SINDIKAT  POLICIJSKIH  SLUŽBENIKA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1 - I. PAVILJON, prizemlje
Tel. 01/ 2426-296, spec. 26-296
Fax. 01/ 2426-246, spec. 26-246

Zaduženje policijske odore - II. dio

Broj: SPS-01-02/18-2-2016.
Zagreb, 24. 10. 2016. godine

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Vlahe Orepića

 

PREDMET: ZADUŽENJE POLICIJSKE ODORE,
- poboljšanje uvjeta, traži se.-

 

VEZA: Naš dopis broj: SPS-01-02/18-2016. od 11. 5. 2016. godine
Odgovor Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a
broj: 511-01-157-33347/2-16. D.P. od 17. 6. 2016. godine

 

Poštovani ministre, gospodine Orepić,

Sindikat policijskih službenika uputio Vam je dopis, broj i datum iz veze, u kojem je naveo niz problema policijskih službenika vezanih za zaduženje policijske odore i ponudio rješenje bar dijela problema, te je od Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a dobio odgovor, broj i datum iz veze, u kojem se navodi niz hvalospjeva na račun odgovornih osoba zaduženih za planiranje i nabavu te samu isporuku policijske odore. Čitajući navedeni odgovor ne možemo se oteti dojmu da po pitanju zaduženja i nabave policijske odore sve idealno funkcionira i da je zapravo problem u policijskim službenicima i u nedostatku financijskih sredstva.

U odgovoru se navodi da naša konstatacija kako policijski službenici zadužuju dijelove odore koji nisu istog veličinskog broja koji se nalazi u njihovom osobnom kartonu zaduženja nije točna, jer se stručne službe prilikom planiranja nabave pojedinih dijelova odore upravo koriste tim veličinskim brojevima i kako se odora upućuje prema skladištima policijskih uprava upravo u skladu s navedenim veličinama i to s poimeničnim popisom policijskih službenika, pripadnih količina i veličinskih brojeva. Kada pročitate ovu konstataciju, koja zvuči savršeno, ne možete ni pomisliti da policijski službenici primjerice u PU zagrebačkoj koji imaju veličinski broj vjetronepropusne jakne 48 u stvarnosti zadužuju jaknu veličinskog broja 52 pa u javnosti izgledaju neprimjereno i smješno. Podsjetit ćemo Vas da su takvo prvo zaduženje dobili policijski službenici koji su počeli raditi u PU zagrebačkoj ove godine i to pod uvjetom „uzmi ili ostavi“ te isprikom skladišta da imaju samo tu veličinu koji su dobili upravo od te stručne službe koja provodi, kako se u dopisu navodi, ankete na uzorku od 4500 policijskih službenika granične policije. Isto tako podsjetit ćemo Vas da rok za iduće zaduženje vjetronepropusne jakne je 8 godina, što znači da ti policijski službenici trebaju tako izgledati idućih 8 godina u idealnim uvjetima zaduženja, a koja su u stvarnosti drugačija pa će tih 8 godina potrajati 10 ili možda 12, jer je za pretpostaviti da ni tada MUP neće imati dostatna financijska sredstva, ako MUP budu vodili ministri koju su ga vodili i do sada i kojima je na prvom mjestu njihova politička karijera.

Kao osnovi problem navodi se nedostatna financijska sredstva koja MUP dobiva za potrebe nabave policijske odore, pa opet možemo s tugom i žalosti konstatirati da svi dosadašnji ministri unutarnjih poslova nisu vodili brigu o policijskim službenicima kako bi osigurali dostatna financijska sredstva koja su predviđena Uredbom o izgledu odora policijskih službenika MUP-a. Podsjetit ćemo da je tu Uredbu donijela Vlada RH i da je to njena obveza, uz uvjet aktivnog angažmana resornog ministra, ali na žalost ona za sada ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Dok se primjerice za korištenje službenih vozila MUP-a i raznorazna službena putovanja rukovodećih policijskih službenika uvijek pronađe dovoljno sredstva u proračunu MUP-a, a kada se i ukaže na određene zlouporabe u tom dijelu, na koje smo i mi kao sindikat ukazivali i ukazivat ćemo i dalje, ne postoji ni volja ni želja, kako Vas tako niti nadležnih službi, za sankcioniranje takvih nedopuštenih ponašanja, već otpor i ignoriranje te iznošenje neistinitih činjenica u više navrata prilikom dostavljanja odgovora Sindikatu policijskih službenika i to čak od najviše instance nadzora rada i kontrole zaposlenika MUP-a, pa ćemo zbog toga uskoro s jednim takvim predmetom istupiti u javnosti.

Iako nam je Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a odgovorila da vodi brigu i skrbi o budućim policijskim službenicima koji se primaju u službu i koji obavljaju prvo zaduženje u praksi je to sasvim drugačije, jer pojedini policijski službenici nisu niti dan danas zadužili jakne pa se smrzavaju na poslu, a da ne govorimo da postoji i u praksi situacija da policijski službenik koji je počeo raditi prije godinu dana još uvijek nije zadužio sredstva za vezivanje pa Vam postavljamo pitanje na koji način da ti policijski službenici obavljaju policijske poslove i primjenjuju ovlasti kada nisu u mogućnosti imati „alate“ koje mi je zakon propisao.

Nezaduživanje svih dijelova policijske odore predstavlja osobiti problem u predstojećim zimskim uvjetima zbog čega su policijski službenici izloženi hladnoći i padalinama čime se ugrožava njihovo zdravlje, što smatramo nedopustivim i držimo Vas odgovornim, jer je poslodavac osobito dužan voditi brigu i osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika u službi sukladno čl. 38. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Ovakav trenutni sustav zaduženja policijske odore pojedine policijske službenike indirektno prisiljava i da o svome trošku kupuju određene dijelove policijske odore i improviziraju, što kao Sindikat koji se bavi zaštitom prava policijskih službenika, oštro osuđujemo i smatramo nedopustivim. Navedena Uredba sasvim je jasna po pitanju količine, načina zaduženja i rokova zamjene dijelova policijske odore koja je policijskim službenicima potrebna za sigurno, pravovremeno, odgovorno obavljanje policijskih poslova, a za njenu provedbu su trebala biti osigurana proračunska sredstva i doista nas ne zanimaju više razlozi zašto tome nije tako, jer BDP je u porastu i država više nije i krizi te se više niti jedan ministar, pa tako niti Vi, ne može vaditi na tu činjenicu, jer ako ima novaca za luksuz u MUP-u onda zasigurno mora biti novaca za ono što je nužno i što je zakonom i podzakonskim aktima propisano.

U našem prijašnjem dopisu tražili smo, a i sada ponovno tražimo, promjenu načina zaduženja policijske odore koji se svodi na puko dopisivanje između ustrojstvenih jedinica gdje policijski službenik radi i službi koje se bave planiranjem i nabavom odore gdje su zaposlena, kako se navodi u odgovoru, samo tri zaposlenika te skladišta policijskih uprava kao i centralnog skladišta MUP-a. Tim načinom gubi se par mjeseci na odobravanje zaduženja pojedinog dijela odore, a kada odora i dođe, dok se policijski službenik pojavi u skladištu više je ni nema. Da li je to politika MUP-a kako bi štedjeli na odorama i kako bi mnogi policijski službenici izgubili rok zaduženja te bi i na taj način država uštedila na nama? Smatramo da je, jer se previše često događa i umjesto da u konačnici nadležne službe vode brigu o policijskom službeniku i omoguće mu da na vrijeme dobije dijelove odore koji mu pripadaju, one nisu u mogućnosti osigurati niti ono što mu pripada iako je rok zaduženja davno protekao.

Stoga zahtijevamo od Vas hitnu promjenu ovakve birokracijske praske nadležnih službi, jer je ona očito neučinkovita i njena je svrha samo ušteda ponovno na policijskim službenicima i tražimo da policijski službenik može odmah izravno u skladištu zadužiti pojedini dio policijske odore na koji ima pravo.

Poštovani Ministre, obzirom da smo Vas o navedenoj problematici upoznali prije pola godine i da se do današnjeg dana nije apsolutno ništa promijenilo pitamo Vas također tko je odgovoran zbog toga i što ste poduzeli da promijenite takvu praksu koja policijskog službenika dovodi u situaciju da svakodnevno čini lakšu povredu službene dužnosti i time sam krši odredbe Zakona o policiji.


S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

 

O TOME OBAVIJEST:

- Pučka pravobraniteljica, gđa. Lora Vidović,
- policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica,
- ARHIVA, ovdje.-

KONTAKT

SINDIKAT POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1
I. PAVILJON (zeleni) / prizemlje
 
Radno vrijeme:
radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

 

Telefon: 01/ 2426-296, specijal: 26-296
Telefaks: 01/ 2426-246, specijal: 26-246
E-mail: info@spsh.hr