gosp. Slavka Hojsaka koji je po iskazima podređenih policijskih službenika provodio mobbing i grubo kršio prava policijskih službenika (raspored rada 7 dana unaprijed, prekovremeni rad, godišnji odmor, plaćeni dopust itd.), a kada su ga podređeni policijski službenici prijavili sindikatu, nadležnim rukovoditeljima i službama započeo je još veći pritisak na njih koji je išao do te mjere da su pojedini policijski službenici protuzakonito premješteni na druga radna mjesta za koje nije bio raspisan natječaj.

Također se navodi da su u radu navedenog zapovjednika bile zabilježene brojne nepravilnosti koje su bile utvrđene od strane načelnika navedene Policijske uprave, unutarnje kontrole i Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku za što navodno postoji i pisani trag, stoga nas zanima što su nadležne službe i nadležni rukovoditelji poduzeli u konkretnim slučajevima i ako je tome tako zbog čega navedeni policijski službenik i dalje obnaša rukovodeću funkciju koja mu i dalje dozvoljava kršenje pozitivnih pravnih pripisa i vršenje mobbinga.

Zbog interesa javnosti kao i zbog svih onih policijskih službenika nad kojima se provodi i nad kojima se provodio mobbing te kršila njihova prava iz radnog odnosa čineći time određene protuzakonite radnje, zahtijevamo da nadležna služba provede nadzor u navedenoj ustrojstvenoj jedinici i utvrdi istinitost navoda iz novinskog članka, osobito po pitanju kršenja prava policijskih službenika te protuzakonitog postupanja rukovodećeg policijskog službenika, i da nas o učinjenom obavijesti pismenim putem u zakonskom roku.

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 


O TOME OBAVIJEST:

- zaposlenicima MUP-a putem ustrojstvenih jedinica,
- Pučka pravobraniteljica, gđa. Lora Vidović
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr